Posted in Երկրաչափություն 7

Երկրաչափություն

Պարապմունք 13.
Քննարկում ենք ինքնաստուգման խնդիրները, սովորողները ինքնագնահատում են իրենց աշխատանքը: Ամփոփումը՝ մատյանում:
Պատրաստել ուսումնական նյութ դասագրքի հետևյալ հարցերով, էջ՝ 30: Աշխատանքը նախատեսված է ամբողջ նոյեմբեր ամսվա համար: Նյութը տեղադրել բլոգում, հղումը ուղարկել l.hakobyan@mskh.am հասցեին մինչև նոյեմբերի 27-ը:

Խնդիրներ դասարանում և տանը:
Խնդիրներ դասագրքից, համարներ՝  59, 60, 61․

59.Կիսորդներով կազմված անկյունը 60o է որովհետև <AOB=<BOC=<COD=30

90:3=30

15+30=15+=60o

60.<UOY=<UOX<VOU=ZOV<UOV=<XOU+<ZOY<XOZ=2<UOV=2×80=160

61.

ա)hl=lk եթե<hl=90o=<hk=180o որը հակասում է խնդրի պայմանին:

բ)եթե <hl >90 (բութ է)=>որ <hk>180o որը հակասում է խնդրի պայմանին ։

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s