Posted in Հայոց լեզու 7

Դասարանական


1. Տրված բառազույգերի արմատները տեղափոխելով ստացիր նոր բարդ բառեր:
Օրինակ՝ ազգանուն, ընտրակարգ- ազգընտիր, անվանակարգ:
Դիմագիծ, նկարագիր-դիմանկար,գծագիր
երկրագունդ, շարժուձև-երկրաշարժ,գնդաձև
գրավաճառ, սեղանատուն-գրասեղան,վաճառատուն
չարասիրտ, լեզվաբան-չարալեզու,սրտաբան
բարեգործ, կամազուրկ-գործազուրկ,բարկամ

2. Առաջին շարքի դարձվածքների իմաստը գտիր երկրորդ շարքում;
ա. ականջը գցել-հայտնել, խելքը գնալ-հմայվել, գլուխ բերել-հաջողել, գլուխ տալ-բարևել, թև առնել-ոգևորվել, թևաթափ լինել-հուսահատվել, հոգին հանել-տանջել․

3. Առանձնացրու և կողք կողքի գրիր հոմանիշ դարձվածքների վեց զույգ:
Լեղաճաք լինել-սիրտը ահ ընկնել-վախենալ, լույս աշխարհ գալ-աշխարհ գալ-ծնվել, արյունը գլխին տալ-աչքերը արյունով լցվել-բարկանալ, աչքը ջուր կտրել-աչքը ճամփին մնալ-սպասել, կյանքի թելը կտրվել-շունչը փչել-մահանալ, ոտքերն ընկնել-բերան ծռել-աղաչել:

4. Տեքստը փոխադրի՛ր յոթ-ութ նախադասությամբ:
Առյուծը քնած էր: Մի մուկ եկավ ու բարձրացավ նրա մարմնին, սկսեց վազվզել նրա վրայով: Առյուծը զարթնեց ու բռնեց նրան:
Հենց այն է, ուզում էր խժռել, մուկը խնդրեց.
-Բա՛ց թող ինձ, ես քո լավության տակից դուրս կգամ:
Առյուծը քահ-քահ ծիծաղեց, թե մո՞ւկը պիտի իրեն լավություն անի: Բայց մկան ինքնավստահությունը դուր եկավ, ու նրան բաց թողեց: Բայց այնպես պատահեց, որ մուկն իսկապես հատուցեց առյուծին՝ նրա կյանքը փրկելով:
Ամենահզորներն էլ կարող են փորձանքի հանդիպել: Մի օր առյուծն ընկավ որսորդների ճանկը: Նրանք առյուծին պարանով կապկպեցին ծառին: Առյուծը ցավից ու վիրավորանքից մռնչում էր: Նրա զարհուրելի ձայնն ամբողջ անտառը բռնել էր, բայց ո՞վ կմոտենար. բոլոր գազանները թաքնվել էին: Առյուծի ձայնն ընկավ մկան ականջը: Մուկը վազելով եկավ, կրծեց պարանն ու ազատեց նրան:
Երբ արդեն հեռու էին մարդկանցից, մուկն ասաց.
-Այն ժամանակ ծիծաղեցիր ինձ վրա և չհավատացիր ինձ, հիմա իմացի՛ր, որ մուկն էլ կարող է երախտահատույց լինել:

Մի օր, երբ առյուծը քնած էր, մուկը եկավ, բարձրացավ նրա վրա և սկսեց վազվզել։ Առյուծը զարթնեց, բռնեց մկանը և ուզում էր կուլ տալ, երբ մուկն ասաց․

-Ինձ մի կեր և ես քեզ պիտանի կլինեմ մի օր։

Առյուծը ծիծաղեց մկան վրա, բայց վերջինիս համարձակությունը նրան շատ դուր եկավ և առյուծը որոշեց բաց թողնել նրան։

Մի օր, երբ որսորդները բռնել էին առյուծին և կապկպել, կենդանիներից ոչ մեկը չէր համարձակվում մոտենալ նրան։ Որտեղից- որտեղ առյուծի ձայնը լսեց մուկը, եկավ օգնության և, կրծելով պարանը, ազատեց առյուծին։ Երբ արդեն հեռու էին մարդկանցից, մուկն առյուծին ասաց, որ ինքն էլ կարող է երախտապարտ լինել։

