Posted in Հայոց լեզու 7

Ածական անուն

Ածական անուն կամ ածական են կոչվում առարկայի հատկություն կամ վերաբերություն ցույց տվող բառերը: Ածականները պատասխանում են ինչպիսի՞, որպիսի՞, ո՞ր հարցերին:
Ածականները չեն հոլովվում, բայց եթե խոսքի մեջ հանդես են գալիս գոյականաբար, կարող են հոլովվել եզակի և հոգնակի թվով: Օրինակ Սպիտակը մաքրության խորհրդանիշն է: Ես խաղում եմ սպիտակներով:
Բայց կան բառեր, որոնք հավասարապես կարող են հանդես գալ և՛ իբրև գոյական, և՛ իբրև ածական:
Օրինակ աղքատ, բարեկամ, խենթ, դավաճան, խավար, ծերունի, հիվանդ, հարևան, հարազատ, հարուստ, գող, որբ, սուտասան, սուրբ, դպրոցական, զինվորական կտրիճ և այլն:

Առաջադրանքներ:
1. Կազմի՛ր բառակապակցություններ` ա շարքի բառերի հետ գործածելով գոյականներ, բ շարքի գոյականների հետ գործածելով ածականներ:
ա) մարմարյա սրահ, մրգատու այգիներ, շքեղ զգեստ, բերրի հողեր, կեղծ փաստաթղթեր, անարատ կաթնամթերք:
բ) տոնական զգեստ, արհամարհական վերաբերմունք, քար լռություն, լուսավոր միտք, բովանդակալից կյանք:

2. Նախադասությունների մեջ տրված բառերը գործածի՛ր մի դեպքում որպես գոյական, մյուս դեպքում որպես ածական: Ապստամբ, խավար, դպրոցական, հարուստ, դավաճան, կենդանի:

Նրա ապստամբ ոգին միայն անկախություն էր տենչում։ – ածական

Համառության պատճառով ընկերների շրջանում հայտնի դարձավ որպես ապստամբ։ -գոյական

Շրջապատի խավար մտածողությունը ստիպում էր հանճարին գաղտնի ստեղծագործել։- ածական

Պատերազմի ամիսներին խավարը պատել էր հայոց աշխարհը։ -գոյական

Դպրոցականների հոսքը դեպի թատրոն չէր դադարում։ -գոյական

Դպրոցական տարիներն ամենաանհոգն են մարդու կյանքում։- ածական

Եղիշե Չարենցը հարուստ գրական ժառանգություն է թողել մեզ։- ածական

Այդ հարուստը մեծ ներդրում կատարեց բարեգործական միջոցառման ժամանակ։- գոյական

Դավաճանների պատճառով թշնամին կարողացավ ճեղքել պաշտպանության արևմտյան ճակատը։-գոյական

Այդ դավաճան քայլով նա մինչև հոգու խորքը վիրավորեց ընկերոջը։- ածական

Համերգն ընթանում էր կենդանի հնչողությամբ։- ածական

Այդ կենդանին այնքան սարսափելի տեսք ուներ, որ երեխաները նրան տեսնելով վախից քարացան։- գոյական

3. Տրված զույգ բառերից կազմի՛ր ածականներ:
Առյուծ և սիրտ-առյուծասիրտ, տերև և փուշ- փշատերև, երանգ և երփ-երփներանգ, ձայն և վիշապ- վիշապաձայն, թույր և ձյուն- ձյունաթույր, սուր և ծայր- սրածայր, դատարկ և գլուխ- դատարկագլուխ, շեկ և հեր- շիկահեր, գունդ և ձև- գնդաձև, փրփուր և բաշ- փրփրաբաշ, միշտ և ժպիտ- մշտաժպիտ, ձյուն և փրփուր- ձյունափրփուր:

Posted in Հանրահաշիվ 7

Հանրահաշիվ

Պարապմունք 29.

