Posted in Ընդհանուր

Домашний задано

Про козлёнка, который умел считать до

десяти

Жил-был маленький козлёнок, который научился считать до десяти. Однажды он подошёл к озерцу и вдруг увидел себя в воде. Он удивлённо остановился и долго смотрел на себя´.

 • Раз! – сказал Козлёнок. Это услышал Телёнок.
 • Что ты делаешь? – спросил он.
 • Я сосчитал сам себя, – ответил Козлёнок. – Хочешь, я и тебя сосчитаю?
 • Если это не больно, сосчитай, – сказал Телёнок.
 • Это совсем не больно. Я – это раз, ты – это два.

Один, два!

 • Ме-е-е! Ма-а-ма! – заплакал Телёнок. – Козлёнок меня посчитал.
 • А что это такое? – сердито промычала Корова.
 • Я научился считать до десяти, – сказал Козлёнок. – Вот послушайте: один – это я, два – это Телёнок, три – это Корова. Один, два, три!
 • Ой, он и тебя сосчитал! – заплакал Телёнок. Корова с Телёнком бросились на Козлёнка. Тот испугался и побежал по лужайке. А за ним – Корова с Телёнком.

Вспомним, как называются мамы и детёныши.

бык, корова, телёнок                           баран, овца, ягнёнок

волк, валчиха, Валчица петух, петушок , петушонок
слон, сланец  , сланёнк козёл, коза , козлёнок
медведь, медвеедица,    медвежонок кот, кошка , котёнок

Прочитаем скороговорку. Кто быстрее?

Испугались медвежонка

Ёж с ежихой и ежонком,

Чиж с чижихой и чижонком,

 Стриж с стрижихой и стрижонком.

Кто научился считать до десяти´? Как Козлёнок себя сосчитал?

Котёнок научился считать до десяти.

Он подошёл к озерцу и увидев себя начал считать сам себя.

Что предложил Козлёнок Телёнку? Что ответил Телёнок? Почему телёнок заплакал?

Панаму что его било больно.

Распределим роли. Прочитаем сказку в лицах.

Спиши. Подчеркни слова, которые отвечают на вопрос кто?

Телёнок, козлёнк, корова

Туристы

Осёл, козёл, петух и кот                                            Петух шёл впереди кота,

Отправились в поход.                                                Но позади козла.

Баран шёл впереди козла,                                       Подумав, напиши в тетрадке,

Но позади осла.                                                          В каком туристы шли порядке.

Спиши. Подчеркни названия животных одной чертой, а насекомых – двумя.

Добрый доктор Айболит!                            И корова, и волчица,

Он под деревом сидит.                                 И жучок, и червячок,

Приходи к нему лечиться                               И медведица!

К данным предложениям напиши предложения с вопросительным знаком по образцу: Пробежал олень. – Кто пробежал?

Козлёнок научился считать до десяти´. –Кто научился считать?

Телёнок жалобно заплакал. – Кто жалобно заплакал?

Неподалёку гулял Бык. – Кто гуляла неподалёку?

Кот был поваром. – Кто был поваром?

Напиши в два столбика слова, которые отвечают на вопросы

кто? и что?

птицы, астры, соловей, роза, помидор, пчела, дерево, паучок, муха, лошадка, листик, девочка, море, зайчик, волк, рыба, грибы, рак, мак, бабочка, орехи, медведь, комар, мячик, мальчик

кто-птицы, соловей, пчела, паучок, муха, лошадка, девочка, зайчик, волк, рыба,

грибы,рак, бабочка,медведь, комар, мальчик

что-астры,роза,помидор,дерево,листик, море, мак, орехи, мячик,

Posted in Ընդհանուր

Տանը

Էրիխ Ռասպե Բարոն Մյունխհաուզենի արկածները (հատված)

Կողմնացույց չլինելու պատճառով մենք երկար ժամանակ թափառում էինք անծանոթ ծովերում։

Մեր նավն անընդհատ շրջապատում էին շնաձկներ, կետեր և ուրիշ ծովային հսկաներ։

Վերջապես դեմ առանք այնպիսի մի ձկան, որն այնքան մեծ էր, այնքան մեծ, որ գլխի մոտ կանգնած, պոչը տեսնել չէինք կարողանում։

Երբ այդ ձուկն ուզեց ջուր խմել, բերանը բաց արեց, և ջուրը գետի նման նրա կոկորդը հոսեց՝ իր հետևից քարշ տալով մեր նավը։ Կարող եք պատկերացնել, թե մեր մեջ ինչ իրարանցում ընկավ։ Մինչև անգամ ես, որ այնքան քաջ եմ, էլի վախից դողդողացի։

Բայց ձկան փորի մեջ նավահանգստի պես խաղաղ էր։ Ձկան փորը լիքն էր նավերով, որ ագահ կենդանին վաղուց էր կուլ տվել։ Օ՜, եթե դուք գիտենայիք, թե ինչպիսի խավար էր այնտեղ։ Չէ՞ որ մենք չէինք տեսնում ոչ արև, ոչ աստղեր, ոչ լուսին։ Ձուկն օրական երկու անգամ էր ջուր խմում, և ամեն անգամ, երբ ջուրը նրա կոկորդն էր հոսում, մեր նավը բարձրանում էր հսկա ալիքների վրա։ Մնացած ժամանակ ձկան փորի մեջ չոր էր։

Երբ որ ջուրը ցամաքեց, ես ու նավապետն իջանք զբոսանքի։ Այստեղ մենք հանդիպեցինք ողջ աշխարհի ծովայինների՝ շվեդացիների, անգլիացիների, պորտուգալացիների։ Նրանց թիվը ձկան փորի մեջ տասը հազարի էր հասնում։ Նրանցից շատերն արդեն մի քանի տարի ապրում էին ձկան փորում։ Ես նրանց առաջարկեցի հավաքվել ու քննության առնել այս տոթ բանտից ազատվելու ծրագիրը։

