Posted in Պատմություն

Ամփոփիչ աշխատանք

Ուսումնական տարվա ամփոփում

«Պատմությու » առարկա

Մեկ տարի ուսումնասիրելուց հետո մի քանի նախադասությամբ ներկայացրու՝ ինչու ենք ուսումնասիրում «Պատմություն» առարկան:

Պատմություն առարկան մենք սովորում ենք որովհետև, իմանում ենք ոչ միյան հայ ժողովրդի պատմությունը,այլ նաև ուսումնասիրում ենք տարբեր երկրների պատմությունը։

1. .Ինչ անուններով է հայտի համահայկական առաջին թագավորությունը: Թվարկիր նրա հզոր արքաներին, ինչով են նրանք հայտնի, քո կարծիքով որն է դրա անկման գլխավոր պատճառները:

Վանի թագավորությունը հայտնի է այս անոււներով՝ Բիայնիլի, Ուրարտու, Նաիրի, Արատտա։ Վանի թագավորության թուլացման և անկման հիմնական պատճառն է  հյուսիսիսց եկած սկյութական ցեղերը: Վանի թագավորությունը առաջինն էր, որ միավորեց ողջ լեռնաշխաարհը մեկ թագավորության մեջ։ 

Արամե, Մենուա, Արգիշտի,Ռուսա,Իշպուինի և այլն

2. Ք.Ա. VII դարի վերջին ձևավորվեց երկրորդ համահայկական թագավորությունը: Ով է նրա հիմնադիր արքան, ով է նրա անվանադիր արքան:Ինչպես է բնութագրել Տիգրան Երվանդյանին Մովսես Խորենացին:

մ․թ․ա յոթերրորդ դարում ձևավորվեց համահայկական երկրորդ թագավորությունը որը կոչվեց Երվանդունի,նրա հիմնադիր Երվանդ Սակավակյացի անունով ըստ Խորենացու Պարույր Սկայորդին է սկիզբ դրել երվանդունիների թագավորական դինաստիաին թագավորներից էին Երվանդ Սակավակյացը Երվանդ երկրորդը Երվանդ չորրորդը և այլն։

3. Ք.Ա. II դարում Հայաստանում հաստատվում է նոր թագավորական հարստություն: Որ արքայատոհմի մասին է խոսքը: Թվարկիր նրա հզոր արքաներին, ինչով են նրանք հայտնի, քո կարծիքով որն է դրա անկման գլխավոր պատճառները:

Ք.Ա. II դարում Հայաստանում հաստատվում են Արտաշեսյանները։ Նրա հիմնադիր թագաավորը Արտաշեսն էր ։Արտաշիսյանների օրոք Հայաստանը հզորանունում է և ևձեռք է բերում ծովից ծով տարածք հզոր թագավորներից են Արտաշես առաջինը Արտավազդը, Տիրգրան ՄԵծը և այլն։ Պարսկահռոմյական պատերազմների ընթացքում աստիճանաբար թուլացավ նաև Մեծ Հայքի էագավորությունը և իվերջո մեր թվարկության մեկ թվականին այն անկում ապրեց։

4. Ներկայացրու «Մշակույթ» հասկացությունը:

Մշակույթը հասարակության և մարդու պատմական զարգացման որոշակի մակարդակ է, որն արտահայտվում է մարդկանց գործունեության և կյանքի կազմակերպման ձևերով ու տիպերով։

Հնագույն շրջանից մշակույթի ինչ նմուշներ են մեզ հասել: Ում շնորհիվ է մեզ հասել հայկական առասպելների մեծ մասը; Ներկայացրու առասպելներից ամենադուր եկածը:

Առասպելները մեզ հասել են Մովսոես խորենացու շնորհիվ հայոց պատմությունից հիմնականում առասպելները դրվագներ են ներկայացնում հեթանոց աստվածների կյանքից։ Ես շատ եմ սիրում Աստղիկ Ասվածուհուն որը Վահագնի սերեցյալն էր։ Ըստ ավանդության Աստղիկը դուրս էր գալիս գետը լոալու որ իր մերկությունը ծացկի ամբոջ տարացքը ծածկում էր մշուշով որից հետո այդ դաշտը և ամբողջ տարածքը պատում էր մշուշով և հետագայում այն կոչվեց Մշո երկիր։

5.Համաշխարհային պատմությունից ներկայացրու, հիմնավորիր քո ամենադուր եկած թեման:

Ինձ շատ է դուր եկել հին հռոմի ստեղծման պատմությունը ըստ ավանդության հռոմը հիմնադրել են երկու եղբայներ որոց կերակրել է գայլը մինչև հիմա էլ գայլի արձանը գտնվում է հռոմի պատմության թանգարանում ։ Հիմնադրվել է մ․թ․ա 753թ;

Մի քանի նախադասությամբ ներկայացրու այս ուսումնական տարվա ընթացքում ամենադուր եկած թեման

Ինձ շատ է դուր եկել աշխարհի ամենատարորինակ արձանները քանի որ այդ ժամանակ շատ հետաքրքիր տեղեկություններ էին հնչեցվում և ավելի էր հետաքրքրանում դասը։

.քո նոր բացահայտումները

Ինձ համար ամեն ինչ նոր էր։

.ինչ թեմաներ կցանկանայիր ուսումնասիրել

Կցանկանայ ուումնասիրել այլ երկրների ավանդույթները, և ուտեստները։

Ստորև ներկայացրու թվարկված ամիսների հաշվետու ամփոփումները:

Սեպտեմբեր-Անհատական նախագիծ

Հոկտեմբեր-Բաժին չեմ ունեցել-բայց տնայինները կատարել եմ որդում

Նոյեմբեր-Բաժին չեմ ունեցել բայց տնայինները կատարել եմ որդում

Դեկտեմբեր-Բաժին չեմ ունեցել բայց տնայինները կատարել եմ որդում

Փետրվար-Բաժին չեմ ունեցել բայց տնայինները կատարել եմ որդում

Մարտ-

Ապրիլ-

Մայիս

10 բալանոց գնահատման սանդղաակով գնահատիր այս տարվա քո աշխատանքը:

8

«Պատմություն» առարկայի դասավանդման, թեմաների հետ կապված ինչ առաջարկություններ ունես:

Դասերը շատ հետաքրքիր թեմաներով են անցնում։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s