Posted in Մայրենի 6-րդ դասարան

Մայրենի

Բառակապակցությունների իմաստներն արտահայտի՛ր մեկական բառով:
Օրինակ՝
սրտի ձև ունեցող — սրտաձև:
Մոր քույրը-մորաքույր

 դարպասը պահող- դարպասապահ

 ժամանակը ցույց տվող-ժամացույց

 ջրի աման-ջրաման

 գաղտնիք պահող- գաղտնապահ

 նավ վարող- նավավար

 ծաղկի թերթիկ-ծաղկաթերթիկ

արագ վազող-արագավազ

 ամենից մեծ-ամենամեծ

 պոչ չունեցող-անպոչ

 անուշ համ ունեցող,-անուշահամ

 քարով շինված-քարաշեն

 կին բժիշկ-բժշկուհի

 բալի ծառ- բալենի  

Բառակապակցությունների իմաստներն արտահայտի՛ր մեկական բառով:
Բարի սիրտ ունեցող-բարեսիրտ

 խիղճ չունեցող-անխիղճ

 բարձր ձայնով,-բարձրաձայն

 միշտ ժպտուն,-ժպտերես

 գանձը պահելու տեղ,-գանձարան

 կապույտ աչքերով,-կապտաչյա

 արքայի որդի-արաքայորդի

 հույների երկիր- Հունաստան

փոքր էշ,-իշուկ

 ծաղիկներով զարդարված-ծաղկազարդ

 քաղաքում ապրող- քաղաքաբնակ

 հայերի երկիր-հայաստան

Բառակապակցությունների իմաստներն արտահայտի՛ր մեկական բառով:
Ավետիս (բարի լուր) բերող-ավետաբեր

արագ ընթացող-արագընթաց

 բաժակը ձեռքին արտասանվող ճառ, -բաժակաճառ

վեպ գրող-վեպագիր

 բառարան գրող-բառագիր

 արտասահմանում ապրող մարդ,-արտասահմանցի

 բույսերի մասին գիտություն-բուսաբանություն

Ամեն շարքից մի բաղադրիչ ընտրի´ր և բաղադրյալ բառեր կազմի´ր (քանիսը կստացվի): 

1.Ա. Թութենի

կարմրավուն

փշոտ

ոսկեղեն

գունավեր

խորհրդավոր

կաթնավուն

  անտուն, 
  1.Ա. Թութ, կարմիր, փուշ, ոսկի, տուն, գույն, կաթ(ն), խորհուրդ:
  Բ. Ան-, -յա, -ենի, -ոտ, -արան, -ավուն, -եղեն, -ավոր:
2. Ա. Գետ, կանչ, լույս (լուս), գիր (գր), սիրտ (սրտ), միտ:
      Բ. Ան-, -ավոր, -ել, -ակ, -ք, -ոտ:

Անգետ

կանչել  

լուսավոր

գրել

միտք

անսիրտ

Տրված բառաշարքից ընտրի՛ր ածանցավոր բառերը ե արմատն ընդգծիր:
Շապիկ, մկնիկ, զատիկ, ծաղիկ, մայրիկ, աղջիկ,շնիկփիսիկ, գեղեցիկ, կապիկ, փոքրիկ, սիրունիկ, կողիկ (կոտլետ), թիթեռնիկ, ծիտիկ, քթիկ, տոտիկ, մատիկ,գնդակ, գետակ, վանդակ, ելակ, կատակ, նապաստակ, առվակ, զավակ, բակ, գուշակ, որդյակ, դղյակ, կտակ, պատանյակ, թիակ, թակ, բլրակ, վարդակ, սոխակ, մահակ, մոծակ,գայլուկ, բուկ, մանուկ, գառնուկ, ձագուկ, ձուկ, ձիուկ, բազուկ, մուկ, աղմուկ, հատուկ, մարդուկ, պոչուկ, վհուկ, ձմերուկ 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s