Posted in Հանրահաշիվ 7

Պարապմունք 46.

Թեմա՝ Բազմություններ

Առաջադրանքներ
1. Գրիր երկու տարր ունեցող որևէ  բազմություն:
A={a,b}
2. Գրիր երեք տարր ունեցող որևէ  բազմություն:
{a,b,c}
3. Գտիր վերը նշված  բազմությունների հատումը, քանի՞ տարր եղավ։
{a.b} 2 տարր
4.Գտիր վերը նշված  բազմությունների միավորումը, քանի՞ տարր եղավ։
{a,b,c} 3տարր
5. Գրիր որևէ ոչ դատարկ բազմություն, նշիր այդ բազմության որևէ ենթաբազմություն։
{2,3,4} {3}
6. Գրառե՛ք
ա) 10-ից մեծ և 50-ից փոքր պարզ թվերի բազմությունը:
{11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47}
բ) 40-ից փոքր կենտ  թվերի բազմությունը:
{1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39}
գ) այն երկնիշ թվերի բազմությունը, որոնք 11-ի բաժանելիս տալիս են 7 մնացորդ:
{18,29,40,51,62,73,84,95}
դ) 100-ից փոքր այն զույգ թվերի բազմությունը, որոնք 3-ի բազմապատիկ են:
{6,12,18,24,30,36,42,48,54,60,66,72,78,84,90,96}
7. Գտեք նշված բազմությունների հատումը, միավորումը

           А={-1, -2, 0, 1, 3, 45, 67, 4}
          B={-1, 10, 67, 12}

{-1,67}

{-1, -2, 0, 1, 3,10, 45,12, 67, 4}

8. Ինչպե՞ս են նշանակում.

ա) բնական թվերի բազմությունը
N
բ) ամբողջ թվերի բազմությունը
Z
գ) ռացիոնալ թվերի բազմությունը
Q

9. Դիցուք, A-ն 12-ից փոքր և 5-ի վրա չբաժանվող բնական թվերի բազմությունն է, իսկ B-ն՝ 15-ից փոքր և 3-ի վրա բաժանվող բնական թվերի բազմությունը:
Գտեք՝ա) A բազմության տարրերի թիվը
A={1,2,3,4,6,7,8,9,11} 9 տարր
բ) B բազմության տարրերի թիվը
B={3,6,9,12} 4 տարր
գ) Գրառեք AՈB բազմությունը և հաշվեք նրա տարրերի թիվը
AՈB={3,6,9} 3 տարր
դ) Հաշվեք AUB բազմության տարրերի թիվը։
AՍB={1,2,3,4,6,7,8,9,11,12} 10 տարր

10. Կրկնողություն, լուծեք հավասարումները։
-1/2x=10
x=-20
5x=250
x=50
41x+19x-120=120
60x=120+120
60x=240
x=240:60
x=4
2(x+3)+45x=44x+42
2x+6+45x=44x+42
2x+45x-44x=42-6
3x=36
x=36;3
x=12
2x-10-x=5(x+10)
2x-x-5x=50+10
-6x=60
x=-10
1/2x=⅓
x=1/3:
3/4x+½=½-5/4x

Posted in Հայոց լեզու 7

Գործնական աշխատանք

200.Կետերի փոխարեն պահանջված ձևերով գրի՛ր փակագծում դրված բայերը:

Երգելիս ձայնը գլուխն էր գցում: (երգել- ե՞րբ) Ձիու սիրտը պայթել էր քուռակի համար վախենալուց: (վախենալ-ինչի՞ց) Թեյը տանելիս թափեց: (տանել-ե՞րբ) Կենսախինդ մարդիկ վախենում են լուրջ կամ տխուր կամ ծանր երևալ: (երևալ-ինչի՞ց) Ու Մոսկվա գնալուց առաջ մի երկու օրով ման է գալիս հարազատ վայրերում: (գնալ-ինչի՞ց)

Մեղր լցնելիս մի կաթիլ գետին թափեց: (լցնել-ե՞րբ)

201.Փակագծում դրված բայերը կետերի փոխարեն գրի՛ր պահանջված ձևով:

Այդ նամակը կարդալիս նա գունատվեց: (կարդալ-ե՞րբ)

Ամբողջ երեկո կարդալուց հոգնած՝ դուրս եկավ զբոսնելու: (կարդալ -ինչի՞ց) Այդ տունը կառուցելիս սպասում էր որդու վերադարձին: (կառուցել -ե՞րբ) Չգիտես ինչու, վախենում էր վերջին կամուրջը մինչև վերջ կառուցել: (կառուցել -ինչի՞ց) Ականջները դժժում էին ամբողջ օրն այդ աղմուկը լսելուց: (լսել -ինչի՞ց) Իրիկնապահին տուն դառնալիս մի անգամ էլ հիշեց խոստումը: (դառնալ-ե՞րբ) Վիրավորվել էր ընկերոջ՝ առանց պատճառի հետ դառնալուց : (դառնալ -ինչի՞ց) Վրա-վրա հիվանդանալուց նիհարել էր: (հիվանդանալ -ինչի՞ց) Հիվանդանալիս  միշտ էլ նիհարում է: (հիվանդանալ -ե՞րբ)

202. Գտի՛ր, թե ընդգծված բառաձևերը ե՛րբ են սխալ և երբ` ճիշտ: Ուղղի՛ր սխալ ձևերը:

