Posted in Մայրենի 6-րդ դասարան

Գործնական քերականություն

1.Փոխիր տրված բառերի մուգ գրված տառերը և ստացիր նոր բառեր:
Գիրք,

 տանկ, տանձ, թանկ

 սանր, մանր, ծանր,

 մարագ, կարագ,

նոր,փոր, կոր,ձոր, խոր, լոր

 բարդ, մարդ, վարդ, կարդ


2.Փակագծերում նշված բառերից ընտի՛ր ճիշտը և տեղադրի՛ր նախադասությամ մեջ:
Երեկոյան բառաչում էին մարգագետիններից տուն եկող կովերն ու հորթերը:
Գառնուկը հուսահատությունից մայում էր
Մի կատաղի քամի շառաչեց այնպիսի սաստկությամբ, որ հնօրյա ծառերն արմատից սկսեցին տատանվել:
Ծանր ու հին փայտյա դուռը անընդհատ ճռնչում էր։
Գեղջուկի և երկրագործի համար սկսվել էր հողային աշխատանքների եռուն շրջան։
Այդ եռանդուն ծերուկը զարմացնում էր բոլորին:
Միայն սայլերին լծված ձիերի խրխնջյունն էր մերթընդմերթ ընդհատում լռությունը:
Արքայական նժույգները  սպասում են իրենց հեծյալներին:
Քո պատմած դեպքը սովորական հնարանք է, այլ, ոչ թե իրականություն:
Տղան տարբեր հնարքներ է գործածում աղջկա սիրտը շահելու համար:

Posted in Մաթեմատիկա 6-րդ դասարան

Տանը

Առաջադրանքներ:

1) Քանի՞ երկնիշ թիվ  կարելի է  գրել նշված թվանշաններով ․ (երկնիշ են կոչվում այն թվերը, որի գրառման մեջ օգտագործում ենք երկու թվանշան)։
ա)0,1,2    բ)5,7,9

Ա)20, 10, 21, 12

Բ) 57,75,95, 97, 79, 59

2) 3,5,6,7 թվանշաններից  կազմե՛ք ամենամեծ  և ամենափոքր քառանիշ թվերը․

7653, 3567 7653+3567=11220

ա)Գտի՛ր այդ թվերի գումարը

11220

բ) Գտի՛ր այդ թվերի տարբերությունը

7653-3567=4086

3)1-ից մինչև 60 թվերի մեջ քանի՞  պարզ թիվ կա, նշի՛ր։

2, 3 , 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59,

Posted in English 6

Homework

Complete the sentences with the forms of to be in the present simple (am, is, are).

 1. I am at home.
 2. She is not at home in the morning.
 3. Weare in the park.
 4. This is my new laptop.
 5. Our friends …on their summer holidays.
 6. Uncle George is a good football player.
 7. The dog is under the table.
 8. He is very funny.
 9. The shoes are white.
 10. You are right.
 11. Susan is good at tennis.
 12. They are in the house.
 13. His T-shirts are cool.
 14. My sister is a good swimmer.
 15. She is in Italy.

Change the verb into the correct form:

1. London  is in England.
2. The summer  is hot.
3. She  drives very well.
4. They open the store at 8:00.
5. Linda  is a very pretty girl.
6. I have several jobs.
7. Water boils at 100 degrees.
8. Water  freezes at 0 degrees.
9. My sister  speaks English.
10. He  has a big apartment.
11. A triangle  has three corners.
12. My birthday  is in June.
13. Books have pages.
14. Dogs  are good friends.
15. I  work hard.

Listening

 At the library – giving personal information
Listen to the conversation and do the exercises to practise and improve your listening skills.

This image has an empty alt attribute; its file name is rs264_167436587-web.jpg
Posted in Բնագիտություն

Կակտուս

Ցողունն արտաքինից գնդաձև է, գլանաձև, ձվաձև, երբեմն հատվածավոր։ Հյութալի է, հաստ փշերով, մազիկներով կամ խոզաններով ծածկված, ունի խիստ զարգացած ջրատար պարենքիմ (խոշոր տեսակները կարող են պարունակել մինչև 2000 լիտր ջուր)։ Բջիջներում պարունակվող լորձային նյութերի առկայությունը դժվարացնում է ջրի գոլորշիացումը։ Իսկական տերևներ չունեն (բացառությամբ 2 տեսակի)։

Ծաղիկները խոշոր են, մեկական, երբեմն գագաթնային հուրանում խմբված։ Պսակաթերթերը շատ են, վառ. կարմիր, մանուշակագույն, դեղին, սպիտակ։ Պտուղը բազմասերմ է, մսոտ, հատապտղանման, երբեմն չոր։ Ծաղկում են երեկոյան կամ գիշերը, փոշոտվում միջատների, թռչունների միջոցով։ Հայտնի է մոտ 2000 տեսակ։ Աճում են արևադարձային և մերձարևադարձային անապատներում, լեռներում։Ամենափոքր  կատուսը մի  քանի  սանտիմետր  է ու  մի  քանի  գրամ,  իսկ  ամենամեծը`  25  մետր ու  կշռում  է  մի քանի  տոննա:

Կակտուսների հայրենիքը Մեքսիկան է։ Նույնիսկ ամենաշոգ եղանակին բույսերը իրենց ցողուններում պահում են խոնավություն և մնում հյութալի։ Անապատներում կակտուսները խոնավության միակ պահապաններն են և հաճախ են փրկում ճանապարհորդների կյանքը։ Փշերը կակտուսի համար նաև պաշտպանիչ դեր են խաղում՝ պաշտպանելով կենդանիներից։ Կակտուսների տեսակները բազմաթիվ են։ Կակտուսը և իր պտուղները օգտագործում են կերակրի մեջ, կակտուսի բնափայտը օգտագործվում է տարբեր իրեր պատրաստելու համար։

Posted in Մայրենի 6-րդ դասարան

Դասարանական աշխատանք

Կետերի փոխարեն գրի՛ր յա, իա կամ եա: Բառարանով ստուգի՛ր՝ ճի՞շտ ես գրել

Միմյանց, քվեարկություն,  որդյակ,  յասաման,  քիմիական,  հեքիաթային,  ոսկյա,  հրեական,  դաստիրակություն, սենյակ,  կրիա,  Անդրեաս,  Եղիազարյան,  կյանք: 
Որտեղ պետք է, կետի փոխարեն յ գրի՛ր: 

 Հայացք,  հայելի,  հոյակապ,  միացում,  ձիարշավ,  տիեզերական,  փակեի,  կայարան,  խաբեություն,  էի,  գնայի,  բուեր, տղայի,  Մարոյի: 

Կետերը փոխարինի՛ր ր կամ ռ տառով (հարկ եղած դեպքում օգտվի՛ր ուղղագրական բառարանից): 

Արծիվ, առյուծ, մրմուռ, մարմար, մրմռոց, փրփրել, բարբառրել, արհամարհել, բարձ, պառկել, 

Գտիր հնչյունափոխված արմատների անհնչյունափոխ ձևերը:

Կիսատ-կես
հրեղեն-հուր
առվակ-առու
կաղնուտ-կաղին
կուտակել-կույտ
գծագիր-գիծ
փոշեկուլ-փոշի
բուրավետ-բույր
իջնել-էջ
մամռապատ-մամուռ