Posted in Մայրենի

Գործնական աշխատանք

1. Տրված կապակցություններում փակագծերի մեջ առնված գոյականները ածանցների օգնությամբ դարձրու հարաբերական ածականներ:

երկաթե դարպաս, մետաքսե դրոշակ, լեռնային գագաթ, ծովային կենդանի, որդիակն սեր, դպրոցական տարիք, փողոցի երթևեկություն, մարմարյա սյուն, գիշերային խավար, արյունոտ լեռներ, լուսավոր միտք, 

2.  Բառակապակցությունների իմաստն արտահայտիր բաղադրյալ ածականով:
Երեք նիշ ունեցող-եռանիշ
երկար կյանք ունեցող-երկարակյաց
ամեն ինչ ուտող-ամենակեր
միջին դարերին պատկանող-միջնադարյան
բերք տվող-բերքատու

ամեն ինչ կարողացող-ամենակարող
գեղեցիկ տեսք ունեցող-գեղեցկատես

բույնը ավերված-բնավեր
կապույտ աչքեր ունեցող-կապուտաչյա

  1. Հարցում արտահայտող բառի փոխարեն պահանջվող ձևով (հոլովով) գրի՛ր թանգարան բառը: 

 Տարիներ շարունակ թանգարան սիրով ընդունում էր այցելուներին: 

Թանգարանի տնօրենը ոգևորվել էր նոր գտածոյով: 

Չի կարողանում կտրվել իր ստեղծած թանգարանից: 

Ինչքա՜ն ենք հպարտանում ձեռագիր մատյանների թանգարանով: 

Թանգարանում ամեն ինչ նույնն էր, տարիներն այնտեղ ոչինչ չէին փոխել: 

  1. Փակագծերում տրված գոյականները գրի՛ր պահանջվող ձևով (հոլովով):Մարդիկ վաղուց են միջոցներ փնտրում վատ տեսողությունը լավացնելու համար: Վերջապես հայտնագործվեց ակնոցը՝ ապակիով պատրաստված առաջին օպտիկական գործիքը: Ժամանակակից ակնոցը երկար ու դժվարին ճանապարհ է անցել, թեև հիմա մեզ թվում է, թե հնարավոր չէ պատկերացնել տեսողությունը լավացնելու ավելի հասարակ գործիք: Ակնոցը նման մի բան հնարել էին դեռևս Հին Հռոմում: Հայտնի է, որ գլադիատորներրի կռվի սիրահար Ներոն կայսրը կարճատես էր: Կրկեսում տեղի ունեցող ամեն ինչը լավ տեսնելու համար նա օգտվում էր թափանցիկ զմրուխտից պատրաստված մեծ ոսպնյակով
  2. Կետերի փոխարեն գրիր տրված գոյականները եզակի կամ հոգնակի թվով:

    Փողոցում  ոչ մի մարդ չէր երևում: (մարդ)
    Քաղաքի բոլոր բնակիչները արդեն պիտի որ քնած լինեին: (բնակիչ)
    Բոլոր քաղաքներում նույն բանն է կատարվում: (քաղաք)
    Ամբողջ օրը նվիրեց այդ մի հարցի պատասխանը գտնելու վրա: (օր0
    Բոլոր օրերը վատնեց այդ մի հարցի պատասխանը գտնելու վրա: (օր0
    մեր քաղաքի ամեն մի երեխա գիտի այդ մասին: (երեխա)