Posted in Հայոց լեզու 7

Գործնական քերականություն

1.Օգտվելով հոմանիշների բառարանից՝ կետերի փոխարեն գրիր տրված բառերին հոմանիշ մեկական բառ, որոնցում լինի՝
գ տառը.
նույնիսկ- անգամ
նպաստել-օգնել
նվեր-պատարագ
վաղը-էգուց
զգեստ-հագուստ
շահ-օգուտ
մեղեդի-երգ
խոչընդոտ-արգեկք
աչքածակ-ագահ
երազանք-փափագ

ք տառը.
պղպեղ-տաքդեղ
թագավոր-արքա
տաբատ-վարտիք
անարատ-մաքուր
վռնդել-արտաքսել
ժողովել-քաղել 
ճոխ-աղքատ
ատամ-կեռիք
գրավական-երաշխիք
տաղանդ-ձիրք

2. Վերականգնիր տրված բառերի անհնչյունափոխ արմատները:
Ննջել-նինջ, ջնջոց-ջինջ, սրտակից, վշտակցել-վիշտ, մարմնական-մարմին, գնահատական-գիր, փղիկ-փիղ, լճափ-լիճ, մրգասեր-միրգ, գժություն-գիժ, կապկություն-կապիկ, կրավորական-, ուղեկալ-ուղի, մրրկածուփ-մրրիկ, թախծոտ-թախիծ, մտածել-միտք, պատանյակ-պատանի, տարեվերջ-տարի, նարնջագույն-նարինջ: