Posted in Հանրահաշիվ 7

Խնդիրներ

Դասարանում.
Բլոգում նոր բաժին ենք ավելացնում (Հանրահաշիվ 7):
6-Կրկնողություն (բնական թվեր, ամբողջ թվեր, գործողություններ դրանց հետ):

Տանը. Ամառային արձակուրդներին ինչ մաթեմատիկական խնդիրներ ես լուծել, նշիր աղբյուրը, ում խորհրդով ես գտել խնդիրը,  առանձնացրու մեկ խնդիր, բլոգում հրապարակիր լուծումը, հիմնավորիր ընտրությունը:

Խնդիրներ

Խնդիրները կազմել եմ ես։

1.Առաջին օրը մեքենան անցավ 240 կմ ճանհապարի 1/6-րդ մասը, իսկ երրկրորդ օրը 2/5-րդ մասը քանի կիլոմետր մնաց անցնելու։

Վերլուծություն

Առաջին օրը 240 կիլոմետրի 1/6-րդ մասը գտնում ենք

240:6=40կմ առաջին օր։

2-րդ օրը 240 կմ 2/5 րդ մասը գտնելու համար 240:5×2=96 կմ ։

Միասին 1-ին և երկրորդ օրը անցել են (96+40=136կմ) ամբաղջովին ճանհապարը անցնելու համար 240-136=104 մնաց104-կմ

Պատ՝ 104կմ

2. Սոնան ունի 2000-դր որի 30% ծախսեց տետր գնելու համար մնացածի 40% оգտագործե պաղպաղակ գնելու համար որքան դրամ մնաց Սոնայի մոտ:

Վերլուծություն

2000:100=20×30=600դր տետր

2000-600=1400

1400:100×40=560

1400×40=560 -դր պաղպաղակ

560+600=1160

2000-1160=մանր840

Պատ՝ 840դր