Posted in English 6

Homework

omplete the sentences with “to be”am, is, are

1. I am a girl.

2. My father is at work.

3. Alex and Dino are my cats.

4. Alex in the garden.

5. Dino is on the floor.

6. My red pencil on the floor, too.

7. The other pencils are in my pencil case.

8. My mother is in the living room.

9. Eli and Rafa are good friends.

10. They are good at tennis.

11. Are they in Amsterdam this week?

12. The pupils are not at school today.

13. It is_ Monday.

14. I am at home.

15. We are friends.

Make affirmative sentences with “to be”

1. I am never happy on a Sunday afternoon.

2. We are Scottish.

3. He is a pilot.

4. Mayte and Joshua are angry.

5. You are clever and good-looking.

Make negative sentences with “to be”

1. You are not Dutch.

2. Gemma is at home.

3. Agust and I are pleased about it.

4. I am not cruel.

5. It is good.

Questions with “to be”

1.Are you from Málaga?

2. Is Isabel Spanish?

3. Are we ready to go?

4. Is he married?

5. Are you tired?

Posted in Մաթեմատիկա 6-րդ դասարան

Մաթեմատիկա

Կոտորակների բազմապատկում, բաժանում

1.Կատարի՛ր գործողությունը.

/3 x 12/5 = 4/5
3/5x 15/6 = 3/2        
3/10 x 20/9 = 2/3
4/15×25/8 =5/6
8/10:4/5=40/40=1 
10/12: 5/6=2/2=1
45/14: 1/7=45/2
15/12 : 20/24=6/4=3/2
11×2/4=11/2        
45/10×3 = 150         
50/10×10/50  = 1  
3×1001/10000=3003/100000

2.Պահեստում 2տ մթերք կար։ Առաջին օրը պահեստից տարան ամբողջ մթերքի 3/10 մասը, երկրորդ օրը՝ մնացածի 3/10 մասը։ Քանի՞կիլոգրամ մթերք մնաց պահեստում։

2000:10=200

200×3=600

2000-600=1400

3.Գնացքի առաջին վագոնում 36 ուղևոր կար, իսկ մյուսում առաջին  վագոնի ուղևորների 4/9 մասով շատ: Ընդամենը քանի՞ ուղևոր կար այդ երկու վագոններում միասին։

36:9=4

4×4=16

16+36=52

4.Մի տակառում կար 500լ խաղողի հյութ, իսկ մյուսում՝ 1/10 մասով քիչ։ Քանի՞ լիտր խաղողի հյութ կար երկու  տակառներում միասին:

500:10=50

50×1=50

500+450=950

5.Գտնել երկնիշ թվերի քանակը, որոնց թվանշանների գումարը հավասար է 12:

93, 9+3=12

6. ¾ կոտորակային թիվը ներկայացրու՛

ա. գումարի տեսքով

1/4+2/4=3/4
բ. տարբերության տեսքով

4/4-1/4=3/4
գ.արտադրյալի տեսքով

3/2×1/2=3/4
դ.քանորդի տեսքով

1/2:2/3=1/2×3/2=3/4

7. Գտեք 5/7-ին հավասար մի կոտորակ, որի համարիչի և հայտարարի գումարը լինի 36:

5×3/3×7=15/21=36

8.Երեք բնական թվերի գումարը 364 է: Նրանցից մեկը ամենամեծ երկնիշ թիվն է, մյուսը՝ ամենափոքր եռանիշ պարզ թիվը, գտիր երրորդ թիվը:

99+101=200

364-200=164