Posted in Մայրենի, Գեղեցիկ խոսքեր մայրիկին

Ձոն մայրիկին

Մայրիկ, ես չեմ կարող ֆիլմի նման խոսել, գեղեցիկ արտահայտություններով:  Այսօր կախարդական օր է, օ՜, կներես ինձ, մայրիկ, այսքան տարի քո համբերությունը ինձ համար շատ մեծ բան  է եղել, իմ սիրելի մայրիկ: Ես անկեղծորեն շնորհավորում եմ քեզ մայրության և գեղեցկության օրվա առթիվ և մաղթում քաջառողջություն, միշտ ուրախ տրամադրություն, ցնցող գեղեցկություն և երիտասարդություն `գալիք տարիների ընթացքում:

Սևակ, Մոր ձեռքերը

Այս ձեռքերը` մո՜ր ձեռքերը,
Հինավուրց ու նո՜ր ձեռքերը…
Ինչե՜ր ասես, որ չեն արել այս ձեռքերը…
Պսակվելիս ո՜նց են պարել այս ձեռքերը`
Ի՜նչ նազանքով,
Երազանքո՜վ:
Ինչե՜ր ասես, որ չեն արել այս ձեռքերը…
Լույսը մինչև լույս չեն մարել այս ձեռքերը,
Առաջնեկն է երբ որ ծնվել,
Նրա արդար կաթով սնվել:
Ինչե՜ր ասես, որ չեն արել այս ձեռքերը…
Զրկանք կրել, հոգս են տարել այս ձեռքերը
Ծով լռությա՜մբ,
Համբերությա՜մբ,
Ինչե՜ր ասես, որ չեն արել այս ձեռքերը…