Posted in Մաթեմատիկա

Տանը

Պարապմունք 4.

1.Աստղանիշը թվով փոխարինելով՝ ստացի՛ր ճիշտ հավասարություն․

ա) 40+60=100 
բ) 45+33=78  
գ) 57+53=110   
դ)121-65=56

2.Ինչպե՞ս կփոխվի արտադրյալ, եթե 

ա) արտադրիչներից մեկը մեծացնենք 3 անգամ , .Բազմապատկում ենք 3-ով

բ) արտադրիչներից մեկը փոքրացնենք 5 անգամ  , Բաժանում ենք 5-ի

գ) արտադրիչներից մեկը մեծացնենք 2 անգամ, իսկ մյուսը`  3 անգամ , ԱԲազմապատկում ենք 2-ով , իսկ մյուսը 3-ով

դ)  արտադրիչներից մեկը մեծացնենք 3 անգամ, իսկ մյուսը  փոքրացնենք 3 անգամ։ Բազմապատկում ենք 3-ով իսկ մյուսը բաժանում ենք 3-ի

3. Հաշվիր՝

(333−308)⋅25−612:34=607

  1. 333-308=25
  2. 25×25=625
  3. 612:34=18
  4. 625-18=607

4.Քանի՞  հատ  յոթանիշ թիվ կա, որի գրության մեջ  ամեն հաջորդ թվանշան մեծ է նախորդից ։

9

5. Խմբակի անդամների տարիքների գումաը 36 է ։ Երկու տարի հետո նրանց անդամների տարիքների գումարը կլինի 60: Խմբակը քանի՞ անդամ ունի ։

12

6.Նկարում քանի՞  եռանկյուն կա պատկերված։

Ունի 13 եռանկյուն