Posted in Ընդհանուր

Մաթեմատիկա

Ռացիոնալ թվերի համեմատման և ռացիոնալ թվերով թվաբանական գործողությունների կանոնները նույնն են, ինչ որ ամբողջ թվերի համար սահմանված կանոնները։

Ինչպես համեմատենք ռացիոնալ թվերը:

Դրա համար նախ սահմանենք ռացիոնալ թվի բացարձակ արժեքը։ Ռացիոնալ թվի բացարձակ արժեքը կոորդինատային ուղղի վրա այդ թվին համապատասխանող կետի հեռավորությունն է Օ կետից։

Օրինակ.
|-31/40|=31/40
|+31/40|=31/40

Ռացիոնալ թվերը համեմատվում են հետևյալ կանոնի համաձայն.

  • երկու ռացիոնալ թվերից ավելի մեծ է այն թիվը, որը կոորդինատային ուղղի վրա գտնվում է ավելի աջ:
  •  Ցանկացած դրական ռացիոնալ թիվ մեծ է զրոյից:
  • Ցանկացած դրական ռացիոնալ թիվ մեծ է ցանկացած

բացասական ռացիոնալ թվից:

  • Երկու դրական ռացիոնալ թվերից ավելի մեծ է այն թիվը, որի բացարձակ արժեքն ավելի մեծ է:
  • Երկու բացասական ռացիոնալ թվերից ավելի մեծ է այն թիվը, որի բացարձակ արժեքն ավելի փոքր է:

Ցանկացած բացասական ռացիոնալ թիվ փոքր է զրոյից։

Առաջադրանքներ գրքից.

773. Գտե՛ք թվի բացարձակ արժեքը

ա) |-7 2/9|=7 2/9, բ)|-6 27/71|=6 27/71 գ) |+3 3/4|=3 3/4, դ) |0|=0

774. Համեմատե՛ք հետևյալ ռացիոնալ թվերը

ա)+3 4/5 > -2 1/6, բ) -6 3/10 < 0 գ) -9 1/10 < -8 2/3 դ) 0 < +6 1/2

775. Իրար հավասար են արդյոք կոտորակները

ա) ոչ, բ) այո, գ) ոչ, դ) այո

776. Աճման կարգով գրեք հետևյալ ռացիոնալ թվերը։

-6 1/2, -3 4/5, -2 17/50, 3 81/100, +6 1/2, 10 2/3:

777. Նվազման կարգող գրեք հետևալ թվերը։

+5 77/97, +5 2/3, +1/2, +7/25, -1/3, -3/8, -277/500

Օրվա գլուխկոտրուկը՝
Լիլիթը յուրաքանչյուր տասը րոպեն մեկ մի մոմ է վառում։ Մոմերից յուրաքանչյուրը վառվում  է 40 րոպե ու վերջանում է։ Քանի՞ մոմ է վառվում այն պահից 55 րոպե հետո, երբ Լիլիթը վառեց առաջին մոմը։

4 մոմ

Posted in Ընդհանուր

Մաթեմատիկա

1. Կոորդինատային առանցքի վրա ո՞ր մասում (աջ կողմում, թե ձախ կողմում) են գտնվում.
ա/ դրական կոտորակները

աջ կողմում

բ/բացասական կոտորոակները:

ձախ կողմում

2.Ունենք երկու դրական կոտորակները՝ ⅛ և 1/100, ո՞ր կոտորակն է ավելի աջ տեղադրված կոորդինատային առանցքի վրա:

1/8

3. Դասավորիր ռացիոնալ թվերը նվազման կարգով

0, +1/2, -½, +3,½, +3, -91, +90, -8.¼, 15.25/28

+90, 15.25/28, 3,½, 3, +1/2, 0, -½, -8.1/4, -91:
4. Կատարիր գործողությունը

½ x ⅓=1/6
3 x 1/4=3/4
5.¾ x 6=138/4
2 : ¼=8
3:1.½=6/3=2
12/13 + 1/13=13/13
1 — ¼=3/4
7 + 15/16=127/16
2.⅓ + 1.⅓=7/3+4/3=11/3
12.⅕ + 12.⅕=61/5+61/5=122/5
101.⅖ + 19.⅗=507/5+98/5=605/5=121
2.¾ x 3.½=11/4 x 7/2=77/8
10.⅙ : 61/6=61/6 x 6/61=1
½ + ⅓ + ¼=13/12
9.⅕ — 8.1/10=11/10
5.Գրիր ռացիոնալ թվեր (հինգ օրինակ), գտիր հեռավորությունը զրոյից:
Օրինակ՝
|-1.¼|=+1.1/4

|-437.2/4|=437.2/4

|-67/4|=67/4

|-4/2|=4/2

|-68/4|=68/4

|-150/5|=150/5

6. Օրվա գլուխկոտրուկը՝
Արատեսյան դաշտում աճում են ծաղիկներ։ Ամեն օր ծաղիկների քանակը մեծանում էր ուղիղ երկու անգամ։ Ամբողջ դաշտը ծածկելու համար անհրաժեշտ է 48 օր։ Քանի՞ օր է անհրաժեշտ դաշտի կեսը ծածկելու համար:

Մեկ օր առաջ ծածկվել էր ծաղիկներով  դաշտի ուղիղ կեսը, ուրեմն

48-1=47 օր