Posted in Պատմություն

Հին Հռոմ/Առաջադրանք 2

Նկարագրել, համեմատել պատրիկների, պլեբեյների իրավունքները։

Պատրիկ նշակում է հայր ունեցող, այսինքն՝ ազնվածին։ Պատրիկները հռոմի լիրրավ քաղաքացիներ էին։ Նրանք իրավահավասար էին և պետության նկատմամբ ունեին հավասար իրավունքներ։

Պլեբեյները չունեին Հռոմի քաղաքացու կարգավիճակ, նրանք չէին կարող օգտվել հասարակական դաշտից, մասնակցել պետական մարմինների աշխատանքներին:Պլեբեյները պայքարում էին հավասարության համար։

Տուր «հանրապետություն» հասկացության բացատրությունը:

Հանրապետությունը կառավարման համակարգ է,որտեղ իշխանությունը ձևավորվում է ժողովրդի կողմից ընտրությունների միջոցով:

Պատմիր հռոմեական բանակի կառուցվածքի մասին:

Հռոմեական բանակի միախմբությունը լեգեոնն էր, որը կազմված էր շուրջ 6000 զինվորից :Լեգեոնը բաժանվում է հարուրյակների, որոնք բաժանվում են գումարտակների:Հին աշխարհի մարտունակ բանակներից մեկն էր գլխավոր հրամանատարը երկրի ղեկավարն էր հիմնական եկամտի աղբյուրը արշավանքներն էին հարևվան երկրների վրա։

Posted in Պատմություն

Պատմություն

Առաջադրանք 1

Հանրապետական կարգի ճգնաժամը

Նկարագրել Ք՚.ա. II-I դարերի ճգնաժամը:

Վաղ հռոմեական հանրապետությունում հասարակության հիմնական խավը միջին գյուղացիներն էին արհեստներն ու առևտուրը դեռ թույլ էին զարգացած։ Պատերազմները, նոր երկրների նվաճումը, մեծ թվով ռազմագերիների և ռազմավարի ներհոսքը փոխեցին երկրի հասարակական պատկերը: Քայքայվեց և քանակապես կրճատվեց միջին գյուղացիությունը: Լեգեոնի զինվորները գյուղացիներ էին, որոնք ծառայում էին տերության տարբեր ծագերում: Անընդհատ զոհեր էին լինում: Ք.ա. II դարի վերջերից բանակը սկսեց պարտություններ կրել: 

Ներկայացնել, համեմատել Գրաքոս եղբայրների՝ Տիբերիոսի, Գայոսի և Կոռնելիոս Սուլլանի բարեփոխումների ծրագիրը, գործունեությունը:

Ք․ա 2-րդ դարում պլեբեների նպատակը երկրում ագրարային բարեփոխումներ անցկացնել էր նրանցից աչքի էին ընկնում Գայոս եղբայրները Տիբերիոսը և այլոք որոնք հիմնականում ընդունում էին օրենքներ որպեսզի կարողանային փրկել միջին հողատերերին որպեսզի համալրեին օրեցօր պակասող զինվորների քանակը որոնք պակասել էին շարունակ մղվող պատերազմներում։

Ներկայացրու ՝ովքեր էին գլադիատորները, ինչ իրավունքներ ունեին:

Գլադիատորները ստրուկ մարզիկներ էին, որոնց վարժեցնում էին ամֆիթատրոնում որպեսզի իրար դեմ մենամարտեին ինչպես նաև նրանք շատ վատ պայմաններում էին ապրում։

Posted in Մայրենի 6-րդ դասարան

Գործնական քերականություն

 • Հետևյալ ասացվածքներում կետերի փոխարեն գրիր ընդգծված բառերի հականիշը;
  Առաջ մտածիր, հետո խոսիր։
  Գիտունի հետ քար քաշիր, բայց անգետի հետ փլավ մի կեր։
  Հասկացողին մին ասա, հիմարին՝ հազար ու մին։
  Մի գիժ քար գցեց հորը, քառասուն խելոք չկարողացան հանել։
  Մի վախենա վարար գետից, վախեցիր մարամանդ գետից։
  Մինչև հաստը բարակի, բարակը կկտրվի։
  Չկա չարիք՝ առանց բարիք։
  Փորձված թանը անփորձ մածունի հետ չեն փոխի
  Երբ գյուղացին նիհարում է, կալվածատերը չաղանում է։
  Երբ դաշտում շատ գայլ կա, սեղանի վրա միսը քիչ կլինի։
  Կուշտը սովածին չի հասկանա։
  Հագուստի նորն է լավ, ընկերոջ՝ հինը։
  Հիշելով անցյալը՝ կճանաչես ներկան։
  Փառք ձեռք բերելը դժվար է, կորցնելը՝ հեշտ ։
  Փոքր մարդիկ էլ կարող են մեծ ցանկություններ ունենալ։
  Քիչ խոսիր, շատ գործիր;

