Posted in Հայոց լեզու 7

Գործնակն քերականություն առաջադրանքներ գրքից

66. Տրված դարձվածքներով նախադասություններ կազմի՛ր:
Աչքերով ուտել, խելքը ուտել, լույս աշխարհ գալ, գիշերը ցերեկ անել, գլխի ընկնել, ծակուծուկ մտնել:

Չարակամ հարևանը աչքերով ուտում է բակի երեխաներին։

Վատ շրջապատի ընկերները պատանու խելքը կերել էին։

Շան ձագը վախվորած նայում էր շուրջը։

Պատշտերազմի տարիներին կանայք գիշերը ցերեկ անելով աշխատում էին։

Մենք շատ հեշտությամբ գլխի ընկանք նրա վատ մտադրության մասին։

Առավոտյան սենյակաները ծակուծուկ մտնելով հավաքեցի։


67. Տրված արտահայտություններից յուրաքանչյուրով երկու նախադասություն կազմի՛ր` դրանք գործածելով
ա) ուղիղ իմաստով,
բ) որպես դարձվածք:

Ձեռքով անել, աչքը մտնել, ձեռք մեկնել, (ինչ-որ բանի) տակ մտնել: 

68.Տրված արտահայտություններից յուրաքանչյուրով երկու նախադասություն կազմի՛րդրանք գործածելով

ա) ուղիղ իմաստով,
բ) որպես դարձվածք:
Ձեռք բերել, աչքից ընկնել, լույս տեսնել, հացը ցամաք ուտել: 

Ձեռք բերած գիտելիքները հետագայում կոգտագործեմ լուրջ մասնագիտություն տնտրելու համար։

Ձեռք բերած նյութերը օգտագործվեց ի վնաս ինձ։

Աչքից արցունք ընկավ։

Նա իր վատ արարքով իմ աչքից ընկավ․

Առավոտյան պատուհանի ճեղքից լուս տեսա։

Նախորդ շաբաթվա լույս տեսած ամսագիրը շատ հետաքրքիր տեղեկություններ ուներ մեր երկրի ներկա վիճակի մասին։

Քանի որ ոչինչ չկար ուտելու, նա հացը ցամաք կերավ։

Վատ վարքի պատճառով համադասարանցիս հացը ցամաք կերավ։

71. Տրված բառերն ու արտահայտությունները գրի՛ր հոմանիշ դարձվածքների փոխարեն և համեմատի՛ր տրված ու ստացված տեքստերը:

Կոտրվել, գտնել, ամբողջովին, վերադարձնել, ագահ, ուրախանալ, ժլատ, իհարկե, շոշափել, հառաչել:
Մի մարդ ժլատ հարևանից կավե աման վերցրեց: Ամանը պատահաբար կոտրվեց: Հարևանի հետ հարաբերությունները չփչացնելու համար մարդը նոր՝ ավելի մեծ ու գեղեցիկ, ամբողջովին ջնարակված աման գտավ բերեց ու ժլատին վերադարձրեց: Ժլատը ուրախացավ: Բայց մարդը ագահ է չէ՞. երբ շորշափեց ամանը, հառաչեց
-Նորը, իհարկե, շատ լավն է, բայց իմ ամանը յուղով էր ներծծված:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s