Posted in Ընդհանուր

Տանը

1. Հաշվի՛ր 18  սմ և 12   սմ կողմերով ուղղանկյան պարագիծն ու  մակերեսը:

P=(18+12)x2=60սմ

S=18×12=216 քառ. սմ


2. Ուղղանկյան լայնությունը 24  սմ է, իսկ երկարությունը 2 սմ-ով մեծ է   լայնությունից։ Գտնել ուղղանկյան պարագիծը և մակերեսը։

24+2=26

P= (24+26)х2=100սմ

S=24×26=624քառ.սմ
3.Գտի՛ր քառակուսու մակերեսը և պարագիծը՝ իմանալով, որ նրա  կողմի երկարությունը 7 դմ է։

P=7×4=28դմ

S= 7×7=49քառ. դմ
4. Քառակուսու պարագիծը 24  սմ է։ Որքա՞ն է այդ քառակուսու  մակերեսը։

P=24սմ

24 :4=6սմ

S=6×6=36քառ. սմ


5. Քառակուսու 3 կողմերի գումարը 18  սմ է։ Որքա՞ն է այդ   քառակուսու մակերեսը։

18:3=6 սմ

S=6×6=36 քառ սմ
6. Հաշվի՛ր 14 դմ, 16դմ և 17դմ կողմերով եռանկյան պարագիծը։

P=14+16+17=47դմ
7. Հաշվի՛ր 15սմ, 14սմ, 16սմ և 17սմ կողմերով քառանկյան   պարագիծը։

P= 16+14+17+15=62 սմ
8. Հաշվիր ուղղանկյան պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա լայնության և   երկարության գումարը 46 մմ  է։

P=46×2=92մմ
9. Քառակուսու մակերեսը 25  քառակաուսի մետր է։ Գտի՛ր քառակուսու  կողմը։

S=25քառ մետր

5×5=25

Քառակուսու կողմը 5 մետր է