Posted in Պատմություն

Հին Հռոմ/Առաջադրանք 2

Նկարագրել, համեմատել պատրիկների, պլեբեյների իրավունքները։

Պատրիկ նշակում է հայր ունեցող, այսինքն՝ ազնվածին։ Պատրիկները հռոմի լիրրավ քաղաքացիներ էին։ Նրանք իրավահավասար էին և պետության նկատմամբ ունեին հավասար իրավունքներ։

Պլեբեյները չունեին Հռոմի քաղաքացու կարգավիճակ, նրանք չէին կարող օգտվել հասարակական դաշտից, մասնակցել պետական մարմինների աշխատանքներին:Պլեբեյները պայքարում էին հավասարության համար։

Տուր «հանրապետություն» հասկացության բացատրությունը:

Հանրապետությունը կառավարման համակարգ է,որտեղ իշխանությունը ձևավորվում է ժողովրդի կողմից ընտրությունների միջոցով:

Պատմիր հռոմեական բանակի կառուցվածքի մասին:

Հռոմեական բանակի միախմբությունը լեգեոնն էր, որը կազմված էր շուրջ 6000 զինվորից :Լեգեոնը բաժանվում է հարուրյակների, որոնք բաժանվում են գումարտակների:Հին աշխարհի մարտունակ բանակներից մեկն էր գլխավոր հրամանատարը երկրի ղեկավարն էր հիմնական եկամտի աղբյուրը արշավանքներն էին հարևվան երկրների վրա։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s