Հոմանիշների բառարանի օգնությամբ գրիր տրված բառերին մեկական հոմանիշ:
Ականակիտ-մաքուր,ջինջ
 այգաբաց-լուսաբաց
 աշտանակ-մոմակալ
 գիրթ-կտրուկ
 թափոր-մարդկային խումբ
 կտրիճ-արի
 մահիկ-լուսին
 շեղբ-սայր
սկահակ-բաժակ
դշխուհի-իշխանուհի
դժնի-դժվար
կշտամբանք-նկատողություն
մարտիկ-զինվոր
մթնշաղ-մայրամուտ

Բառաշարքում ընդգծել այն հասարակ գոյականները, որոնք նաև իբրև հատուկ անուններ են գործածվում: Շարունակել շարքը:

Ձնծաղիկ,ցայգ, կորյուն, քոթոթ, կռունկ, կաղնուտ, զինվոր, ավետիս, ամպրոպ, ռազմիկ, մատուռ, արագիլ, շանթ, երամակ, գոհար, գալուստ, հյուսն, զանգակ, վարդ, կակաչ, համբարձում, հարություն, գրիչ, մարտիկ, աղավնի, դեղին, այգեստան, արշալույս, գավիթ, գավառ, աշտարակ, բուրաստան, աղջամուղջ, սպիտակ,Շուշան,հասմիկ,մեխակ,յասաման,արեգ,զեյթյուն,թագուհի,մարտիրոս,նվեր,պարգև, զեփյուռ,բուրաստան, սուսամբար։

Posted in Մաթեմատիկա 6-րդ դասարան

Մաթեմատիկա

1.Տեղափոխելով ընդամենը 2  լուցկու հատիկ՝ ստացիր  առնվազն հինգ տարբեր թվանշան պարունակող հնարավոր  ամենամեծ վեցանիշ թիվը։

961185

2.Վերականգնիր հավասարությունը՝ օգտագործելով   թվաբանական գործողության նշանները:  8 7 6 5 4 3 2 1 = 3

87-6-54-3-21=3, 8-7-6+5-4+3×2+1=3

3. Արամը մայրիկին նվիրեց սպիտակ,  կարմիր ու վարդագույն կակաչներից կազմված  ծաղկեփունջ, որը կազմված էր 25 ծաղկից:   Քանի՞ սպիտակ կակաչ  կար ծաղկեփնջում, եթե հայտնի է, որ ծաղկեփնջում սպիտակ ու կարմիր կակաչների քանակը հավասար էր, իսկ վարդագույն կակաչները 2 անգամ քիչ էին  սպիտակներից։

10

4. Կշեռքին դրված միրգը տարայի հետ միասին 1կգ 200գ է: Մրգի կեսը վերցնելուց հետո այն դարձավ՝ 800գ։ Քանի՞ գրամ է տարան:

400գ

5. Գտիր ամենամեծ երկնիշ թիվը, որի թվանշանների գումարը 8 է, իսկ արտադրալը՝  15։

53

6.Թվի և իր կրկնապատիկի  գումարը   քանի՞  անգամ է մեծ այդ թվի կեսից։

6

7.  Արմենը 11 տարեկան է, իսկ Միքայելը՝ 1 տարեկան։  Քանի՞  տարի հետո  Արմենը Միքայելից  մեծ կլինի երկու անգամ։

9 տարուց

8.  Քառակուսու մակերեսը  36 է։  5 այդպիսի քառակուսիներ  իրար  կողք դասավորելով ստացվել է ուղղանկյուն։ Գտեք այդ ուղղանկյան  պարագիծը։

