Posted in Ընդհանուր

Արտեմիս

Արտեմիսը, հունական կրոնում, վայրի կենդանիների, որսի, բուսականության, մաքրաբարոյության և ծննդաբերության աստվածուհին է. նրան հռոմեացիները նույնացրել են Դիանայի հետ: Արտեմիսը Զևսի և Լետոյի դուստրն էր և Ապոլոնի երկվորյակ քույրը։ Գյուղական բնակչության մեջ Արտեմիսը սիրելի աստվածուհին էր: Նրա բնավորությունն ու գործառույթը շատ տարբեր էին տեղից տեղ, բայց, ըստ երևույթին, բոլոր ձևերի հետևում ընկած էր վայրի բնության աստվածուհին, որը պարում էր, սովորաբար նիմֆերի ուղեկցությամբ, լեռներում, անտառներում և ճահիճներում: Արտեմիսը մարմնավորում էր մարզիկի իդեալը, ուստի խաղը սպանելուց բացի պաշտպանում էր այն, հատկապես երիտասարդներին. սա էր Կենդանիների տիրուհի տիտղոսի հոմերոսյան նշանակությունը:Պելոպոնեսից դուրս Արտեմիսի ամենահայտնի կերպարը Կենդանիների տիրուհին էր: Բանաստեղծներն ու նկարիչները նրան սովորաբար պատկերում էին եղջերուի կամ որսորդական շան հետ, սակայն պաշտամունքները զգալի բազմազանություն էին ցուցադրում։ Օրինակ՝ Ատտիկայի Հալաե Արաֆենիդեսում Տաուրոպոլիա փառատոնը հարգում էր Արտեմիս Տաուրոպոլոսին (Ցուլ աստվածուհի), ով մի քանի կաթիլ արյուն ստացավ՝ հանված սրով տղամարդու պարանոցից:

Diana of Versailles.jpg
Artemis: Wonder Woman of the Ancient World | Classical Wisdom Weekly

Posted in Մայրենի 6-րդ դասարան

Գործնական քերականություն

1. Գտիր տրված բառերի հնչյունափոխված արմատների անհնչյունափոխ ձևերը:

Թզաչափ- թիզ
խճանկար-խիճ
մշտատև-միշտ
կկվականչ-կկու
պտուտակ-պտույտ
փշրանք-փշուր
սիրալիր-սեր
ձիթապտուղ-ձեթ
մրջնաթթու-մրջյուն
խնկաման-խունկ
ժրաջան-ժիր
ծլարձակել-ծիլ
ալրաղաց-ալյուր

2. Որտեղ անհրաժեշտ է, գծիկի փոխարեն գրիր հ տառը:

Ապաշնորհ, խորին, նիրհել, նժդեհ, նշխար, խոնարհվել, նախագահ, ընդառաջ, արհեստ, ընդամենը, ընդհանուր, օրhներգ, արհամարhել, լեh, ապաշխարել, աշխարh :

3. Բառաշարքում ընդգծել բայերը:

Արևագալ, թնդալ, ցախավել, զգալ, բղավել, ջահել, հմայել, ավել, շողալ, ձնհալ, շրխկալ, կոշկաթել, ծավալ,  գդալ, սխալ, համակարգել, հողմարգել, ծամթել, ճնշել, անվայել:

4. Կապակցության իմաստը արտահայտիր գոյականով:

Բարին կամեցող- բարեկամ
բլուրների շարք-բլրաշար
գարու հաց-գարեհաց
երթևեկության ուղի-երուղի
զենք կրող-զինակիր
զույգերով պար-զուգապար
ժամանակ անցկացնելը-ժամանց
դեմքի նկար-դիմանկար
չմուշկներով վազելը-չմկավազք
պատվեր տվողը-պատվիրատու
լուր բերողը-լրաբեր

5.Բառաշարքում ընդգծել հինգ թվական։

Քառապատիկ,զրո,վաթսունմեկերորդ, եռակի, տասներկու-տասնորկու,յոթական,ութնյակ,չորսբոլորը,միավոր,երկու հինգերորդ։

6․Բառաշարքում ընգծել հինգ ածական։

Խոշոր,անձև, անտառ, քնքուշ, խեղճ,աղանձ,բարձր, պաստառ, բողոք, արգավանդ։

7.Բառաշարքում ընդգծել հինգ գոյական

Երջանիկ,ավանդ, բլիթ, տխուր, բոբիկ, հողակոշտ, հարազատ,գորգ, դատարկ աղմուկ։

8.Բառաշաքում ընգծ հինգ շաղկապ:

Սակայն,փոխանակ,և չնայած, ու, որովհետև, հանուն, բայց, մինչ դեռ:

9․Բառաշարքում ընդգծել հինգ կապ։

Դեպի,երփեկ,քանի,հօգուտ,նման,դարձյալ, պես, միշտ, շնորհիվ, գրեթե։

10․Ընդհգծել հինգ մակբայ։

Ամենուր,որոշ, աղմկոտ, վաղը, հերոսաբար, հազվագյուտ, խմբովին,կրկին, նախ։