Posted in Հաշվետվություններ, Ընդհանուր

Հաշվետվություն

 

past-worksheet-1

Continue the sentences(Շարունակեք նախադասությունները)

Goldilocks and the tree bears

Choose the answer!

Գովենք-գովենք ո՞ւմ գովենք․․․

Մայրենի

Մաթեմատիկա

Test

English

Սասնա Ծռեր

Հայրենագիտության առցանց նախագիծ. Սասնա Ծռեր

Սասնա Ծռեր

Թեստ

Special surpri

Հայրենագիտության առցանց նախագիծ. Սասնա Ծռեր

Մաթեմատիկա

Лето в лесу

Տեխնոլոգիա

My house

English

Սասնա Ծռեր

Սասնա Ծռեր

Խնդիրներ Սասնա Ծռեր

Երեք իրար հաջորդող թվեր

Русский язык

Հաշվետվություն

Special surpri

Հայրենագիտության առցանց նախագիծ. Սասնա Ծռեր

Մաթեմատիկա

Անհատական պլան  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s