Posted in Մայրենի 6-րդ դասարան

Բ,պ, փ. ուղղագրություն

Բաց թողած տեղերում լրացրու բ, պ, փ. 

ա/ ալեծուփ, աղբակույտ, աղբյուր, ամբարիշտ, ամբարձիչ, ամենասուրբ, ամ.հովանի, ամրակոփ , անխափան, ապշել, ապստամբել, արբենալ, ափսե, ափսոսալ, բամբ, բաբասել, բամփել, բորբ․  

բ/ Գաբրիել, գամփռ, գինարբուք, գիպս, գոմաղբ, գռփել, գրաբար, դարբին, Աբխազիա, աղբանոց, Արփինե, դարպաս, դափնեպսակ, եղբայր, երբ, երբեմն, երբևիցե, երեսսրբիչ, երփներանգ, զամբիկ 

գ/ ըմբշամարտ, ըմբոշխնել, ընդհուպ, թարփ, թափառաշրջիկ, թափք, թմբլիկ, թմբկաթաղանթ, թպրտալ, թրմփալ, թփթփացնել, թփուտ, ժայռակոփ, իրբև, լեփ-լեցուն, լիրբ, խափեբա, խաբկանք, խարխափել, խծբծանք, նրբանցք 

դ/ նրբիրան, ողբերգություն, սրբապատկեր, աղբարկղ, դափնեվարդ, երբեմնի, երբևէ, խոպան, երփներանգ, թափթփել, խաբել, խոփ, ծոպավոր, Ծոփք, ծպտուն, կառափնարան, կոփ

ե/ կոփվել, Հակոբ, համբակ, Համբարձում, համ.բերություն, համբույր, հապճեպ, հարբեցող, հարբուխ, հափշտակել, հենացուպ, հպանցիկ, Հռիփսիմե, հուսախափ, ձերբազատվել, ճամբորդ, ճեպընթաց, ճողոպրել 

զ/ նրբաճաշակ, շերեփուկ, ողբանվագ, հապշտապ, ձերբակալել, ճամպրուկ, ճեփ-ճերմակ, նրբակազմ, նրբանկատ, շեփորահար, սիբեխ, ողբերգակ 

է/ աղբահավաք,  ոսկեծոպ,  ոսկեծուփ,  պատշգամբ,  որբանոց, սեպտեմբեր, սեփականություն, սեփ-սև, նրբին, սթափվել, սրբազան, սրբագրել, սրբապատկեր, սրտատրոփ, սփրթնել, վիրապ  

ը/ դափ-դեղին, դափնի, թափանցիկ, ծպտուն, կափկափել, ներբան, հղփանալ, հպվել, նրբերշիկ, պապակ, Սերոբ, ուրբաթ, փափագ, փրփուր, քարակոփ :