Posted in Մաթեմաթիկա, Ընդհանուր

Խնդիրներ Սասնա Ծռեր

1. Քուռկիկ Ջալալին 1 ժամում անցնում էր 60կմ։ Քանի՞ ժամում նա Մսրից կհասնի Սասուն, եթե հեռավորությունը դրանց միջև 1440 կմ էր։

2.Սանասարն ու Բաղդասարը 1 օրում կառուցեցին Սասունի տների 1/4 մասը։ Քանի՞ տուն նրանք կառուցեցին 1 օրում, եթե Սասունի տների ընդհանուր քանակը 40 էր։

3.7 տարվա ընթացքում որքա՞ն ոսկի, երինջ և քանի աղջիկ Սասունը որպես հարկ վճարեց Մսրին, եթե տարեկան այդ հարկը կազմում էր 40 երինջ, 40 ոսկի և 40 աղջիկ։

4.Դեղձուն ծամին կնության առնելու համար Սանասարը պիտի պատերազմեր փահլևանների դեմ։ Մարտի ժամանակ Սանասարը սպանեց փահլևանների 2/3-ին, իսկ մնացածին սպանեց Բաղդասարը։ Ընդհանուր քանի՞սն էին փահլևանները, եթե Բաղդասարը սպանել էր 20 փահլևան։

Posted in Մաթեմաթիկա

Երեք իրար հաջորդող թվեր

Այսպիսով՝ 1,2,3 թվերը երեք իրար հաջորդող թվեր են։
1,2,3 իրար հաջորդող թվեր կարելի է ստանալ նաև, եթե 1+1=2, 1+2=3: Երեք իրար հաջորդող բնական թվերը գտնելու համար կարող ենք կատարել հետևյալ քայլերը՝
1-ին թվին 1 գումարելով ստանում ենք 1-ին թվին հաջորդող թիվը, իսկ 1-ին թվին 2 գումարելով՝ 2-րդ թվին հաջորդող թիվը։
Իրար հաջորդող բնական կենտ թվեր ստանալու համար յուրաքանչյուր կենտ թվի նախորդին պետք է գումարել 2։
Երեք իրար հաջորդող բնական կենտ թվերը գտնելու համար կարող ենք կատարել հետևյալ քայլերը՝
1-ին կենտ թվին 2 գումարելով ստանում ենք 1-ին թվին հաջորդող կենտ թիվը, իսկ 1-ին կենտ թվին 4 գումարելով՝ 2-րդ թվին հաջորդող կենտ թիվը։
Օրինակ՝ 1,3,5 թվերը իրար հաջորդող բնական կենտ թվեր են։
1-ին կենտ թիվը 1 է, իսկ այդ թվին հաջորդող կենտ թիվը գտնելու համար՝ 1+2=3, իսկ 3 թվին հաջորդող կենտ թիվը գտնելու համար՝
3+2=5 կամ 1+2=3, 1+4=5:
Իրար հաջորդող բնական զույգ թվեր ստանալու համար յուրաքանչյուր զույգ թվի նախորդին պետք է գումարել 2։
Երեք իրար հաջորդող բնական զույգ թվերը գտնելու համար կարող ենք կատարել հետևյալ քայլերը՝
1-ին զույգ թվին 2 գումարելով ստանում ենք 1-ին թվին հաջորդող զույգ թիվը, իսկ 1-ին թվին 4 գումարելով՝ 2-րդ զույգ թվին հաջորդող զույգ թիվը։
Օրինակ՝ 2,4,6 թվերը իրար հաջորդող բնական զույգ թվեր են։
1-ին զույգ թիվը 2 է, իսկ այդ թվին հաջորդող զույգ թիվը գտնելու համար՝ 2+2=4, իսկ 4-ին թվին հաջորդողզույգ թիվը գտնելու համար՝ 4+2=6, կամ 2+2=4, 2+4=6:
Այժմ իմանալով թվերի գումարը գտնենք այդ երեք իրար հաջորդող բնական թվերը։ Դիտարկենք օրինակներ։
Օրինակ1․Գտեք այն երեք իրար հաջորդող բնական թվերը, որոնց գումարը լինի 306:
Լուծում՝
Քանի որ իրար հաջորդող բնական թվերից 1-ինին 1 գումարելով ստանում ենք 1-ին թվին հաջորդող թիվը, իսկ 1-ին թվին 2 գումարելով՝ 2-րդ թվին հաջորդող թիվը։ Մյուս կողմից իրար հաջորդող բնական թվերի գումարը 306 է, ապա 306-(1+2)=306-3=303
303:3=101, ուրեմն այդ թվերից 1-ինը 101 է։ 1-ին թվին հաջորդող թիվը՝ 101+1=102, իսկ 2-րդ թվին հաջորդող թիվը՝ 101+2=103։
Երեք իրար հաջորդող բնական թվերն են՝ 101,102,103։
Օրինակ2․Գտեք այն երեք իրար հաջորդող զույգ բնական թվերը, որոնց գումարը լինի 306:
Լուծում՝
Քանի որ իրար հաջորդող զույգ բնական թվերից 1-ինին 2 գումարելով ստանում ենք 1-ին թվին հաջորդող զույգ թիվը, իսկ 1-ին թվին 4 գումարելով՝ 2-րդ զույգ թվին հաջորդող զույգ թիվը։ Մյուս կողմից իրար հաջորդող բնական թվերի գումարը 306 է, ապա 306-(2+4)=306-6=300
300։3=100, ուրեմն այդ թվերից 1-ինը 100 է։ 1-ին թվին հաջորդող զույգ թիվը՝ 100+2=102, իսկ 2-րդ թվին հաջորդող զույգ թիվը՝ 100+4=104։
Երեք իրար հաջորդող զույգ բնական թվերն են՝ 100,102,104։
Օրինակ3․Գտեք այն երեք իրար հաջորդող կենտ բնական թվերը, որոնց գումարը լինի 305:
Լուծում՝
Քանի որ իրար հաջորդող կենտ բնական թվերից 1-ինին 2 գումարելով ստանում ենք 1-ին կենտ թվին հաջորդող կենտ թիվը, իսկ 1-ին կենտ թվին 4 գումարելով՝ 2-րդ կենտ թվին հաջորդող կենտ թիվը։ Մյուս կողմից իրար հաջորդող բնական թվերի գումարը 309 է, ապա 309-(2+4)=309-6=303
303։3=101, ուրեմն այդ թվերից 1-ինը 101 է։ 1-ին թվին հաջորդող թիվը՝ 101+2=103, իսկ 2-րդ թվին հաջորդող թիվը՝ 101+4=105։
Երեք իրար հաջորդող բնական թվերն են՝ 101,103,105։
Առաջադրանքեր