72սմ


9. Աննան, երբ  իր մոտ եղած կոնֆետները  որոշեց  հավասարապես տեղավորել   8  տուփում, նկատեց, որ  2 կոնֆետ ավելանում է։ Նա տուփերի քանակը ավելացրեց 4-ով ու կրկին փորձեց հավասարապես տեղավորել  եղած տուփերում,  սակայն նկատեց, որ այդ դեպքում ևս ավելանում է 2 կոնֆետ։  Ամենաքիչը  քանի՞  կոնֆետ կարող էր ունենալ  Աննան, եթե հայտնի է, որ նրա ունեցած կոնֆետների քանակը երկնիշ թիվ է։

26

10.  Գնացքը հաստատուն արագությամբ շարժվելով 2 օրում անցավ 2720կմ ճանապարհ։ Առաջին օրը նա ճանապարհի վրա ծախսեց 20 ժամ, իսկ երկրորդ օրը՝ 6 ժամով պակաս, քան առաջին օրը։ Գնացքը որքա՞ն ճանապարհ  անցավ առաջին օրը։

1600կմ

Posted in Մաթեմատիկա 6-րդ դասարան

Մաթեմատիկա

1.Տեղափոխելով ընդամենը 2  լուցկու հատիկ՝ ստացիր  առնվազն հինգ տարբեր թվանշան պարունակող հնարավոր  ամենամեծ վեցանիշ թիվը։

961185

2.Վերականգնիր հավասարությունը՝ օգտագործելով   թվաբանական գործողության նշանները:  8 7 6 5 4 3 2 1 = 3

87-6-54-3-21=3, 8-7-6+5-4+3×2+1=3

3. Արամը մայրիկին նվիրեց սպիտակ,  կարմիր ու վարդագույն կակաչներից կազմված  ծաղկեփունջ, որը կազմված էր 25 ծաղկից:   Քանի՞ սպիտակ կակաչ  կար ծաղկեփնջում, եթե հայտնի է, որ ծաղկեփնջում սպիտակ ու կարմիր կակաչների քանակը հավասար էր, իսկ վարդագույն կակաչները 2 անգամ քիչ էին  սպիտակներից։

10

4. Կշեռքին դրված միրգը տարայի հետ միասին 1կգ 200գ է: Մրգի կեսը վերցնելուց հետո այն դարձավ՝ 800գ։ Քանի՞ գրամ է տարան:

400գ

5. Գտիր ամենամեծ երկնիշ թիվը, որի թվանշանների գումարը 8 է, իսկ արտադրալը՝  15։

53

6.Թվի և իր կրկնապատիկի  գումարը   քանի՞  անգամ է մեծ այդ թվի կեսից։

6

7.  Արմենը 11 տարեկան է, իսկ Միքայելը՝ 1 տարեկան։  Քանի՞  տարի հետո  Արմենը Միքայելից  մեծ կլինի երկու անգամ։

9 տարուց

8.  Քառակուսու մակերեսը  36 է։  5 այդպիսի քառակուսիներ  իրար  կողք դասավորելով ստացվել է ուղղանկյուն։ Գտեք այդ ուղղանկյան  պարագիծը։

72սմ


9. Աննան, երբ  իր մոտ եղած կոնֆետները  որոշեց  հավասարապես տեղավորել   8  տուփում, նկատեց, որ  2 կոնֆետ ավելանում է։ Նա տուփերի քանակը ավելացրեց 4-ով ու կրկին փորձեց հավասարապես տեղավորել  եղած տուփերում,  սակայն նկատեց, որ այդ դեպքում ևս ավելանում է 2 կոնֆետ։  Ամենաքիչը  քանի՞  կոնֆետ կարող էր ունենալ  Աննան, եթե հայտնի է, որ նրա ունեցած կոնֆետների քանակը երկնիշ թիվ է։

26

10.  Գնացքը հաստատուն արագությամբ շարժվելով 2 օրում անցավ 2720կմ ճանապարհ։ Առաջին օրը նա ճանապարհի վրա ծախսեց 20 ժամ, իսկ երկրորդ օրը՝ 6 ժամով պակաս, քան առաջին օրը։ Գնացքը որքա՞ն ճանապարհ  անցավ առաջին օրը։

1600կմ