Posted in Երկրաչափություն 7

Երկրաչափություն


Պարապմունք 10

Ինչպես են չափում տեղանքում անկյունները, լսիր այստեղ:
Թեմա՝ Կից և հակադիր անլյուններ, տեսական մասը կարդա այստեղ:

Առաջադրանքներ

1.Geogebra ծրագրով գծիր սուր, ուղիղ, բութ անկյուններ, հետո յուրաքանչյուրի համար գծիր նրա  կից անկյունը:

2. Geogebra ծրագրով գծիր սուր, ուղիղ, բութ անկյուններ, հետո յուրաքանչյուրի համար գծիր նրա  հակադիր  անկյունը:

Աշխատանք գրքից՝ համարներ  66, 67, 68, 69:

66ա)180-111=69°

բ)180°-90°=90°

գ)180°-15°=165°

67)Ուղղիղ անկյուն է։

68)Ճշմարիտ է

69)Հավասար անկյունների կից անկյունները հավասար են։

Posted in Երկրաչափություն 7

Երկրաչափություն

Պարապմունք 8.
Թեմա՝ Հատվածի երկարությունը։

Հավասար հատվածներն ունեն հավասար երկարություն: Իսկ եթե հատվածներից մեկը փոքր է մյուսից, ապա չափման միավորը և նրա մասերը փոքրի մեջ տեղավորվում են ավելի քիչ անգամ, քան մեծի մեջ: Այսինքն՝ հատվածներից փոքրի երկարությու նը փոքր է:
Հատվածի երկարությունը կոչվում է նաև այդ

հատվածի ծայրակետերի հեռավորություն: Այլ խոսքով՝ երկու կետերի հեռավորությունը այն հատվածիերկարությունն է, որի ծայրակետերը այդ երկու կետերն են:
Աշխատանք գրքից, 36, 37, 38, 39.

36.

This image has an empty alt attribute; its file name is tam-tam.png

.AC=AB+BC

AC=7,8+2,5=10,3սմ

37.

This image has an empty alt attribute; its file name is umni-ya-takoy.png

ա)BC=7,5-3,7=3,8 բ)BC=40մմ-36մմ=3,6սմ

38.

This image has an empty alt attribute; its file name is tam-tam-1.png

1)AB=12

BC=13,5

AC=AB+BC=25,5սմ

2)BC=13,5

AB=12

AC=BC=AB=1,5սմ

39.

This image has an empty alt attribute; its file name is slay-quuin.png

BM=BD+MD=7+16=23սմ

This image has an empty alt attribute; its file name is qez-em-pas-talis-in.png

BM=DM-BD=16-7=9սմ

This image has an empty alt attribute; its file name is sarararara.png
This image has an empty alt attribute; its file name is somtimesdjb.png
Posted in Երկրաչափություն 7

Երկրաչափություն

Պարապմունք 7.
Սովորողներն ինքնագնահատում են իրենց աշխատանքը, ամփոփում ենք սեպտեմբեր ամիսը։

ԹԵՄԱ՝ Հատվածների և անկյունների համեմատումը
Երկրաչափության մեջ միևնույն ձևը և

նույն չափերն ունեցող երկու պատկերներն անվանում են հավասար պատկերներ:
Երկու երկրաչափական պատկերներ կոչվում են հավասար,եթե վերադրումով դրանք կարող են համընկնել:
Աշխատանք դասագրքից, համար 18, 19, 20, 21  էջ 14

18.

OB < AO-ից

OC >AO-ից

OB<OC

19.

