Posted in Մաթեմատիկա 6-րդ դասարան

Մաթեմատիկա

Կոտորակների բազմապատկում, բաժանում

1.Կատարի՛ր գործողությունը.

/3 x 12/5 = 4/5
3/5x 15/6 = 3/2        
3/10 x 20/9 = 2/3
4/15×25/8 =5/6
8/10:4/5=40/40=1 
10/12: 5/6=2/2=1
45/14: 1/7=45/2
15/12 : 20/24=6/4=3/2
11×2/4=11/2        
45/10×3 = 150         
50/10×10/50  = 1  
3×1001/10000=3003/100000

2.Պահեստում 2տ մթերք կար։ Առաջին օրը պահեստից տարան ամբողջ մթերքի 3/10 մասը, երկրորդ օրը՝ մնացածի 3/10 մասը։ Քանի՞կիլոգրամ մթերք մնաց պահեստում։

2000:10=200

200×3=600

2000-600=1400

3.Գնացքի առաջին վագոնում 36 ուղևոր կար, իսկ մյուսում առաջին  վագոնի ուղևորների 4/9 մասով շատ: Ընդամենը քանի՞ ուղևոր կար այդ երկու վագոններում միասին։

36:9=4

4×4=16

16+36=52

4.Մի տակառում կար 500լ խաղողի հյութ, իսկ մյուսում՝ 1/10 մասով քիչ։ Քանի՞ լիտր խաղողի հյութ կար երկու  տակառներում միասին:

500:10=50

50×1=50

500+450=950

5.Գտնել երկնիշ թվերի քանակը, որոնց թվանշանների գումարը հավասար է 12:

93, 9+3=12

6. ¾ կոտորակային թիվը ներկայացրու՛

ա. գումարի տեսքով

1/4+2/4=3/4
բ. տարբերության տեսքով

4/4-1/4=3/4
գ.արտադրյալի տեսքով

3/2×1/2=3/4
դ.քանորդի տեսքով

1/2:2/3=1/2×3/2=3/4

7. Գտեք 5/7-ին հավասար մի կոտորակ, որի համարիչի և հայտարարի գումարը լինի 36:

5×3/3×7=15/21=36

8.Երեք բնական թվերի գումարը 364 է: Նրանցից մեկը ամենամեծ երկնիշ թիվն է, մյուսը՝ ամենափոքր եռանիշ պարզ թիվը, գտիր երրորդ թիվը:

99+101=200

364-200=164

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s