Posted in Ընդհանուր

Tест

1. Определи род.

Мама-женский род

Стол-мужской род

Сад-мужской род

Папа-мужской род

Дети-средний род

Сестра- женский род

Дом­- мужской род

Мальчик-мужской род

Девочка- женский род

Отец- мужской род

Метро-женский род

Бабушка-жендкий род

Волосы-нет рода

Книга-женский род

Сладкоежка-общий род

Муж- мужской род

Дедушка- мужской род

Ножницы-средний род

Ученик-мужской род

Фото-женский род

Жена-женский род

Ученица-женский род

Стул- мужской род

Обжора-общий род

Врач-мужской род

Документ- мужской род

Листья-срений род

Студент-мужской род

Собака-мужской род

Журнал- мужской род

Школа-женский род

Кошка-женский род

Соня-общий род

Одеяло-женский род

Портрет- мужской род

Брат- мужской род

Мать-женский род

Класс- мужской род

Парк- мужской род

Жена-женский род

Хлеб- мужской род.

 

 1. Составьте словосочетания.

 

молодой  мальчик,

белая зима,

высокий парень,

жёлтое молоко,

глупый мальчик,

большое деревьо,

красные листья,

холодная сердца,

голубое неба,

красивая девочка,

вишнёвое деревьо,

коричневые деревья

самый любимый дедушка,

 

 

3. Выбрать предлог и вставить

Птицы в клетке
Листики на ветке
Кошка под столом
Садик за углом
Книжка у подруги
Песенка о друге
Заяц без хвоста,
Устный счёт до ста.
4. Вставить предлоги.

Стал Вова собираться в школу. Но где же ручка? Заглянул под стол – нет её. И на столе тоже нет. И за столом её нет. Так где же ручка?
А ручка спокойно лежала в пенале и думала :»Вот растеряха! Забыл, что ещё вчера положил меня в пенал!»

5. Распределите существительные на три группы:

1) существительные, имеющие две формы числа; -Футболка, газета, парта, ночь, пингвин, облако
2) существительные, которые употребляются только в единственном числе; -доброта, сахар, молоко, нежность

3) существительные, которые употребляются только в форме множественного числа.- ножницы, жмурки,  ворота,  каникулы,  нежность

Continue reading “Tест”

Posted in Ընդհանուր

Մաթեմաաթիկա

 

Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ
10 20 30 40 50 60 70 80 90
Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ
100 200 300 400 500 600 700 800 900
Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ւ Փ Ք
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

 

Օգտվելով   այս  աղյուսակից   լուծեք  խաչբառը

Հորիզոնական

 • Զամբյուղում կան երկու գույնի վարդեր։ Առանց նայելու

ամենաքիչը քանի՞ վարդ  վերցնելով՝ կարելի է համոզված լինել, որ  կունենանք գոնե երկու միագույն վարդ։

2+1=3=Գ

 

 

 • Ո՞ր բնական թվին է հավասար այն կոտորակը, որի համարիչն ու  հայտարարը  իրար  հավասար են։

1=Ա

 

 • Գտիր ամենափոքր   քառանիշ   թվի   հնգապատիկը։

1000×5=5000=Ր

 

 • Պուրակում երփներանգ  ծաղիկների    1/4  մասը  հավասար է ամենափոքր եռանիշ թվին։    Քանի՞ ծաղիկ  կար պուրակում։

100×4=400-Ն

Պատ.՝ 400

 

 • Գտիր ամենամեծ միանիշ թվի 1/9 մասը։

9:9×1=1-Ա

 

 • Մայրության տոնին ընդառաջ Տիգրանն ու իր եղաբայրը որոշեցին  մայրկին    միասին  ծաղիկ   նվիրել։  Նրանք միասին  ունեին  1600  դրամ։   Որքա՞ն   գումար    ուներ  նրա  եղբայրը,  եթե    Տիգրանը նրանից  3  անգամ շատ գումար ուներ։

1600:4=400

3×400=1200

 • Ո՞րն է 16 թվի ամենափոքր բաժանարարը։

1-Ա

 