Ինձ նախագահ ընտրեցին, բայց հենց այն րոպեին, երբ ես ժողովը բաց արի, անիծված ձուկն սկսեց նորից ջուր խմել, և մենք մեր նավերը փախանք։

Մյուս օրը կրկին հավաքվեցինք, և ես հետևյալ առաջարկն արի. երկու ամենաբարձր կայմերը իրար կապենք և հենց որ ձուկը բերանը բաց անի, դեմ տանք ծնոտներին։ Այն ժամանակ ձկան բերանը բաց կմնա, և մենք հեշտությամբ դուրս կգանք։

Առաջարկությունս անցավ միաձայն։

Երկու հարյուր ամրակազմ նավաստիներ կայմերը դեմ տվին ձկան ծնոտներին, և նա այլևս բերանը փակել չկարողացավ։ Նավերն ուրախ-ուրախ ձկան փորից դուրս լողացին։

Պարզվեց, որ այդ հսկայի փորում յոթանասունհինգ նավ է եղել, կարո՞ղ եք պատկերացնել, թե ինչ ահագին մարմին ուներ։

Կայմերն, իհարկե, թողինք ձկան բերանում, որ նա այլևս ոչ ոքի կուլ տալ չկարողանա։

Մենք դեպի ափն ուղղվեցինք, և ես շտապեցի ցամաք դուրս գալ, հայտնելով ուղեկիցներիս, որ այլևս ոչ մի ժամանակ և ոչ մի տեղ չեմ գնա, որ բավական են այն նեղությունները, որ կրեցի, իսկ այժմ հանգստանալ եմ ուզում։

Իմ արկածները շատ հոգնեցրել էին ինձ, և որոշեցի հանգիստ կյանք վարել։

 

 1. Ավելացրու բառեր, որոնք պատասխանեն ինչպիսի՞ հարցին:

Քարքարոտ ճանապարհ

Ոսկեգույն     ձուկ

Խիզախ նավաստի

Հետաքրքիր արկած

 1. Մեկ բառով գրիր՝

արծաթով պատված-արծաթապատ
կարճ հասակ ունեցող-կարճահասակ
կանգ առնել-կանգառ
միտք անել-մտածել

3.Շարունակիր ասացվածքները՝

Ով ինչ անի, իրեն կանի :

Ինչ որ ցանես, այն էլ կ հնձես:

Թրի կտրածը կլավանա, լեզվի կտրած չի լավանա:

 4.Ինքդ բացատրիր հետևյալ բառերը՝

Քարաշեն- քարերով շինված
անուշա համ-քաղցր համ ունեցող
ծաղկազարդ-ծաղիկներով զարդարված
անտուն-տուն չունեցող

5.Գրի՛ր տրված բառերի հականիշները:

լույս-խավար
խելացի-անխելք
խոսել-լռել
բարի-չար
ամեն ինչ-ոչինչ
օգուտ-վնաս

6.Տեքստում ինչպե՞ս է նկարագրված մեծ ձուկը:

Ձուկը շատ մեծ է ու գեր:

7.Ինչո՞ւ նավը հայտնվեց ձկան փորի մեջ.

գ) Ձուկը ջուր խմեց, ջրի հետ նավն էլ հայտնվեց փորի մեջ:

դ) Պատճառը նշված չէ:

ա) Նավաստիները չէին նկատել ձկանը:

բ) Ձուկը սոված էր և կուլ տվեց նավը:

գ) Ձուկը ջուր խմեց, ջրի հետ նավն էլ հայտնվեց փորի մեջ:

դ) Պատճառը նշված չէ:

 8.Ի՞նչ առաջարկ արեց հեղինակը ձկան փորում վաղուց գտնվողներին, որ կարողանան դուրս գալ ձկան փորից:

Ես նրանց առաջարկեցի հավաքվել ու քննության առնել այս տոթ բանտից ազատվելու ծրագիրը։

Ինձ նախագահ ընտրեցին, բայց հենց այն րոպեին, երբ ես ժողովը բաց արի, անիծված ձուկն սկսեց նորից ջուր խմել, և մենք մեր նավերը փախանք։

 9.Նավաստիներն ինչո՞ւ կայմերը թողեցին ձկան բերանում:

կայմերը թողեցին բերանի մեջ որպիսի նա նավ կուլ չտա:

 10.Ստեղծագործական աշխատանք

 Գրի՛ր շարադրություն «Եթե ես հայտնվեի ձկան փորի մեջ» վերնագրով:

Posted in Ընդհանուր

Ավստրալիա

Այս երկիրը մեծությամբ վեցերորդ է: Այն մի ամբողջ մայրցամաք է զբաղեցնում: Այստեղ ապրում է ավելի քան 200000 կենդանատեսակ, որոնց մեծ մասը գոյություն ունեն բացառապես Ավստրալիայում: Այն ամենանոսր բնակեցված երկրներից է: Անլար ինտերնետը աշխարհին նվիրել է ավստրալական գիտական մի կազմակերպություն: Ամենաթունավոր օձերի բնակվում են հենց Ավստրալիայում: Սա նաև կենգուրուների հայրենիքն է: Այստեղ մեկ մարդուն բաժին է հասնում 14 կենգուրու: Ամեն տարի այս մայրցամաքը 7 սմ հյուսիս է շարժվում: Ամբողջ Ավստրալիայի բնակչության գրեթե կեսը բնակվում է երեք քաղաքներում՝ Մելբուրն, Սիդնեյ և Բրիսբեն: Աշխարհի միակ ալբինոս-կետը հայտնաբերվել է հենց Ավստրալիայում: