Posted in Հայոց լեզու 7

Գործնակն քերականություն առաջադրանքներ գրքից

66. Տրված դարձվածքներով նախադասություններ կազմի՛ր:
Աչքերով ուտել, խելքը ուտել, լույս աշխարհ գալ, գիշերը ցերեկ անել, գլխի ընկնել, ծակուծուկ մտնել:

Չարակամ հարևանը աչքերով ուտում է բակի երեխաներին։

Վատ շրջապատի ընկերները պատանու խելքը կերել էին։

Շան ձագը վախվորած նայում էր շուրջը։

Պատշտերազմի տարիներին կանայք գիշերը ցերեկ անելով աշխատում էին։

Մենք շատ հեշտությամբ գլխի ընկանք նրա վատ մտադրության մասին։

Առավոտյան սենյակաները ծակուծուկ մտնելով հավաքեցի։


67. Տրված արտահայտություններից յուրաքանչյուրով երկու նախադասություն կազմի՛ր` դրանք գործածելով
ա) ուղիղ իմաստով,
բ) որպես դարձվածք:

Ձեռքով անել, աչքը մտնել, ձեռք մեկնել, (ինչ-որ բանի) տակ մտնել: 

68.Տրված արտահայտություններից յուրաքանչյուրով երկու նախադասություն կազմի՛րդրանք գործածելով

ա) ուղիղ իմաստով,
բ) որպես դարձվածք:
Ձեռք բերել, աչքից ընկնել, լույս տեսնել, հացը ցամաք ուտել: 

Ձեռք բերած գիտելիքները հետագայում կոգտագործեմ լուրջ մասնագիտություն տնտրելու համար։

Ձեռք բերած նյութերը օգտագործվեց ի վնաս ինձ։

Աչքից արցունք ընկավ։

Նա իր վատ արարքով իմ աչքից ընկավ․

Առավոտյան պատուհանի ճեղքից լուս տեսա։

Նախորդ շաբաթվա լույս տեսած ամսագիրը շատ հետաքրքիր տեղեկություններ ուներ մեր երկրի ներկա վիճակի մասին։

Քանի որ ոչինչ չկար ուտելու, նա հացը ցամաք կերավ։

Վատ վարքի պատճառով համադասարանցիս հացը ցամաք կերավ։

71. Տրված բառերն ու արտահայտությունները գրի՛ր հոմանիշ դարձվածքների փոխարեն և համեմատի՛ր տրված ու ստացված տեքստերը:

Կոտրվել, գտնել, ամբողջովին, վերադարձնել, ագահ, ուրախանալ, ժլատ, իհարկե, շոշափել, հառաչել:
Մի մարդ ժլատ հարևանից կավե աման վերցրեց: Ամանը պատահաբար կոտրվեց: Հարևանի հետ հարաբերությունները չփչացնելու համար մարդը նոր՝ ավելի մեծ ու գեղեցիկ, ամբողջովին ջնարակված աման գտավ բերեց ու ժլատին վերադարձրեց: Ժլատը ուրախացավ: Բայց մարդը ագահ է չէ՞. երբ շորշափեց ամանը, հառաչեց
-Նորը, իհարկե, շատ լավն է, բայց իմ ամանը յուղով էր ներծծված:

Posted in Հայոց լեզու 7

Գործնական քերականություն

  1. Կետերի փոխարեն գրիր համապատասխան տառը:
    Կատաղի թշնամու հանկարծակի հարձակումներից զգուշանալու համար ժողովուրդը լեռան բարձունքին՝ հինավուրց վանքում, կախում է մի հսկա զանգ: Այն իր ղողանջը տարածում էր հեռու — հեռու, և անդնդախոր կիրճերն ու երկնամուխ լեռները, նրա ղողանջյունը արձագանքելով, մարդկանց վաղօրոք տեղեկացնում էին մոտալուտ վտանգի մասին ու ոտքի հանում: Արյունռուշտ Լենկթեմուրը, մահ ու սարսափ սփռելով, հափշտակելով ու գերեվարելով գալիս հասնում է Արաքսի երփնավառ բուսականությամբ հարուստ կանաչազարդ ափը և հարթ դաշտավայրում բանակ զարկում: Հաջորդ օրը արնածարավ բռնակալի զորքը պիտի անցներ փրփրառատ գետն ու արշավեր շեն ու հարուստ գյուղերի վրա: Նույն օրը աշխարհավեր բռ նակալի վրանն է մտնում մի հայ դավաճան` նրան ծառայելու պատրաստակամությամբ: Երբ անարգ դավաճանը հայտնում է ժողովրդին միավորող փրկարար զանգի գաղտնիքը, Լենկթեմուրը նայում է մատնիչին, ապա ամբարտավան կեցվածքով բարբաջում.
    — Գնա՛, այրի՛ր զանգը, այնպես արա՝ այլապես երբեք չլսվի նրա ղողանջը: Շատ ոսկի ու արծաթ կստանաս:

2. Ա խմբում եղած դարձվածքների բացատրությունները գտիր  Բ խմբից:

3.Ա․Երկինք բարձրացնել, սիրտը փափկել, դատաստան տեսնել, արյունը գլխին խփել, հալից ընկնել, ձեռքը պակաս, սիրտը թունդ լինել,  սիրտ տալ, աչքի սուրմա թռցնող, գիրկը դառնալ։ 

4.Բ․ Հուզվել, պատժել, երկրպագել, աղքատ, հուսադրել, գող, վերադառնալ, բորբոքվել, ուժասպառվել, մեղմանալ։ 

Երկինք բարձրացնել-երկրպագել
սիրտը փափկել-մեղմանալ
դատաստան -պատժել
արյունը գլխին խփել-բորբոքվել
հալից ընկնել-ուժասպառվել
ձեռքը պակաս-աղքատ
սիրտը թունդ լինել-հուզվել
սիրտ տալ-հուսադրել
աչքի սուրմա -գող
գիրկը դառնալ-վերադառնալ

Posted in Երկրաչափություն, Երկրաչափություն 7

Երկրաչափություն

Պարապմունք 2.
Երկրաչափական սկզբնական տեղեկություններ՝
կետ, ուղիղ, հատված:
Դասը լսի՛ր այստեղ:
Դասը կարդա այստեղ էջ 5, 6
Հարցերի քննարկում:
Գործնական աշխատանք:
1.Գծիր ուղիղ, անունը դիր b,  ուղղի վրա նշիր երեք կետ՝ L, M, N: Ի՞նչ հատվածներ առաջացան, գրիր անունները:

LN, MN,LM


2. Գծիր երկու ուղիղ, անունները դիր՝ a, b: Մի դեպքում գծիր, որ նրանք հատվեն, մի դեպքում գծիր, որ չհատվեն:


3. Գծիր m ուղիղ, նշիր A, B, C կետերը այնպես, որ այդ ուղղի վրա չգտնվեն:
Աշխատանք գրքից՝ 4, 5, 6, 7

Posted in Երկրաչափություն, Երկրաչափություն 7

Երկրաչապություն

Պարապմունք 1.
Ծանոթություն երկրաչափություն առարկայի հետ:

Երկրաչափական սկզբնական տեղեկություններ՝ կետ, ուղիղ, հատված: Դասը լսի՛ր այստեղ:

Առաջադրանքներ:

1.GEOGEBRA ծրագրով նշիր  A, B,C, D կետերը, նկարը տեղադրիր բլոգում:


2.GEOGEBRA ծրագրով նշիր a ուղիղ, ուղղի վրա նշիր A, B, C, D կետերը, քանի՞ հատված ստացվեց:

4Հատված