Posted in Երկրաչափություն 7

Երկրաչափություն պարապունք 17

Պատրաստել Ուսումնական նյութ դասագրքի հետևյալ հարցերով, էջ՝ 30: Աշխատանքը նախատեսված է ամբողջ նոյեմբեր ամսվա համար: Նյութը տեղադրել բլոգում, հղումը ուղարկել l.hakobyan@mskh.am հասցեին մինչև նոյեմբերի 27-ը:
Թեմա՝ Եռանկյուն
Նշենք մի ուղղի վրա չգտնվող որևէ երեք

կետ և դրանք միացնենք հատվածներով:

Ստացվում է երկրաչափական մի պատկեր, որը

կոչվում է եռանկյուն: Նշված երեք կետերը կոչվում

են եռանկյան գագաթներ, իսկ հատվածները՝

կողմեր:Նկարում պատկերված է եռանկյուն,

որի գագաթներն են A–ն, B–ն, C–ն, իսկ կողմերը՝

AB–ն, BC–ն և CA–ն: Այդ եռանկյունը կնշանակենք ABC և կկարդանք՝ «եռանկյուն ABC»: Եռանկյան երեք անկյուններն են՝ ∠BAC–ն, ∠ABC–ն և ∠ACB–ն:
Անկյունները նշանակվում են նաև մեկ տառով՝ ∠A, ∠B, ∠C:

Եռանկյան բոլոր կողմերի երկարություններիգումարը կոչվում է նրա պարագիծ:
Օրվա աշխատանքը՝

54.p=AB+BC+AC=28

55.p=AB+BC+AC=33

p=MN+NK+MK=41

41-33=8

Պատասխան՝MNK>է8

56.AC=X

AB=BC=2X

p=AB+BC+AC

2X+2X+X=55

5X=55

X=55:5=11

Պատասխան՝11,22,22

57X+X+7=52

3X+7=52

3X=52-7=45

3X=45

X=45:3

X=15

Պատասխան՝15,15,22

58.p=66

5X+4X+2X=66

11X=66

X=66:11

X=6

2X=2×6=12

4X=4X6=24

5X=5×6=30

Պատասխան12,24,30

59.p=120

7X+5X+3X=120

15X=120

X=120:15=8

X=8

7X=7×8=56

5X=5×8=40

3X=3×8=24

Պատախան 56,40,24

60.6X=30

30:6=5

X=5

3X=3×5=15

4x=4×5=20

p=30+15+20=65

Պատասխան 65

Posted in Երկրաչափություն 7

Երկրաչափություն

Պարապմունք 15.
Պատրաստել Ուսումնական նյութ դասագրքի հետևյալ հարցերով, էջ՝ 30: Աշխատանքը նախատեսված է ամբողջ նոյեմբեր ամսվա համար: Նյութը տեղադրել բլոգում, հղումը ուղարկել l.hakobyan@mskh.am հասցեին մինչև նոյեմբերի 27-ը:

Աշխատանք տանը և դասարանում։ Համարներ դասագրքից՝ 76, 77, 78,79, 80:

76․ա)<2=<4=110

<1=<3=70

բ)<1+<2=180^

3<1=<2

4<1=180^

<1=180^::4=45^

<2-180-45=135^

<3=45^<4=135^

գ)<1=<3+(180-30):2=75^

<2=<4=180-75=105^

77.<1+<2+<3=180^

78.<FOE=<BOC

ա)<AOC=<AOB+<BOC=50+70=12 AOC

բ)<BOD=<BOC+<COD=70+80=15 BOD

գ)<COE=<COD+<DOE=80+50-130^ <COD-80^

79.

AP և AQ չեն կարող լինել մի ուղղահայաց a ուղղի վրա։

80.

