Posted in Մայրենի 6-րդ դասարան

Գործնական աշխատանք

Տրված բառերից առանձնացնե՛լ հականշային 10 զույգ։

Փութաջան,-ծույլ, ,

երկչոտ,-համարձակ

թանձր-նոսր

ապօրինի-օրինական,

ուսյալ-տգետ

ամպոտ-ջինջ,

արատավոր-անբասիր

գագաթ-ստորոտ

անջրդի-ջրարբի ինքնահավան,

ողորկ-խորդուբորդ


Յուրաքանչյուր շարքում գտնե՛լ հականշային տարարմատ
զույգը և յուրաքանչյուր բառով կազմե՛լ մեկական նախադասություն։

1. մոտ-հեռու, արագ-դանդաղ, տգետ-գիտուն
2. շոգ-ցուրտ, մարդկային-տմարդի, հին-նոր
3. սառը-տաք, երկար-կարճ, վախկոտ-անվախ
4. վճարովի-անվճար, վախկոտ-արի, մաքուր-կեղտոտ
5. ամառ-ձմեռ, մուտք-ելք, հաճելի-տհաճ
6. թեք-ուղիղ, հասուն-տհաս, կայուն-խախուտ

Տանը

Բառերը բաղադրիչների բաժանի՛ր

Օրինակ՝ ջրաման- ջուր (արմատ)-աման (արմատ)

 • գնդակ-գունդ-արմատ ակ ածանց
 • միտք-միտ արմատ ք ածանց
 • ընդհանուր-ընդ-ածանց հանուր-արմատ
 • աղջնակ-աղջն արմատ ակ ածանց
 • թթենի-թութ արմատ ենի ածանց
 • ընդամենը-ընդ ածանց ամենը-արմատ
 • հանրություն-հանր- արմատ ություն ածանց
 • գիրք-գիր- արմատ ք ածանց
 • մտազբաղ-միտ-արմատ, զբաղ-արմատ
 • տանձենի-տանձ- արմատ ենի-ածանց
 • հանրապետություն-հանուր-արմատ պետ- արմատ ություն-ածանց

2․ Բաց թողած տեղերում լրացրու Է կամ Ե:

օրեցօր, երեսուներեք, աներևույթ, էական, էլեկտրաէներգիա, էջմիածին, ինչևէ, լայնեզր, խուռներամ, ծովեզր, կիսաեփ, հրեշ, մանրէաբան, մեջք, միջօրե, նորեկ, նրբերանգ, ողբերգակ, որևիցե, չէի, պատնեշ, ջէկ, վերելակ, տիեզերք, ցայգերգ, քառասուներկու:

3․ Ավելորդ բառերը գտի՛ր և նախադասություններից հանի՛ր:

Էլի դարձյալ այդ մասի՞ն ես խոսում:

Ամբողջ ճանապարհը քայլեցի:

Դու արդեն վերադարձել ես :

Կարմիր շատ ծաղիկներ հավաքեցինք:

կրկին ասում եմ քեզ:

Առաջին հերթին այս գործը պիտի լինի:

Քեզ մի մարդ էր հարցնում:

Կարելի՞ է մի զանգել:

Ուրիշ մարդիկ ավելի լավ կհասկանային: