Posted in Հայրենագիտություն, Ընդհանուր

Ինչպես են ապրել մարդիկ քարե դարի ժամանակ

Քարե դարի ժամանակ երկիրը զարգացած չէր։  Մարդիկ օգտագործել են միայն քարե (օբսիդիան, կայծքար և այլն) գործիքներ, զբաղվել որսորդությամբ ու հավաքչությամբ, ձկնորսությունը եղել է սաղմնային վիճակում, իսկ երկրագործությունը, անասնապահությունն ու խեցեգործությունը հայտնի չեն եղել։ Նաև ասեմ որ քարե դարի ժամանակ չի եղել հրացաններ նրանք իրենց ձեռքով պատրաստել են փայտից  նետեր բայց նրանք նետերը սրել են քարերով։  Մարդիկ ապրել են տոհմերով նրանք բնակվել են քարանձավներում, շրջել են խմբերով, որպեսզի ավելի պաշտպանված լինեն գիշատիչ գազաններից։ Ժամանակի ընթացքում նրանք գտան կրակ ստանալու եղանակը , որը զգալիորեն հեշտացրեց նրանց կյանք ։ հազարամիակների ընթացքում մարդը ստացավ ժամանակակից մարդու կերպարանքը, սակայն մարդկային ենթագիտաքցության                                       մեջ դրոշմը։