Posted in Մայրենի 6-րդ դասարան

Մայրենի

Երկհնչյուններ
Յա
 երկհնչյունը գրվում է իա տառերով՝ 
ա) հետևյալ հայերեն բառերում՝ դաստիարակհեքիաթօվկիանոսկրիախավիարբամիափասիան
բ) մի շարք անուններում և ազգանուններում՝ ՄարիամԵրեմիաԵղիաԵղիազարյանԲունիաթյանՍուքիասյան
գ) աշխարհագրական անունների վերջում՝ ԿիլիկիաՖրանսիաԳերմանիա և այլն
դ) օտար լեզուներից փոխառված բառերում՝ էներգիաքիմիաօլիմպիադա 

Կանանց օտար անունները գրվում են յա-ով, ինչպես՝ ԱմալյաՕլյա, բացառություն են ՄարիաԼիա անունները: 

Մի քանի անուններ ունեն զուգահեռ ձևեր: Որպես աշխարհագրական անուն գրվում են իա-տառերով՝ ԱսիաՎիկտորիա, Սոֆիա, իսկ որպես աղջկա անուն գրվում են՝ յա, Ասյա, Վիկտորյա, Սոֆյա

Մի-երկու բառում գրվում է եա, ինչպես՝ հրեաիդեալսեանս: 


Առաջադրանքներ
 

  1. Լրացրու՝ գրելով իա կամ յա: 

    Բրազիլիա , սառուցյալ , քրիստոնյա , դաստիարակություն , պաշտոնյա , Ավստրիա , հեքիաթային, հոգյակ ,լռելյայն  , Նորվեգիա , Օֆելյա , միմյանց, ակադեմիա , նյարդային , խարտյաշ , շուրջերկրյա , օլիմպիական , պատյան , քիմիական , Արփիար , Ամասիա, լյարդ։ 

    2.Լրացրու՝ գրելով իա կամ եա 
Անդրեաս , ակացիա , միլիարդ , այժմեական , քվեարկել , միջօրեական , անատոմիա , բիլիարդ, հրեական,  առօրեական, կրիա, հեքիաթ, Մարիամ, խավիար, քիմիա, հրեա, իդեալ, մումիա:

3. Լրացրու՝ գրելով յո, ոյ, իո երկհնչյունները: 

Միլիոն,յոդ, չեմպիոն, ռադիո, մարմարյա, արդյոք, ամբիոն, քսանյոթ, ռադիոընդունիչ, օրիդորդ, կոմիսիոն, այո, Սրապիոնյան, Պյոտր, ռադիոկայան; 

5.Տրված բառերի բառամիջում կամ բառավերջում ավելացնել այնպիսի հնչյուն, որ ստացվի այդ բառի հարանունը (մոտ հնչող արտասանություն ունեցող բառ)։
Վերաբերել,-վերաբերել

հովար,-հավհար

 հնչուն-հնչյուն

 մրիկ,-մրրիկ

 հրատարակություն,-հրատարակչություն

 տեղի տալ,-տեղիք տալ

կազմակերպական,-կազմակերպչական

 խռնվել,-խառնվել

շառաչուն,-շառաչյուն

 միաժամանակ,-միառժամանակ

 թոթվել,-թոթովել

տեսիլ,-տելիք

 տանտեր,-տանուտեր

 հրավեր-հրավերք
Օրինակ` վերաբերել-վերաբերվել:
 
6.Բառաշարքում ընդգծել  բարդածանցավոր բառերը: Ինքդ գրիր 5 բարդածանցավոր բառ:

Մրգառատ, մարզպետարանընդդիմախոս, անգործություն, ձերբակալություն, ապօրինի, տնտեսագետաստվածահաճոտանտիրուհի, համամարդկային, նվազագույն, աշխարհայացքառաջնակարգ, համազգային:

 Այլմոլորակային, հեռուստատեսություն, հանրագիտարան, անծայրածիր,  մայրաքաղաքային․