 • Գտիր 30 թվի ամենամեծ բաժանարարի տասնապատիկը։

30×10=300-Ց

 • Եթե Դավիթի  տնկած կակաչների  քանակը եռապատկեք, արդյունքը  ավելացնեք 40-ով, կստանաք ամենափոքր եռանիշ թիվը։  Քանի՞ կակաչ էր տնկել Դավիթը։

100-40=60

60:3=20-Ի

 • Գտիր 400-ի ամենափոքր բազմապատիկը։

400-Ն

 

Ուղղահայաց

 • Ո՞ր 16000-ի   1/4 մասը։

16000:4×1=4000-Տ

 • Գտիր 599-ի ամենամեծ ու ամենափոքր բաժանարարների գումարը։

599+1=600-Ո

 • Ն
 • Գտիր 8000 և 1600 թվերի քանորդը։                                                                                          8000:1600=5-Ե
 • Գտիր 2000 թվի  5/2  մասը։

2000:2=1000

1000×5=5000-Ր

Տ
Ո
Գ Ա Ր Ն Ա Ն Ա Յ Ի Ն
Ե
Ր

 

 

խնդիրներ

 • Արամը մայրիկին նվիրեց սպիտակ ու  դեղին կակաչներից կազմված  ծաղկեփունջ։  Քանի՞ սպիտակ կակաչ  կար ծաղկեփնջում, եթե հայտնի է, որ դեղին կակաչները սպիտակներից 2 անգամ շատ էին, իսկ  բոլոր կակաչները միասին 30 հատ էին։

30:3=10

10×2=20

30-20=10

 

 • Զամբյուղում կար 10 կարմիր,   8  սպիտակ և 6 դեղին վարդեր։ Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ վարդ պետք է հանել զամբյուղից, որպեսզի համոզված լինենք, որ հանել ենք գոնե 1 կարմիր վարդ։

7+10=17

 

 • Նարեկն ու իր պապիկը  այգում միասին տնկեցին ծառեր։  Եթե նրանց  տնկած  ծառերի  քանակը կրկնապատկենք, արդյունքը  փոքրացնեք 5-ով, կստանաք 3-ի հնգապատիկը։

15+5=20

20:2=10

10×2-5=15

 • Մարգագետնում 1800 ծաղիկների  2/9  մասը  կակաչներ էին։    Քանի՞ կակաչ  կար մարգագետենում։

1800:9×2=400

 

 • Զամբյուղում  կար 10  կարմի, 12 դեղին և 6 կանաչ  խնձոր։ Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ խնոր  պետք է վերցնել զամբյուղից, որպեսզի համոզված լինենք, որ վերցրել ենք 3 տարբեր գույնի խնձոր։

10+12=22

22+6=28

 • Աննան ու իր  փոքրիկ  քույրիկը  որոշեցին տատիկին    միասին  ծաղիկ   նվիրել։  Նրանք միասին  ունեին  3000  դրամ։   Որքա՞ն   գումար    ուներ  Աննան,  եթե    նա    քույրկից  4  անգամ շատ գումար ուներ։

3000:5=600

4×600=2400

Posted in Ընդհանուր

Ինչպես պաշտպանվել կորոնավիրուսից

Կորոնավիրուսը՝ գրիպի տեսակ է, ու եթե ուզում ենք չվարակել մյուսներին և մենք էլ չվարակվենք պետք է միշտ լվացվենք, կապ չունի թե որտեղ ես, կամ ինչ ես արել, ու եթե փռշտում ենք, կամ հազում ենք, պետք է բերանը փակել ,  որովհետև հազով ու փռշտոցով մարդ կարող է վարակվել:  Նաև շատ կարեվոր է՝ դուրս գնալիս, ունենալ ալկոգել ,դիմակ և ձեռնոցներ : Այս ապրանքները դեղատներում քիչ են, որովհետև բոլորը գնում են:  Եթե գնում ենք դուրս, պետք է անպայման շատ տաք հագնվել և պաշտպանիչ դիմակներ կրել, անընդհատ պետք է  ճիշտ սնվել ու շատ տաք ջուր  խմել:   Շատ է օգնում պոպոկը, պոպոկը իմունիտետը բարձրացնում է:  Պետք է ջերմաչափում անել:  Իրականում երեխաները այդքան էլ ծանր չեն տանում:

Posted in Ընդհանուր

Tom Thumb(մատնաչափիկը)

Tom Thumb(մատնաչափիկը)

 

Part One

This story is very old. It is not true, but many children like it. A husband and a wife had no children and they were very sad. There were many nice flowers in their garden, and one day they found a little boy in one flower. He was as small as a man’s thumb. They called him Tom Thumb.

Tom’s mother was very happy. She made nice clothes for her boy. He had a green coat and yellow trousers. On his head he had a yellow hat. His mother made little boots for him. Tom liked his clothes. But he wanted a sword and a shield. He wanted to be a soldier. Mother gave him a needle for a sword and a button for a shield.
One day he went for a walk. He met two men. He did not know them.

 

sword-թուր

shield-վահան

needle-ասեղ

button-կոճակ

soldier-զինվոր

thumb-բթամատ

true-ճիշտ

to like-հավանել

to be sad-տխուր լինել

to go for a walk-գնալ զբոսանքի

Choose the right word.
A husband and wife had no  children (had, had no).
One day they found a boy in a flower (a boy, a girl).

He had a green coat (yellow, green).
He had yellow trousers (red, yellow).
He had a yellow hat (yellow, white).
His mother made little boots (big, little).
She gave Tom a needle for a sword   (sword, shield).

She gave Tom button for a shield (button, needle).

 

Choose the right form.

Tom played  computer games yesterday (plays, played).
Mother is making a cake in the kitchen now (makes, is making).
Mr. Brown washes his car every week (washes, is washing).
The boys watched a football game last week (watched, are watching).
Mrs. Smith grows flowers in her garden (grows, is growing).
He does his lessons after dinner (is doing, does).
Jack read many English books last year (read, reads).

 

Use the verbs in brackets in the correct form.

Jimmy usually gets up early in the morning.
The teacher is writing new words on the chalkboard
now.
Mary  cleaned her room yesterday.
We usually  watch TV in the evening.
The children is playing in the yard now.
Last week Tom and Suzy  visited their grandparents.

Part Two

The men said to him: “You can help us. We found some gold. Help to get it and then we can share the gold”. Tom was very happy. He wanted to give the gold to his parents, because they were very poor. The two men took him to a house. The house had a window with bars.

“You are very small”, they said, “You can get through the bars. There are many gold coins in the house. Take the coins and come back. Then we can share them”.
Tom got into the room and brought the coins to the window. When he finished he said to them:
“Now, take me down, please”. But the men didn’t take him down. They laughed and ran away. Tom began to cry.

There were some trees near the window. Tom climbed down one of the trees and fell on the ground. One of the coins was there. “This is my gold”, Tom said. “I shall take it. I shall give it to my parents. They will be very happy”. He took the coin home and gave it to his parents. But the gold coins belonged to the King. The next day the King went to the house, but there were not any gold coins there. “Send my soldiers to find the gold”, the King ordered. The soldiers came to Tom’s house and found the gold coin there. They took Tom’s parents to the King. “These people took your gold”, they said.
Tom went to the King and told him about the two men. Soon the Kings soldiers found the men. The King got his gold and punished the men. He didn’t punish Tom. Tom went home with his parents. They were very happy.

 

Բառերի արտասանությունը ստուգեք https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ հղումով:

 

to climb-բարձրանալ, մագլցել

to fall-ընկնել

to belong-պատկանել

to order-հրամայել

to tell-պատմել

to punish-պատժել

ground-գետին

a coin-մետաղադրամ

gold-ոսկի

bar-ճաղավանդակ

poor-աղքատ

to bring-բերել

to share-կիսել

to cry-լացել

to laugh-ծիծաղել