Posted in Գրականություն7

Ամփոփում հոկտեմբեր

Կոմիտաս բանաստեղծություններ

Կոմիտաս կենսագրություն

Կոմիտայան օրեր

ՓԱՆՈՍ ԹԵՐԼԵՄԵԶՅԱՆ ԵՎ ԿՈՄԻՏԱՍ

Միամիտ գեղցու խելոք աղջիկը

Վանո Սիրադեղյան: Պարտուսի գերին

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s