Posted in Հայոց լեզու 7

Գործնական քերականություն

1. Տրված բառերի մեջ յ կիսաձայնն ավելացնելով՝ ստացիր նոր բառեր: Փորձիր ինքդ գտնել նման բառեր:
Հայտ, այլ, բայց, հույն, հյուր, սայր, վայր, պայտ, այգի, բույն, հայց:

Վայրագ,կայտառ,մայթ,կայք,այտ․
2. Բառաշարքում առանձնացրու հոմանիշ բառերի հինգ եռյակ:
Ազնիվ, անվախ, գեղեցիկ, ագահ, դաժան, աչքածակ, արդար, աներկյուղ, վայրագ, չքնաղ, կտրիճ, գեղանի, անգութ, ուղղամիտ, անկուշտ:

Ազնիվ-արդար, ուղղամիտ

աներկյուղ,-անվախ, կտրիճ

գեղեցիկ-չքնաղ, գեղանի

աչքածակ-ագահ, անկուշտ

վայրագ-դաժան, անգութ
3. Նախադասություններում ընդգծված բառերը փոխարինիր հոմանիշներով:
Դաշտային (գույնզգույն)բազմերանգ ծաղիկները (հրապուրում) թովել են իրենց պարզ գեղեցկությամբ:
(Հազարավոր)բյուր թիթեռներ ծաղիկների նման (սփռված) տարածված էին օդի մեջ:
Տղան (տխուր)անտրամադիր հայացքն ուղղեց լեռնային գետակի (զուլալ)ջինջ ջրերին:
Արևի (շողերը)ցոլքել նստել են բարձր լեռների (կատարներին)գագաթին:
4. Նախադասություններում ընդգծված բառերը փոխարինիր հականիշներով:
Անսահման (ժլատ)առատաձեռն ծերունին երազում (դժոխք)դրախտ էր ընկել:
Երեխաները (խոշոր) մանր, բայց (խակ) հասած սալոր էին քաղել:
Այդ աղջիկը կարող է քեզ (քաջ)վաղկոտ ու (հզոր)թույլ դարձնել:
Վարպետի (ցուրտ) տաք ու (նեղլիկ)լայն սենյակը գտնվում էր վերին հարկում:
5. Առանձնացրու և դեմ դիմաց գրիր հականիշ դարձվածքների զույգերը:
Աչքը կուշտ, քթի տակ, խելքից հեռու, Աստծու գառ, աչքի փուշ, յոթ սարից այն կողմ, աչքը ծակ, աչքի լույս, խելքին մոտ, Աստծո պատիժ:

Աչքը կուշտ-աչքը ծակ

քթի տակ-յոթ սարից այն կողմ

խելքից հեռու-խելքին մոտ

Աստծու գառ-Աստծո պատիժ

աչքի փուշ-աչքի լույս


6. Առաջին և երկրորդ շարքերից համապատասխան արմատները միացնելով ստացիր անձնանուններ:
ա. ոսկի, խաչ, ալ, վարդ, շող, ժիր
բ. տուր, վարդ, հատ, կաթ, այր, անուշ:

ոսկի-Ոսկեհատ

խաչ-Խաչատուր

ալ-Ալվարդ

շող-Շողակաթ

ժիր-Ժիրայր

վարդ-Վարդանուշ

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s