Posted in Ընդհանուր

Ստուգողական

.Ինչպե՞ս է որոշվում աշխատանքի մեծությունը:

A=fXs

2.Էներգիայի ի՞նչ տեսակներ գիտեք:

Ջերմային էներգիա, Էլեկտրական էներգիա, քիմիական էներգիա,Ճառագայթային էներգիա, Միջուկայն, քիմյական,էլեկտրական,

3.Օրգանական նյութերի քայքայման ժամանակ անջատվող էներգիան ինչո՞ւ է կոչվում քիմիական:

Որովհետև առաջանում է նոր նյութ։

4.Արագության չափման ի՞նչ միավորներ են ձեզ հայտնի:

կմ/ժ, մ/վ սմ/վ,

5.Մարմինների ձեւափոխության ո՞ր տեսակի դեպքում է առաջանում առաձ­գականության ուժը:

Առաձգական դեֆորմացիա

6.Ուժի չափման ի՞նչ միավորներ են ձեզ հայտնի: Արդյո՞ք այդ նույն միավոր­ ներով է չափվում մարմի կշիռը:________________________

7. Ընտրե՛ք ճիշտ պնդումերը:1. Մեխանիկական աշխատանք կատարվում է միայն այն ժամանակ, երբ մարմինը շարժվում է իր վրա կիրառված ուժի ազդեցությամբ։

2. Կատարված աշխատանքի մեծությունը կախված է ինչպես մարմնի վրա կիրառված ուժի մեծությունից, այնպես էլ ուժի ազդեցությամբ մարմնի անցած ճանապարհի երկարությունից։

3. Երկրի վրա կյանքի գոյությունը պայմանավորված է միայն արեգակ­ նային էներգիայով։

4. Կենդանի օրգանիզմների համար օրգանական նյութերը էներգիայի աղբյուր են: _______________________________

8. Լրացրե՛ք նախադասությունները:1. Էներգիան բնութագրում է մարմնի աշխատանք կատարեկլու հնարավորությունը։2. Մարմինների հնարավոր փոխազդեցության կամ նրանց շարժմամբպայմանավորված էներգիան անվանում են Ն ։3. Ի պատիվ անգլիացի գիտնական Ջոուլի աշխատանքի միավորը կոչվում է Ջ :
___________________________________

9. Լուծե՛ք խնդիրները:ա) Որքա՞ն ճանապարհ կանցնի շնաձուկը 2 ժամում, եթե ընթանա 50 կմ/ժ արագությամբ:

t-2ժ

f-50

t-?

50×2=100

բ Որքա՞ն ժամանակում ինքնաթիռը կթռչի Երեւանից Հռոմ, եթե այդ քաղաքների միջեւ օդուղու երկարությունը 3600 կմ է, իսկ ինքնաթիռի արագությունը` 800 կմ/ժ:

t-?

f-800

s-3600

3600:800=4. 5