Posted in Հանրահաշիվ 7

Հանրահաշիվ

Պարապմունք 19.
1.«‎Ուսումնական աշուն»‎
առաջադրանքները-ամփոփումը տե՛ս այստեղ:


2.Քննարկում ենք հոկտեբեր ամսվա մաթ. ֆլեմոբի առաջադրանքները (1-5 համարի խնդիրները):

1. Աննան 1-9 թվերը տեղադրեց 3×3 աղյուսակում այնպես, որ յուրաքանչյուր տողով, սյունով, անկյունագծով թվերի գումարը եղավ նույնը: Ինչի՞ է հավասար առաջին և երրորդ տողերում գրված թվերի գումարը:

15+15=30

2. Հյութի համար վերցրեցին 6 մաս խնձոր, 5 մաս տանձ և 3 մաս ջուր: Տանձի և ջրի զանգվածը միասին 2կգ 400գ է: Որքա՞ն է խնձորի զանգվածը:

1կգ 800 գրամ

3. Քառակուսու մակերեսը 121 է: Գտեք այն եռանկյան պարագիծը, որի բոլոր կողմերը հավասար են և հավասար են այդ քառակուսու կողմին:

11×3=33

4.  Մեծ ուղղանկյան պարագիծը 20սմ է: Այդ ուղղանկյան մաս կազմող փոքր ուղղանկյունների պարագծերը համապատասխանաբար 6սմ, 8սմ, 10սմ են: Գտեք մեծ ուղղանկյան մակերեսը:

9 սմ քառ․


3. Աշխատանք դասագրքից՝ համար 82, 83
(քանի որ mskh.am-ը Googl հարթակում անհասանելի է, կարող եք
գրքի էլ.տարբերակը ներբեռնել այս էջից ):

Պարզեցրեք բազմանդաամը․ (82-84).

ա) 2a + 5b + 7a=9a+5b
բ) 2x + 3y + 10x=12x+3y
գ) 7a + b + 3a + b=10a+2b
դ) a + 7b + b + 2a=3a+8b
ե) 2x + y + 3x + y + 4x=9x+2y
զ) a + 2x + 5x + 2a + 9x=3a+16x

83.

ա) 12a + 5b − 4a=8a+5b
բ) 19x − 24y + x=20x-24y
գ) 17x − 4y + 5x + 4y=22x
դ) 5a − 2y + 4a + 2y=9a
ե) 40x + 15y − 40x − 16y=-y
զ) 9a − 3b + 5a − 7b − 8a=6a-10b
է) 2b − 6y + b + 5y − 3b=-y
ը) a + 2x + a − 13x − 2a=-11x

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s