Posted in Ընդհանուր

Руский

Домашнее задание: прочитать сказку “ Сказка о попе и работнике его Балде” до конца. Подумать,  что означают слова “«Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной». Составить словосочетания со следующими словами:

щёлкать — щёлкнуть-шёлкать -щёлкать зубами, щёлкнуть пальцами
мутить — замутить-мутить воду,
наказывать — наказатьза проступки
мериться — помериться-меряются взглядами, помериться с другом
прятать/ся — спрятать/ся-прятать деньги
падать — упасть (без сил) с крыши
скакать — поскакать на лошаде
хитрить — перехитрить врага
пугать/ся — испугать/ся от волка

Posted in Մաթեմատիկա 6-րդ դասարան

Մաթեմատիկա

1. 

ա)x=12/5 բ)x=60/7, գ) y=342/3=114 , դ)x=300/24

2. 

1005:3×11=3685

1005+3685=4690

3. Հաշվեք արտահայտության արժեքը

(9/25×5/18) : 6/35 +(28/5 : 7/20) x 15/4=367/12

9/25×5/18=45/450=1/10

28/5:7/20=28/5×20/7=8

1/10:6/35=1/10×35/6=7/12

8×15/4=120/4=30

7/12+30=367/12

4. 

x+5x=60

6x=60

x=60/6=10

5.
Ամենաքիչը քանի՞ գույն է անհրաժեշտ 8×8 չափի քառակուսի աղյուսակը ներկելու համար, որ հարևան վանդակների որևէ զույգ նույն գույնի չլինի (վանդակը ամբողջությամբ ներկում ենք մեկ գույնով, հարևան կհամարենք այն վանդակները, որոնք ընդհանուր կողմ ունեն):

2 գույն

6. Ավտոմատ սարքում երկու գույնի կոնֆետ կա՝ կարմիր և դեղին: Յուրաքանչյուր 100 դրամի դիմաց սարքը տալիս է մեկ կոնֆետ՝ գույնի ընտրությունը կատարում է պատահականորեն: Արամը ամենաքիչը քանի՞ դրամ պետք է ծախսի, որպեսզի նույն գույնի գոնե երկու կոնֆետ հաստատ ունենա:

300դրամ

7. 

38/5=1/1000000=7 600 000

8. 

5000×15:100=750

5000-750=4250

4250×10:100=425

4250-425=4000