Posted in Մայրենի

Արի խաղանք միասին

Լոռվա բարբառ

Բիձիկ -հորեղբայր

Ղայքին -կարքին

Ղաստի- դիտավորյալ

Բլդրղան -բույս

Մորմոնջ – մրջուն

Խիար- վարունգ

բլել- փլվել

Բոլուկ – երամակ հոտ

Զոռի -հազիվ

Ըթավուր- այդպիսի

Թվահարել – թափահարել

Շուլուխ- կատակ

Բառախաղ

Օդանավակայան, թռիչք, ճամփորդություն, ուղեվոր, –ինքնաթիռ

Գնդակ, դարպաս, մարզիկ, գոլ, -Ֆուտբոլ

Վրձին, կտավ, ներկ, –նկար

Բանաստեղծ, Լոռի Գիքորը, Վերնատուն – Հովհաննես Թումանյան

Վիրահատություն, բուժում, ներարկիչ, հիվանդանոց- բժիշկ

Որ բանաստեղծությունից են այս տողերը։

Հողմը սակայն չար հոսանքով
Բաժնել, ջոկել չէր կարենում,
Ինչքան նըրանց լայն երկնքով
Դես ու դեն էր քըշում, տանում։

Ամպն ու սարը

Աշնան Վերջը

Իմ երգը

Երկու սև ամպ

Հովտում առուն խոխոջում է
Գըլգըլալեն անո՜ւշ, անո՜ւշ.
Քամին բարակ շընկշընկում է
Զըլզըլալեն անո՜ւշ, անո՜ւշ։

Գարնան առավոտ

Ախ ինճ լավ են սարի վրա

Խրճիթում

Իմ երգը

Posted in Մաթեմաթիկա

Մաթեմատիկա

[30, 18]=90

30=6×5, 18=6×3

30×3=180, 18=6×3

 • 36 և 12

[36, 12]=36

 • 4 և 80

[4, 80]=80

 • 15 և 40

[15, 40]=120

15=3×5, 40=8×5, 40×3=120

 • 9 և 5

[9, 5]=45

9×5=45

 • 25 և 35

[25, 35]=175

25=5×5, 35=5×7, 25×7=175

 • 25 և 45

25=5×5, 45=5×9, 25×9=225

 • 4 և 5

[4, 5]=20

4×5=20

 • 3  և 13

[3, 13]=39

3×13=39

 • 5 և 20

[5, 20]=20

 • 18 և 27

[18, 27]=54

18=9X2, 27=9X3, 27X2=54

 • 15 և 30

[15, 30]=30

 • 16 և 4

[16, 4]=16

 • 12 և 15

[12, 15]=60

12=3×4, 15=3×5, 15×4=60

 • 18 և 10

[18, 10]=90

18=9×2, 10=5×2, 10×9=90

 • 6 և 12

[12, 6]=12

 • 15 և 6

[15, 6]=90

15×6=90

 • Գտեք տրված թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։
  Օրինակ՝ (24,30)=6
 • 25 և 15

(25, 15)=15

 • 24 և 10

(24, 10)=2

 • 120 և 60

(120, 60)=60

 • 24 և 80

(24, 80)=10

 • 25 և 125

(25, 125)=25

 • 6 և 7

(6, 7)=1

 • 5  և 13

(5, 13)=1

 • 18 և 36

(18, 36)=18

 • 15 և 45

(15, 45)=15

 • 20 և 28

(20, 28)=4

 • 35 և 25

(35, 25)=5

 • 12 և 18

(12, 18)=6