Երեք հաջորդական թվերի գումարը 303 է։ Որո՞նք են այդ թվերը։ 303-(1+2)=300
300:3=100
1-100
2-101
3-102
100+101+102=303
Գտեք այն երեք իրար հաջորդող բնական թվերը, որոնց գումարը լինի 363:
363-(1+2)=360
360:3=120
1-120
2-121
3-122
120+121+122=363
Գտեք երեք հաջորդական թվեր, որոնց գումարը լինի180 է։
180-(1+2)=177
177:3=59
1-59
2-60
3-61
59+60+61=180
Գտեք երեք հաջորդական թվեր, որոնց գումարը լինի 432 է։
432-(1+2)=429
429:3=143
1-143
2-144
3-145
143+144+145=432

Երեք իրար հաջորդող բնական կենտ թվերի գումարը 225 է։ Որո՞նք են այդ թվերը։
225-(2+4)=219
219:3=73
1-73
2-75
3-77
73+75+77=225
Երեք իրար հաջորդող բնական կենտ թվերի գումարը 321 է։ Որո՞նք են այդ թվերը։
321-(2+4)=315
315:3=105
1-105
2-107
3-109
105+107+109=321
Երեք հաջորդական կենտ թվերի գումարը 69 է: Գտեք այդ թվերը։
69-(2+4)=63
63:3=21
1-21
2-23
3-25
21+23+25=69
Երեք իրար հաջորդող բնական զույգ թվերի գումարը 288 է։ Որո՞նք են այդ թվերը։
288-(2+4)=282
282:3=94
1-94
2-96
3-98
Երեք իրար հաջորդող բնական զույգ թվերի գումարը 336 է։ Որո՞նք են այդ թվերը։
336-(2+4)=330
330:3=110
1-110
2-112
3-114
Երեք իրար հաջորդող բնական զույգ թվերի գումարը 318 է։ Որո՞նք են այդ թվերը։
318-(2+4)=312
312:3=104
1-104
2-106
3-108