Posted in Երկրաչափություն 7

Երկրաչափություն

Պարապմունք 13.
Քննարկում ենք ինքնաստուգման խնդիրները, սովորողները ինքնագնահատում են իրենց աշխատանքը: Ամփոփումը՝ մատյանում:
Պատրաստել ուսումնական նյութ դասագրքի հետևյալ հարցերով, էջ՝ 30: Աշխատանքը նախատեսված է ամբողջ նոյեմբեր ամսվա համար: Նյութը տեղադրել բլոգում, հղումը ուղարկել l.hakobyan@mskh.am հասցեին մինչև նոյեմբերի 27-ը:

Խնդիրներ դասարանում և տանը:
Խնդիրներ դասագրքից, համարներ՝  59, 60, 61․

59.Կիսորդներով կազմված անկյունը 60o է որովհետև <AOB=<BOC=<COD=30

90:3=30

15+30=15+=60o

60.<UOY=<UOX<VOU=ZOV<UOV=<XOU+<ZOY<XOZ=2<UOV=2×80=160

61.

ա)hl=lk եթե<hl=90o=<hk=180o որը հակասում է խնդրի պայմանին:

բ)եթե <hl >90 (բութ է)=>որ <hk>180o որը հակասում է խնդրի պայմանին ։

Posted in Երկրաչափություն 7

Ամփոփում երկրաչափություն

Պարապմունք 12

1. Ո՞ր անկյուններն են հավասար և ի՞նչու:

<AOB=<EOC հավասար են  որովհետև 2-ն էլ 30 աստիճան են։

2.Քանի՞ անկյուն ես տեսնում գծագրում, նշիր անունները, նշիր մոտավոր աստիճանային չափը,  ըստ քեզ ո՞րն է դրանցից ամենամեծը:

 HAC=70^, DAC =45^, HAD=25^

3.Տրված է 4սմ երկարությամբ  AB հատվածը:  M կետը այն բաժանել է երկու հավասար մասերի: Ի՞նչ կետ է M կետը AB հատվածի համար, գտիր MB հատվածի երկարությունը:

M կետը միջնակետն է: MB=2սմ-ի

4.CB ճառագայթը  DCA անկյունը բաժանել է հավասար մասերի, հետևաբար այն <DCA -ի —————————–է:

CB ճառագայթը  DCA DCA անկյան կիսորդն է։ 

Ինչի՞ է հավասար <DCA-ն։

DCA-ն =60^
5.Տրված հատվածի երկարությունը  արտահայտել սանտիմետրով.
ա) 5դմ 7սմ =57սմ
բ) 15մ 2դմ=1520 սմ
գ)  3կմ 600մ=3600մ

6. A, B, C Կկետերը գտնվում են մի ուղղի վրա։
Համեմատել հատվածները, որոնց երկարություններն են՝
AB=250մմ  BC=27սմ։
Գտիր AC hատվածի երկարությունը։
Տարբերակ 1

AB=250մմ  

BC=270մմ 

AC= 270+250=520 

AB<BC 

AC>AB 

AC>BC

Տարբերակ 2

AC= 270-250=20 մմ

AB=250մմ  

BC=270մմ 

7. Նկարիր կից և հակադիր անկյուններ, նշիր յուրաքանչյուրի համար  հատկությունը:

Կից անկյունների գումարը հավասար է 180^
Հակադիր անկյունները հավասար են:

8.Քանի՞ չփռված անկյուն է առաջանում 2 ուղիղների հատումից;

4չփեված անկյուն

9.Ինչպսի՞ անկյուններ են պատկերված նկարում.

75^ սուր անկյուն 105^բութ անկյուն <ABC+,<CBD=180^

Կից անկյուններ են․

10.Գտնել բոլոր անհայտ անկյունները, տես նկարը։

CEB=140

CEA=BED=40

Posted in Երկրաչափություն 7

Երկրաչափություն


Պարապմունք 10

Ինչպես են չափում տեղանքում անկյունները, լսիր այստեղ:
Թեմա՝ Կից և հակադիր անլյուններ, տեսական մասը կարդա այստեղ:

Առաջադրանքներ

1.Geogebra ծրագրով գծիր սուր, ուղիղ, բութ անկյուններ, հետո յուրաքանչյուրի համար գծիր նրա  կից անկյունը:

