Posted in Մայրենի 6-րդ դասարան

Տանը

 1. Բացատրի՛ր դարձվածքները բառարանի օգնությամբ:
  Իրար սրտից ջուր խմել –իրար հասկանալ
  Հազար մաղով անցկացրած –լավ ստուգած
  Հիվանդի համար ջուր բերող –ուշացող
  Գլխին կրակ թափել –դժբաղտության մեջ հայտնվել
  Կանաչ-կարմիրը կապել –ամուսնացնել
  Կոպեկի համար մեռած –ժլատ
  Ուրիշի բնում ձու ածել –ուրիշի բերանով հաց ուզել
  Ոտքի կոխան դարձնել –անարգել
  Փուշը մատից հանել –մեկին որևէ բանով օգնել
  Գրքի մի երեսը կարդալ -հարցին միակողմանիորեն մոտենալ

2. Որ դարձվածքների  իմաստն է սխալ բացատրված:

 1. ժամավաճառ լինել – իզուր ժամանակ վատնել
  2.երեսից կախվել – թախանձել
  3.արյունը ջուր դառնալ – սահմռկել
  4.աչքերը փակել – ժպտալ-քնել, մեռնել
  5. աչքը ջուր կտրել – կարոտով, անհամբերությամբ սպասել
  6. անձյուն ձմեռ – անճարակ մարդ
  7. գլխարկը գետնովը տալ – նորաձև հագնվել, ամոթալի վիճակի մեջ գցել
  8. գլխին տալ — ուրախանալ-զղջալ

  3.Հետևյալ դարձվածքներով մեկական նախադասություն կազմել:
 2. Լեղին ճաքել – Տեսնելով կատաղած արջին՝ որսորդի լեղին ճաքեց։
 3. արյունը գլխին խփել – Երբ լսեց, որ տունը թալանել են, արյունը գլխին խփեց։
 4. հոգին ավանդել – Հայրական օրհնանքը տալուց հետո հոգին ավանդեց։
 5. անարգանքի սյունին գամել- Հայրենիքի դավաճանին անարգանքի սյունին գամեցին։
 6. ճամփա պահել- Պատերազմ գնացած զինվորի մայրը մնաց որդու ճամփան պահելով։
 7. ականջի հետև գցել- գործդ ականջի հետև մի՜ գցիր։

4. Հետևյալ բառերի համար գտնել հոմանիշ դարձվածքներ
ծաղրել-ձեռք առնել
հիվանդանալ-անկողին ընկնել
օգնել-ձեռք մեկնել
հասկանալ- գլխի ընկնել
մեռնել-հոգին ավանդել
անտեսել բանի տեղ չդնել
ծուլանալ- ալարը գալ
ուրախանալ-աշխարհով մեկ լինել
ճարպիկ- խոսքի ետևից ման չեկող
թանկ- ոսկու գին
սպառնալ- մատ թափ տալ
գունատվել- պատի ծեփ դառնալ
էժան- ջրի գին