Posted in Հայոց լեզու 7

Գոյականի հոլովները

Դասագրքից 131,132,133,139,140,141,142,143,144,145.

131. Հարցական դերանվան փոխարեն գրի´ր տրված գոյականները՝ պահանջված ձևով (տրական հոլովով):

Ընկեր, եղբայր, մարդ, մարդկություն, խոսք, գործ, վերադարձ:

Հավատալ ո՞ւմ-հավատալ ընկերոջը,եղբորը,մարդուն․

Հավատալ ինչի՞ն-հավատալ գործին,մարդկությանը,խոսքին,վերադարձին․

132. Հարցական դերանվան փոխարեն գրի´ր տրված գոյականները՝ պահանջված ձևով (բացառական հոլովով):

Ընկեր, եղբայր, մարդիկ, հանդիպում, զրույց, հարցուփորձ:

Խուսափել ումի՞ց-ընկերոջից, եղբորից, մարդկանցից,

Խուսափել ինչի՞ց-հանդիպումից,զրույցից,հարրցուփորձից,

133. Հարցական դերանվան փոխարեն գրի´ր տրված գոյականները՝ պահանջված ձևով (գործիական հոլովով):

Երեխա, աշակերտներ, ընկերներ, գրականություն, մեքենա, սպորտ:

Տարվել ումո՞վ-երեխաներով,աշակերտներով,ըներներով․

Հետաքրքրվել ինչո՞վ– գրականությամբ, մեքենաներով, սպորտով․

139. Կազմի´ր բառակապակցություններ` հարցական դերանունները փոխարինելով գոյականներով:

Տիրապետել ինչի՞(ն):

տիրապետել լեզվին․

Տիրել ի՞նչը, (ինչի՞ն):

տիրել երկրին

Դավանել ինչի՞ն:

դավնել քրիսոնեությանը

140. Կազմի´ր բառակապակցություններ՝  հարցական դերանունները փոխարինելով գոյականներով:

Վերադառնալ ո՞ւր, ինչի՞ն:

վերադառնալ տուն,երկիր, մտքին

Անդրադառնալ ինչի՞ն, որտե՞ղ:

անդրադառնալ -ջրերին,կարծիքին,հայելինեին

Տուն, երկիր, միտք, կարծիք:

Միտք, հայելի, ջրեր, ապակի, կարծիք:

 141. Կազմի´ր բառակապակցություններ՝ հարցական դերանունները փոխարինելով գոյականներով:

Դավաճանել ո՞ւմ, ինչի՞ն-ընկերոջը,հայրենիքը

Ուրանալ ո՞ւմ, ի՞նչ(ը)-լավությունը,մորը

142. Գտի´ր  Ա և Բ խմբերի բառերի բոլոր  հնարավոր  կապակցությունները:

Ա. Բացատրել, ներկել, կարոտել, մոռանալ:

Բ. Տատին, ընտանիքին, հորը, դասը, սխալը, մարդկանց, զանցանքը, ընտանիքը:

Բացատրել- դասը,սխալը,զանցանքը,ներկել-տատին, հորը, սխալը, կարոտել- ընտանիքը,տատին,հորը,դասը, մոռանալ-ընտանիքը,տատին,հորը,զանցանքը

143. Գտի´ր  Ա և Բ խմբերի բառերի բոլոր  հնարավոր  կապակցությունները:

Ա. Փարվել, գրկել, բռնել:

Բ. Թևը, երեխային, թևին, աղջկան, գլուխը, Արային, գլխին, Լուսինեին, մազերը, մորը, մազերին, գեղեցկուհուն:

Գրկել-փարվել, բռնել- երեխային,աղջկան,Արային,Լուսինեյին, մորը, գեղեցկուհուն․

142. Գտի´ր  Ա և Բ խմբերի բառերի բոլոր  հնարավոր  կապակցությունները:

Ա. Հպարտանալ, կարոտել, սիրել, մտաբերել:

Բ. Հողը, ծնողներին, ջուրը, ընկերներին, հողին, ընկերներով, հողով, քրոջը, ջրին, քրոջով, ջրով, հայրենիքը, արևը, արևին:

Հպարտանալ- ընկերներով, հողով, քրոջով,ջրով

Կարոտել-ծնողներին, ընկերներին, քրոջը, հայրենիքը, արևին,հողը

Սիրել-հողը, ջուրը, ընկերներին, քրոջը, հայրենիքը, արևը

Մտաբերել-ծնողներին, ընկերներին, հայրենիքը,ծնողներին,

145. Բացի և բացառությամբ կապերով և տրված բառերով կազմի ր հոմանիշ բառակապակցություններ:

Օրինակ`

Աղջիկ- բացի աղջկանից, բացառությամբ աղջկանից:

Ընկեր, կին, Արման, տեր, մարդիկ, տղաներ, կինո, արվեստ, վարդեր, մեղու:

Բացի ընկերոջից, բացառությամբ ընկերոջից

Բացի կնոջից, բացառությամբ կնոջից

Բացի Արմանից, բացառությամբ Արմանն

Բացի տիրոջից, բացառությամբ տիրոջից

Բացի մարդկանցից, բացառությամբ մարդկանցից

Բացի տղաներց, բացառությամբ տղաներից

Բացի կինոյից, բացառությամբ կինոյից

Բացի արվեստից, բացառությամբ արվեստից

Բացի վարդերից, բացառությամբ վարդերից

Բացի մեղվից, բացառությամբ մեղվի

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s