Posted in Պատմություն

Պատմություն

Առաջադրանք 1

Հանրապետական կարգի ճգնաժամը

Նկարագրել Ք՚.ա. II-I դարերի ճգնաժամը:

Վաղ հռոմեական հանրապետությունում հասարակության հիմնական խավը միջին գյուղացիներն էին արհեստներն ու առևտուրը դեռ թույլ էին զարգացած։ Պատերազմները, նոր երկրների նվաճումը, մեծ թվով ռազմագերիների և ռազմավարի ներհոսքը փոխեցին երկրի հասարակական պատկերը: Քայքայվեց և քանակապես կրճատվեց միջին գյուղացիությունը: Լեգեոնի զինվորները գյուղացիներ էին, որոնք ծառայում էին տերության տարբեր ծագերում: Անընդհատ զոհեր էին լինում: Ք.ա. II դարի վերջերից բանակը սկսեց պարտություններ կրել: 

Ներկայացնել, համեմատել Գրաքոս եղբայրների՝ Տիբերիոսի, Գայոսի և Կոռնելիոս Սուլլանի բարեփոխումների ծրագիրը, գործունեությունը:

Ք․ա 2-րդ դարում պլեբեների նպատակը երկրում ագրարային բարեփոխումներ անցկացնել էր նրանցից աչքի էին ընկնում Գայոս եղբայրները Տիբերիոսը և այլոք որոնք հիմնականում ընդունում էին օրենքներ որպեսզի կարողանային փրկել միջին հողատերերին որպեսզի համալրեին օրեցօր պակասող զինվորների քանակը որոնք պակասել էին շարունակ մղվող պատերազմներում։

Ներկայացրու ՝ովքեր էին գլադիատորները, ինչ իրավունքներ ունեին:

Գլադիատորները ստրուկ մարզիկներ էին, որոնց վարժեցնում էին ամֆիթատրոնում որպեսզի իրար դեմ մենամարտեին ինչպես նաև նրանք շատ վատ պայմաններում էին ապրում։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s