1 այո 2 ոչ

20.ա)AC հատվածի միջակետում B

AC հատվածի միջակետում D

բ)CE

գ)AE հատվածի միջակետում BD

21.DB>AB

Posted in Հանրահաշիվ 7

Հանրահաշիվ

Պարապմունք 15.
Ամփոփում ենք սեպտեմբեր ամիսը:
Սովորողը ամսվա  գնահատանիշը ստանում է ըստ այս սանդղակի

Թեմա՝  Նման միանդամներ

Ոչ զրոյական միանդամներն անվանում են նման, եթե կատարյալ տեսքի բերելուց հետո դրանք իրար հավասար են կամ տարբերվում են միայն իրենց գործակիցներով:

Նման միանդամները գումարելիս կամ հանելիս պետք է կատարել հետևյալ գործողությունները.
1. գումարել կամ հանել միանդամների գործակիցները
2. տառերով արտադրիչները չփոփոխել:

Աշխատանք դասագրքից, համար 67, 68,69 (Էջ 25)

Օրվա խնդիրները, քննարկում
1Նարեն, ճիշտ լրացնելով քայլերի հերթականությունը, (տե՛ս նկարը) նկատեց, որ երկու վանդակներում թվերը կրկնվում են: Ո՞ր տառերով վանդակներում են թվերը կրկնվում:

Подпись отсутствует
АևD

2. Գտեք ամենափոքր բնական թիվը, որն առանց մնացորդի բաժանվում է 10-ի և որի թվանշանների գումարը 10 է:

190

67.Գտեք նման միանդամների գումարին հավասար միանդամ։

ա)2x+3x=5x

բ)3m+5m=8m

գ)a+4a+a=6a

դ)3b+b+b=5b

ե)2a+4a+6a=12a

զ)4ab+ab12ab=17ab

է)17a2+13a2+11a2=41a2

ը)15a2b+14a2b+7a2=36ab2

թ)43ce2+(-17)ce2+11ce2=37ca2

ժ)25b2c2+(-27)b2c2+7b2c2=+5

69.Գտեք նման միանդամների գումարը․

a2bc+2abca+(3bca2)=0

(-aba2)+7a2ba+a3b=-a3b+7a3b+a3b=9a3b

7a2+(-3a2)+(-4a2)=7a2+(-7a2)=0

Posted in Երկրաչափություն 7

Երկրաչափություն

Առաջադրանքներ:
1. Geogebra ծրագրով գծիր սուր, ուղիղ, բութ, փռված անկյուններ: Յուրաքանչյուրի համար նշիր աստիճանային չափը:2.Ինչպիսի՞ անկյուններ կստացվեն, եթե փռված անկյան գագաթից տանենք այնպիսի ճառագայթ, որ անկյունը բաժանավի երկու հավասար մասերի:

180:2=903․ Ինչպիսի՞ անկյուններ կստացվեն, եթե բութ անկյան  գագաթից սկիզբ առնող ճառագայթով բաժանենք անկյունը երկու հավասար մասերի։4. Ուղիղ անկյան գագաթով տարված ճառագայթը անկյունը բաժանել է այնպիսի մասերի, որ դրանցից մեկը երկու անգամ մեծ է մյուսից: Գտեք առաջացած երկու անկյուններից յուրաքանչյուրի աստիճանային չափը:

90:3=30 90-30=605. 20 սմ երկարություն ունեցող AB հատվածի վրա նշված է D կետը: Գտեք AD և BD հատվածների երկարությունները, եթե BD հատվածը 4 սմ –ով երկար է AD հատվածից:

AD=X

DB=X+4

X+X+4=20

2x+4=20

2x=20-4

2x=16

x=16:2

x=8

AD=8սմ

BD=12սմ
6. A, B և C կետերը արդյոք գտնվո՞ւմ են մի ուղղի վրա, եթե AC = 5 սմ, AB = 3 սմ, BC = 4 սմ:

Չի կարող որվհոտև AB+BC-ն հավասար չէ AC-ին

7. C կետը AB հատվածի միջնակետն է, իսկ O կետը՝ AC հատվածի միջնակետը: Գտեք AC–ն, CB–ն, AO–ն և OB–ն, եթե AB = 2սմ:

AC=1սմ

CB=1սմ

AO=0.5սմ

OB=1.5սմ


8. D կետը գտնվում է AB հատվածի վրա, որի երկարությու նը 20 սմ է: Գտեք AD հատվածի երկարությունը, եթե DA = 3DB:

DB=X ,AD=3X

x+3x=20

4x=20

x=20:4

x=5

5×3=15

3x=15

AD=15