Posted in Պատմություն

Շարադություն Իմ մեկ օրը Տրդատ երրորդի օրոք

  Գրել փոքրիկ ստեղծագործական շարադրություն «Իմ մեկ օրը Տրդատ երորդի օրոք» թեմայով/ինքներդ եք որոշում՝ որ արքայի օրոք եք ուզում ապրել/ :

Տրդատ երրորդը կառավարել է (298-330թ) 301թ․ ընդունել է քրիստոնեությունը և պետականորեն ճանաչել։

Հայոց պատմությունը մի այնպիսի պատմություն է, որը շատ ու շատ հերոսական դրվագներ ունի։ Մեր երկիրը շատ հարուստ է եղել թագավորական դինաստիաներով, որոնցից յուրաքանչուրում շատ ու շատ հերոս թագավորներ կային, որոնցով կհպարտանային աշխարհի շատ ժողովուրդներ։Ես, որ այդ պատմության մի մասնիկն եմ շատ եմ սիրում իմ հայրենիքը և շատ անգամ լսելով նրա հերոս թագավորների գործողությունների մասին, մտովի երազում էի լինել և ապրել պատմական որևէ մի ժամանակաշրջանում։ Չգիտեմ, թե ինչու ինձ շատ է հետաքրքրում Տրդատ երրորդի ժամանակաշրջանը։ Կուզեի մեկ օրով հայտնվել այն պահին, երբ հայոց աշխարհի թագավոր Խոսրով երրորդը Գրիգոր Լուսավորչի և այլ մեծամեծերի հետ քայլում էին Վաղարշապատ մայրաքաղաքի փողոցներով և երբ իրենց բարի խոսքն էին հասցնում ժողովրդին։ Կանցնեի Հռիփսիմեի, Շողակաթի, անցած ճանապարհով և ի վերջո ես էլ այդ մեկ օրով մասնակից կլինեի հայոց աշխարհի ամենանշանակալից պատմական իրադարձությանը։

Posted in Բնագիտություն

Տնային 1

 1. Ո՞ր դեպքում է կատարվում մեխանիկական աշխատանք։

  Մեխանիկական աշխատանք լիում է այն ժամանակ երբ մարմինը շարժվում է իր վրա կիրառված ուժի ազդեցությամբ
 2. Ինչի՞ց է կախված մեխանիկական աշխատանքի մեծությունը։

  Մեխանիկական աշխատանքի մեծությունը կախված է մարմնի վրա կիրառված ուժի մեծությունից և մարմնի անցած ճանապարհի երկարությունից։

  Լուծել խնդիրներ

1 *200 կմ ճանապարհը գայլը վազում  է 7 ժամում : Որոշել գայլի արագությունը:

S-200կմ

t-7ժ

v=s:t=200/7=28. 4/7կմ/ժ

2 * Ավտոմեքենան շարժվում է 72կմ/ժ արագությամբ: Ինչ ճանապարհ կանցնի ավտոմեքենան 2 ժ -ում:
s=?
v=72կմ/ժ
t=2ժ

s=fxt=72×2=144կմ

3 * Սեղանը տեղափոխելու համար տղամարդը կիրառել է 98 Ն ուժ, անցնել 4 մ ճանապարհ: Հաշվել կատարած աշխատանքը:

F-98 ն

S-4 մ

A=fxs=98×4=392ջ

Posted in Ընդհանուր

Գոյական անուն

 1. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերն են  գոյականներ․
  ա. վերելակ, հնչուն, փչակ
  բ. շեշտակի, հանք, հնչուն
  գ. արցունք, հայուհի, վայրէջք,
  դ. ուղղակի, փափկասուն, փախուստ
 2. Ո՞ր շարքում են միայն գոյականներ․

ա. սեր, սիրելի, տիկին
բ. օր, անձրև, գինի
գ. ատաղձ, հող, ցնծագին
դ. ջուր, ծորակ, ջրառատ

3.Ո՞ր շարքում չկա գոյական․

ա. հին, հագուստ, դարպաս
բ. վնասվածք, հարգելի, տնական
գ. սեղան, ծովային, ծարավել
դ. գեղեցիկ, գրքային, ամպամած

4Ո՞ր շարքում չկա գոյական․

ա. հայելի, նազելի, գովելի
բ. վնասվածք, հնչեղ, վայրենի
գ. բազկերակ, կանացի, հյուսն
դ. մայրենի, դյուցազնական, կանաչ

5.Ո՞ր բառը գոյական չէ․

ա. գեղջուկ
բ. դպրոցական
գ. հյութալի
դ. սեր

6.Ո՞ր բառն է գոյական․

ա. կտրիչ
բ. քննիչ
գ. հուզիչ
դ. դյութիչ

7.Շարքերում ընդգծիր այն բոլոր գոյականները, որոնք կարող են գործածվել նաև որպես հատուկ  գոյական․

1․ծաղիկ, փայլակ, շանթ
2. տղա, պատանի, համեստ
3. շուշան, ցորեն, կահույք
4. հայրենիք, տապան, ծիծեռնակ

8.Շարքերում ընդգծիր այն բոլոր գոյականները, որոնք կարող են գործածվել նաև որպես հատուկ  գոյական․

1․ վասակ, առյուծ, մհեր
2. տիկին, տիրուհի, ազատուհի
3. համբարձում, համեստ, հեղինե
4. հուսիկ, վարազ, որսորդ

9.Ո՞ր բառը գոյական չէ․

ա. մերսող
բ. գրող
գ. դող
դ. հոսող

10.Ո՞ր բառը գոյական չէ․

ա. հուզիչ
բ. սուլիչ
գ. վարիչ
դ. գրիչ

11.Ո՞ր բառը գոյական չէ․

ա․կոշկեղեն
բ․ հողեղեն
գ․խմորեղեն
դ․զարդեղեն

12.Ո՞ր բառը գոյական չէ.

ա․աստղ
բ․ավագ
գ․աղավնյակ
դ․պատվիրակ