Posted in Հայոց լեզու 7

Ածական անուն

Ածական անուն կամ ածական են կոչվում առարկայի հատկություն կամ վերաբերություն ցույց տվող բառերը: Ածականները պատասխանում են ինչպիսի՞, որպիսի՞, ո՞ր հարցերին:
Ածականները չեն հոլովվում, բայց եթե խոսքի մեջ հանդես են գալիս գոյականաբար, կարող են հոլովվել եզակի և հոգնակի թվով: Օրինակ Սպիտակը մաքրության խորհրդանիշն է: Ես խաղում եմ սպիտակներով:
Բայց կան բառեր, որոնք հավասարապես կարող են հանդես գալ և՛ իբրև գոյական, և՛ իբրև ածական:
Օրինակ աղքատ, բարեկամ, խենթ, դավաճան, խավար, ծերունի, հիվանդ, հարևան, հարազատ, հարուստ, գող, որբ, սուտասան, սուրբ, դպրոցական, զինվորական կտրիճ և այլն:

Առաջադրանքներ:
1. Կազմի՛ր բառակապակցություններ` ա շարքի բառերի հետ գործածելով գոյականներ, բ շարքի գոյականների հետ գործածելով ածականներ:
ա) մարմարյա սրահ, մրգատու այգիներ, շքեղ զգեստ, բերրի հողեր, կեղծ փաստաթղթեր, անարատ կաթնամթերք:
բ) տոնական զգեստ, արհամարհական վերաբերմունք, քար լռություն, լուսավոր միտք, բովանդակալից կյանք:

2. Նախադասությունների մեջ տրված բառերը գործածի՛ր մի դեպքում որպես գոյական, մյուս դեպքում որպես ածական: Ապստամբ, խավար, դպրոցական, հարուստ, դավաճան, կենդանի:

Նրա ապստամբ ոգին միայն անկախություն էր տենչում։ – ածական

Համառության պատճառով ընկերների շրջանում հայտնի դարձավ որպես ապստամբ։ -գոյական

Շրջապատի խավար մտածողությունը ստիպում էր հանճարին գաղտնի ստեղծագործել։- ածական

Պատերազմի ամիսներին խավարը պատել էր հայոց աշխարհը։ -գոյական

Դպրոցականների հոսքը դեպի թատրոն չէր դադարում։ -գոյական

Դպրոցական տարիներն ամենաանհոգն են մարդու կյանքում։- ածական

Եղիշե Չարենցը հարուստ գրական ժառանգություն է թողել մեզ։- ածական

Այդ հարուստը մեծ ներդրում կատարեց բարեգործական միջոցառման ժամանակ։- գոյական

Դավաճանների պատճառով թշնամին կարողացավ ճեղքել պաշտպանության արևմտյան ճակատը։-գոյական

Այդ դավաճան քայլով նա մինչև հոգու խորքը վիրավորեց ընկերոջը։- ածական

Համերգն ընթանում էր կենդանի հնչողությամբ։- ածական

Այդ կենդանին այնքան սարսափելի տեսք ուներ, որ երեխաները նրան տեսնելով վախից քարացան։- գոյական

3. Տրված զույգ բառերից կազմի՛ր ածականներ:
Առյուծ և սիրտ-առյուծասիրտ, տերև և փուշ- փշատերև, երանգ և երփ-երփներանգ, ձայն և վիշապ- վիշապաձայն, թույր և ձյուն- ձյունաթույր, սուր և ծայր- սրածայր, դատարկ և գլուխ- դատարկագլուխ, շեկ և հեր- շիկահեր, գունդ և ձև- գնդաձև, փրփուր և բաշ- փրփրաբաշ, միշտ և ժպիտ- մշտաժպիտ, ձյուն և փրփուր- ձյունափրփուր:

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s