Գնալիս մի անգամ էլ պատվիրեց զգույշ լինել:Քո գնալուց հետո հյուրեր եկան:Այդ աղջկան փրկելիս քիչ էր մնում ինքը խեղդվեր:Մարդու կյանքը փրկելուց բարի գործ կ՞ա:Շտապելուց ամեն ինչ  գցում էր ձեռքից:Շտապելիս ինչ-որ մեկը կանգնեցրեց նրան:Հոգնել եմ նույն բանն անվերջ ասելուց:Այդ ասելիս հանկարծ գլխի ընկավ, որ մոռացել է գլխավորը: Հեռանալիս հիշեցրեց իր հրավերն ու խնդրանքը:Հեռանալուց հոգնել եմ, ուզում եմ բոլորիդ միասին տեսնել:Ուշադիր դիտելիս վրան ճեղք կնկատես:Դա դիտելուց հետո էլ ոչինչ չեմ ուզում տեսնել:

1.Ընդգծիր բայի 5 անդեմ ձև կամ դերբայ:
ա) ծավալ, ողբալ, ձնհալ, հոգալթնդալ, զուլալ, քանդող, նվագելիս
բ) դավել, խոցեն, լարած, թվեմ, կարի, սլանալաշխատելիսկարդացած
գ) ողբաց, հարբած, դարձված, տարածկասկածողելնել, անցկացան, դարձած:

2. Ընդգծիր 5 դիմավոր բայ:
ա) կուտեմ, խոհեմ, լսեմվազի, մորի, մարիավերեց, վսեմ:
բ) գնաց, քնած, ելնես, նվագող, խրախուսեմպատմեցիր, բռնկվող, լսեմ:

3. Ընդգծիր 5 հարակատար դերբայ:
ա) երգող, գրկած, նստոտել, բազմածհանգած, վարկած, հրավիրվածգործած
բ) տխրամած, քնածբարձած, համատարած, փտած, հասարակած, կռվածծաղկած:

4.Ընդգծիր 5 ենթակայական դերբայ:
ա) փոքրացող, կարճափող, շոշափողտապալող, անսքող, հազացողփախչող, սևաքող
բ) քանդող, դոնդող, ծաղկողավետող, եռակող, ստողծակող, այգացող:

5. Ընդգծիր 5 համակատար դերբայ:
Պաշտելիս, ասուլիս, ցնծալիսկռվելիս, ավետիս, մոտենալիս, պտղամիս, պատասխանելիս:

Posted in Русский язык 7

Домашнее задание

1.Вставьте предлоги:    У? Около? Вокруг? После? С? С … до? От … до? Вместо? Для? Из? Из-за? Без?

 1. У Александра (Александр) есть друг.
  2. Магазин находится  находится в аптеке. (аптека).
  3. В доме (дом) нет цветов (цветы).
  4. После лекции  (лекция) мы идём домой.
  5.  С утра (утро) до вечера  (вечер) шёл сильный дождь.
  6. После экскурсии (экскурсия) я поеду на концерт.
  7. Я купила книгу с подругой (подруга).
  8. Откуда вы идёте? Я иду из церквя (церковь), она из работы. (работа).
  9.  Из-за тебя  (ты) я опоздал на автобус.
  10.  Без денег (деньги) невозможно жить.
  11. От Таллинна. (Таллинн) до Тарту (Тарту) 2 часа езды на поезде.
 2. Без? Около? Вокруг? Из? До? От? С? Из-за? У? Для? Вместо?
 3. Я перевожу текст без словаря (словарь).
  2. Чай без сахара  (сахар) невкусный.
  3. Машина остановилась  у дома (дом).
  4. Дети бегали  вокруг стола (стол).
  5. Эти спортсмены приехали России, Германии, Финляндии, Украины, Кореи, Беларуси (Россия, Германия, Финляндия, Украина, Корея, Беларусь).
  6. Люди выходят выходят из театра (театр).
  7. От Москвы до  (Москва) Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург) 649 километров (километр).
  8.  С утра до (утро) вечера (вечер) мы работали в библиотеке.
  9.  Из-за болезни (болезнь) профессора лекции не было.
  10. Отпуск нужен после успешной работы (успешная работа).
  11.  У этой женщины (эта женщина) красивый голос.
  12.  Вместо лекции (лекция) будет экскурсия по музею.
  13. Стол стоит около окна (окно).

Упражнение 3. Вместо точек поставьте слово  в нужной форме с предлогом.

1.Недавно мой друг был … (глазной врач). 2. Мой брат легко достаёт … (потолок). 3. Люди борются …

(мир) … (война). 4. Лейла очень скучает … (дом). 5. Я увидел декана … (окно автобуса). Слова для справок: перед, по, через, у, за, до, против.

1.Недавно мой друг был у глазного врача.
2. Мой брат легко достаёт до потолок.
3. Люди борются за мир в войне.
4. Лейла очень скучает по дому.
5. Я увидел декана у окна автобуса.
6. Декан регулярно выступает для студентов.

Posted in Ֆիզիկա 7

Աշխատանք և հզորություն Էներգիա

28․Մեխանիկական աշխատանք

Աշխատանքի միյավորները

Գ․Մխիթարայնի խնդրագրքից

Տարբերակ I

1.Մեխանիկական աշխատանք կատարվում է երբ ավտոբեռնիչը բարձրացնում է բեռը։

Պատ․՝3

II.(2)5Նկշռով բեռը բարձրացվում է 2մ։Հաշվեք այդ դեպքում կաատարված աշխատանքը․

F=6Ն A=f.s=6ն.2մ=12ն.մ=12ջ
S=2մ
A=?

Պատ․՝3

III.

A=20Ջ
S=5մ
P=?

P=A/S=20Ջ:5մ=4 2/մ=4ն.մ/մ

Պատ․՝1

IV. Քարշակային կատերը քաշում է լաստանավը 5000Ն ուժով: Ի՞նչ
աշխատանք կկատարի մոտորանավը 200 մ ճանապարհի վրա։

A=Fs
F=5000ն
s=200մ
A=?
A=5000նx200մ=1000000Ջ=1000կՋ
Պատ․` 4