Posted in Մայրենի 6-րդ դասարան

Գոյական անուն

Գոյական նշանակում է գոյուցուն ունեցող։Մեզ շրջապատող աշխարհում գոյություն ունեցող մարդիկ, կենդանիները, թռչունները, առառկաները գոյականներ են։ Գոյականները պատասխանում են ինչ ինչեր,- ով -ովքեր հարցերին ըստ այդմ էլ գոյականները լինում էն անձնանիշ և իրանիշ։Անձնանիշ գայականները ցույց են տալիս անձ և պատասխանում են ով ովքեր հարցերին օրինա՝կ հայրիկ նկարիչ բժիշկ երեխա։Իրանիշ գոյականները ցույց են տալիս առարկա, իր և պատասխանում են ինչ-ինչեր հարցերին դպրոց, սեղան, սեր, տխրություն, պատերազմ, շուն և այլն։Գոյականները լինում են նաև թանձրացական և վեևացակն։թանձրացական գոյականներ բուն առարկայական գոյականներն են որովնք տեսնում ենք շորշափում ենքօրինկ գիրք,երեխա,կատու,շուն համակարգիչ, տուն։Վերացական գոյականները նյութական իմաստ չունեն, իրենց զգում ենք ուրախություն, հանդարտ,ամոթ, թախիծ ատելություն և այլն։Գգոյականները լինում են նաև հատուկ և հասարակ հատուկ անունները գրվում են մեծատառով հատուկ անուններ են ։ Հատուկ գոյականներ են մարդկանց անուն ազգանունները աշխարագրական վայրերի անվանումները՝ երկրների, մայրցամաքների, քաղաքների,ովկյանոսների, լճերի,ճովերի,գետերի,կղզիների,լեռնաշղթաների և այլն։ Հատուկ գոյականներ են նաև կենդանիներին տրվող առանձին անունները, գրքերի անունները,թերթերի ամսագրերի, հիմնարկների։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s