Թեմա՝ Կրճատ բազմապատկման բանաձևերը


1.(m+n)2=m2+2mn+n2

2.(p-q)2=p2-2pq+q2

3.(c-d)2=c2-2cd+d2

4.(2a+a)2=(2a)2+2x2aa+a2=4a2++4a2+a2=9a2

5.4x2-9=(2x-3)(2x+3)

6.(x+5)2=x2+2×5+52=x2+10x+25

7.(x+1)2=x2+2×1+12=x2+2x+1

8.(3a-b)2=(3a)2-2.3ab+b2=9a2-6ab+b2

9.(5z+t)2=25z2+10zt+t2

10.(a-4)2=a2-8a+16

1.25-x2=(5-x)(5+x)

2.c2-36=(c-6)(c+6)

3.a2-1=(a-1)(a+1)

4.1-m2=(1-m)(1+m)

5.4x2-9=(2x-3)(2x+3)

6.m2-4n2=(m-2n)(m+2n)

7.36p2-25=(6p-5)(6p+5)

8.1-81x2=(1-9x)(1+9x)

9.1/4a2-b2=(1/2-b)(1/2+b)

10.1/9x2-1/4y2=(1/3x-1/2y)(1/3x+1/2y)

11.a2b2-4=(ab-2)(ab+2)

12.x2y2-9=(xy-3)(xy+3)

