Posted in Հանրահաշիվ 7

Հանրահաշիվ

Պարապմունք 24.
Սիրելի՛ սովորող, ինչպես գիտես, կրթահամալիրում տոն օրեր են, խնդրում եմ մասնակցիր հարցմանը, շատ կարևոր է:

Թեմա՝ Ընդհանուր արտադրիչը ինչպես դուրս բերել փակագծերից
Աշխատանք գրքից՝  114, 115, 116, 117

114.ա) 3a + 3b=3(a+b)

բ) ) 2x − 2y=2(x+y)

գ) 5a + 10=5(a+2)

դ) 14 − 7y=2×7=7y=7(2-y)

115.ա) a2 + ab=axa+ab=a(a+b)

բ) x2 − x=x(x-1)

գ) a + a2=a(1+a)

դ) 2xy − x3=x(2y-x2)

116.ա) ax − bx + cx=x(a-b+c)

բ) 8abx − 6acy − 10ak=2a(4bx-3cy-5k)

գ) 14acx − 21bcy − 7c=7c(2ax-3by-1)

դ) 63xy − 84y2 + 98ay=63xy — 168y+98ay=7.9×9-7.12y2+7x14ay

117. ա) a2-a3+a4= a2(1-a+a2)

բ) x3+x2-x=x(x2+x-1)

գ) a3+4b2a=a(a2+4b2)

դ) -5x3y2-5x2y=-5x2y(xy+1)


Posted in Հանրահաշիվ 7

Հանրահաշիվ ինքնուրույն աշխատանք

  1. 3y^2x^8 Միանդամը բարձրացրու քառակուսի և արդյունքը գրիր կատարյալ տեսքով:1միյավոր
  2. 3y^2x^8=(3y2x8)2 = 9 x16 y4
  3. 2. 0,49m^4 n^2 Միանդամը ներկայացրու մեկ այլ միանդամի աստիճանի տեսքով:1միյավոր

0,49m^4 n^2=(0,7m2n)2

3.Բազմապատկիր  -5x^6y^3  և  7xy^2z միանդամները:1միյավոր

-5x6y3 .7xy2z=-35x7y5z


4.Պարզեցրու արտահայտությունը.  2a(-a^3+14bc) 1միյավոր

2a(-a^3+14bc)=-2a4+28abc

5.Ընդհանուր արտադրիչը դուրս բեր փակագծերից:1միյավոր
ա) 3a+3b=3(a+b)
բ)12a2+36bac2=12a(a+3bc2)
գ)65x-25=5(13x-5)
դ)-6x-24xy=-6x(1+4y)

6.Հաշվիր արտահայտության արժեքը.  1միյավոր        

1^5+ (-2)^4 + 4^3 – (-1)^2=1+16+64-1=80
   

7.Հավասար արտադրիչների արտադրյալը փոխարինիր աստիճանով.1միյավոր
x·x·x·+(y-a)·(y-a)·(y-a) ·(y-a)
x3+(y-a)4

8.Խնդրի տվյալներով կազմիր թվային արտահայտություն և հաշվիր արժեքը: 1միյավոր
Գտիր Նարեկի ծախսած գումարը, եթե նա գնել է 3 գրիչ՝ յուրաքանչյուրը 120 դրամ արժողությամբ և 5 տետր՝ յուրաքանչյուրը 180 դրամ արժողությամբ։
3×120+5×180=360+900=1260


9.Աստղանիշի փոխարեն ընտրեք այնպիսի միանդամ, որ ստացվի ճիշտ հավասարություն.1 միավոր

ա) 2a^2b . 7a3 b6 = 14a^5b^7
բ) -48a^12c^3b^4 .  a4c = 48a^16c^4b^4

 10. Գրեք արտադրյալը.1 միավոր

ա) x-ի քառակուսու և x ու y-ի գումարի,
x2.(x+y)=x3 + x2y

բ) a-ի կրկնապատիկի և a-ի ու 5-ի տարբերության,
2a .(a-5)=2a2-10a

գ) a-ի ու b-ի գումարի և 7 թվի,
7.(a+b)=7a+7b

դ) 3-ի ու x-ի տարբերության և b-ի կեսի,
(3-x).b/2=3b/2-xb/2