Posted in Գրականություն7

Լյուդվիգ Թոմա Քեռի Ֆրանցը

Մայրս նամակ ստացավ զորացրված սպա քեռի Ֆրանցից և ասաց, որ ինքն իսկապես ուրախ է, որ քեռի Ֆրանցը գրել է, թե կամենում է ինձ մի կանոնավոր տղամարդ սարքել, և դա մեզ վրա նստելու է ութսուն մարկ՝ յուրաքանչյուր ամիս։
Ես պետք է քաղաք փոխադրվեի, որտեղ ապրում էր քեռիս։ Նրանք չորրորդ հարկում էին և շուրջբոլորը բարձրահարկ տներ էին և ոչ մի այգի չկար այնտեղ։
Ես իրավունք չունեի երբեէ խաղալու և այնտեղ ոչ ոք չկար, բացի քեռի Ֆրանցից ու քեռակին Աննայից, որոնք ամբողջ ժամանակ զգույշ էին, որ ինձ որեէ բան չպատահի։ Քեռիս այնքան խիստ էր իմ նկատմամբ, որ ամեն անգամ, երբ աչքն ընկնում էր ինձ վրա, ասում էր` «Սպասիր, դո՛ւ, անբան, անդաստիարակ, ես քեզ մարդ եմ սարքելու»…
Պատուհանից կարելի էր թքել ցած և լսել ճտճտոցր սալահատակին, երբ չէր դիպչում թիրախին։ Բայց երբ թուքը անցորդների գլխին էր ընկնում, նրանք գազազած դեսուդեն էին նայում ու ահավոր հայհոյանքներ տեղում։ Հաճախ, իհարկե, ես ծիծաղում էի։ Բայց այդ գործը միշտ էլ տհաճ էր ինձ համար։
Ուսուցիչս ինձ տանել չէր կարողանում, ասում էր, որ շատ վատահամբավ եմ։ Մի բան, որն իհարկե ճիշտ չէր, վատ վկայականս էլ նրա համար էր, որ տիկին ռեկտորի ընթրիքի մեջ ալյուր փչող «ռումբ» էի դրել։
Արածս, իհարկե, գովելի բան չէր, բայց ուսուցիչն էլ չեմ կարծում՝ կարիք ունենար կաշիս քերթելու։ Քեռի Ֆրանցը նրան շատ լավ էր ճանաչում և քանիցս էլ եկավ նրան տեսություն։ Հետո էլ համաձայնության եկան, որ բոլորով ձեռք-ձեռքի տված՝ ինձ «մարդ» դարձնեն։
Երբ դպրոցից տուն էի գալիս, պարտադրված անմիջապես նստում էի ու սկսում դաս սովորել։
Քեռիս միշտ էլ հետևում էր ինձ ու ասում.
– Էլի նույն հիմարություններն ես անում։ Անդաստիարակ, անպատկառ, սպասիր, ես դեռ քեզ ցույց կտամ…
Մի անգամ էլ թվաբանության խնդիր էի փորձում լուծել, չէի կարողանում։ Դիմեցի քեռուս, որովհետև նա մայրիկիս ասել էր, որ ինքը կամենում է ինձ աջակցել։ Քեռակինս էլ ասել էր, որ քեռիս շատ սրամիտ է, և ես շատ բան կարող եմ սովորել նրանից։
Այդ պատճառով էլ նրան խնդրեցի օգնել լուծելու այդ խնդիրը։ Նա կարդաց խնդիրն ու ասաց.
– Տո´, անպե´տք դդում։ Էլի չես կարողանում։ Էլ սրանից հեշտ… Հետո նստեց ու սկսեց լուծել խնդիրը։ Բայց խնդիրը չէր լուծվում։
Քեռիս փորձում էր, փորձում։ Նա ճաշից հետո ամբողջ ժամանակն անցկացրեց դրա վրա։ Եվ երբ ես հարցրի նրան՝ արդյո՞ք գտել է պատասխանը, իսկույն գազազեց և շատ կոպիտ ու կոշտ հայհոյեց ինձ։ Արդեն պատրաստվում էինք ընթրել, երբ նա բերեց լուծումն ու ասաց.
– էս հո մի բան չէր, էշի՛ գլուխ։ Հիմա կարող ես արտագրել։
– Ես ուրիշ անելիքներ էլ ունեի այդ ժամանակ։
Ես արտագրեցի ու հանձնեցի ուսուցչիս։ Հինգշաբթի օրր նա բերեց պատասխանները։ Ես էլ այն կարծիքին էի, որ անպայման մի երկուսեմ ստանալու։ Նորից ու նորից հինգ էի ստացել։ Էջը լրիվ կարմրացրած էր, և ուսուցիչս ասաց.
– Նման հիմար աշխատանք միայն ավանակը կարող էր անել։
– Քեռիս է լուծել խնդիրը։ Ես միայն արտագրել եմ,- ասացի ես։ Եվ ամբողջ դասարանր պայթեց ծիծաղից։ Ուսուցիչս խիստ կարմրեց։
– Դու մի անպետք ստախոս ես,– վրա բերեց նա։  – Կյանքդ էլ բանտում ես ավարտելու։                             Հետո էլ ինձ երկու ամբողջ ժամ պատժված պահեց դպրոցում։ Քեռիս արդեն իսկ սպասում էր ինձ, որովհետև միշտ էլ, երբ պատժվում էի և ստիպված երկար մնում դպրոցում, նա ծեծում էր ինձ։ Բայց ես անմիջապես բղավեցի, որ մեղավորն ինքն է, քանի որ սխալ է լուծել խնդիրր, և ուսուցիչն ասել է՝ նման մի հիմար աշխատանք միայն ավանակը կարող էր անել։
Այստեղ նա իսկականից սկսեց ծեծել ինձ և դուրս գնաց: Հաջորդ օրը ուսուցիչս կանչեց ինձ ու ասաց.
– Ես քո լուծումր մի անգամ էլ վերանայել եմ, շատ էլ ճիշտ է, բայց կատարված է շատ հին ձևով, որն այսօր այլևս չի կիրառվում։ Բոլորովին վնաս չունի, որ դու երկու ժամ պատժված մնացիր դպրոցում։ Արտագրելիս սխալ ես թույլ տվել և արժանի ես եղել այդ պատժին։
Նրանք համաձայնության էին եկել, որովհետև քեռիս էլ ասաց.
– Ես խոսել եմ ուսուցչիդ հետ։ Լուծումը շատ էլ ճիշտ էր, բայց դու, հիմար անասունդ, արտագրելիս անուշադիր ես գտնվել և սխալ ես թույլ տվել։
– Ես ուշիուշով եմ արտագրել։ Լուծումը ամբողջովին սխալ էր։
Մայրս գրում էր ինձ, որ քեռիս իրեն գրել է, թե ինքն այլըս ինձ օգնել չի կարող, որովհետև ես, ամենահասարակ հաշիվները նույնիսկ արտագրել չեմ կարողանում, և ինքը շփոթմունքի մեջ է ընկնում այդ պատճառով։
Սրան ասում են՝ իսկական ստահակ։

* Գերմանիայում մեկը ամենաբարձր նիշն է, գերազանցը, հինգը՝ ամենավատը:

Աղբյուրը

Առաջադրանքներ:

Անհասկանալի բառերը բացատրիր բացատրական բառարանի օգնությամբ։


Ո՞րն է ստեղծագործության ասելիքը։

Գործտ ուրիշին մի վսատհիր
Քո հիմնավորված կարծիքը և վերաբերմունքը ստեղծագործության մասին։

Իմ կարծիքով ուսուցիչը և սխալ էր բայց այդ տեղ կար նաև տղայի մեղավորությունը քանի, որ նա ինքը չեր լուծել խնդիրը և ըստ այդմ ամեն ինչ խառնվել էր։