2. Geogebra ծրագրով գծիր սուր, ուղիղ, բութ անկյուններ, հետո յուրաքանչյուրի համար գծիր նրա  հակադիր  անկյունը:

Աշխատանք գրքից՝ համարներ  66, 67, 68, 69:

66ա)180-111=69°

բ)180°-90°=90°

գ)180°-15°=165°

67)Ուղղիղ անկյուն է։

68)Ճշմարիտ է

69)Հավասար անկյունների կից անկյունները հավասար են։

Posted in Երկրաչափություն 7

Երկրաչափություն

Պարապմունք 8.
Թեմա՝ Հատվածի երկարությունը։

Հավասար հատվածներն ունեն հավասար երկարություն: Իսկ եթե հատվածներից մեկը փոքր է մյուսից, ապա չափման միավորը և նրա մասերը փոքրի մեջ տեղավորվում են ավելի քիչ անգամ, քան մեծի մեջ: Այսինքն՝ հատվածներից փոքրի երկարությու նը փոքր է:
Հատվածի երկարությունը կոչվում է նաև այդ

հատվածի ծայրակետերի հեռավորություն: Այլ խոսքով՝ երկու կետերի հեռավորությունը այն հատվածիերկարությունն է, որի ծայրակետերը այդ երկու կետերն են:
Աշխատանք գրքից, 36, 37, 38, 39.

36.

This image has an empty alt attribute; its file name is tam-tam.png

.AC=AB+BC

AC=7,8+2,5=10,3սմ

37.

This image has an empty alt attribute; its file name is umni-ya-takoy.png

ա)BC=7,5-3,7=3,8 բ)BC=40մմ-36մմ=3,6սմ

38.

This image has an empty alt attribute; its file name is tam-tam-1.png

1)AB=12

BC=13,5

AC=AB+BC=25,5սմ

2)BC=13,5

AB=12

AC=BC=AB=1,5սմ

39.

This image has an empty alt attribute; its file name is slay-quuin.png

BM=BD+MD=7+16=23սմ

This image has an empty alt attribute; its file name is qez-em-pas-talis-in.png

BM=DM-BD=16-7=9սմ

This image has an empty alt attribute; its file name is sarararara.png
This image has an empty alt attribute; its file name is somtimesdjb.png
Posted in Երկրաչափություն 7

Երկրաչափություն

Պարապմունք 7.
Սովորողներն ինքնագնահատում են իրենց աշխատանքը, ամփոփում ենք սեպտեմբեր ամիսը։

ԹԵՄԱ՝ Հատվածների և անկյունների համեմատումը
Երկրաչափության մեջ միևնույն ձևը և

նույն չափերն ունեցող երկու պատկերներն անվանում են հավասար պատկերներ:
Երկու երկրաչափական պատկերներ կոչվում են հավասար,եթե վերադրումով դրանք կարող են համընկնել:
Աշխատանք դասագրքից, համար 18, 19, 20, 21  էջ 14

18.

OB < AO-ից

OC >AO-ից

OB<OC

19.

1 այո 2 ոչ

20.ա)AC հատվածի միջակետում B

AC հատվածի միջակետում D

բ)CE

գ)AE հատվածի միջակետում BD

21.DB>AB

Posted in Երկրաչափություն 7

Երկրաչափություն

Առաջադրանքներ:
1. Geogebra ծրագրով գծիր սուր, ուղիղ, բութ, փռված անկյուններ: Յուրաքանչյուրի համար նշիր աստիճանային չափը:2.Ինչպիսի՞ անկյուններ կստացվեն, եթե փռված անկյան գագաթից տանենք այնպիսի ճառագայթ, որ անկյունը բաժանավի երկու հավասար մասերի:

180:2=903․ Ինչպիսի՞ անկյուններ կստացվեն, եթե բութ անկյան  գագաթից սկիզբ առնող ճառագայթով բաժանենք անկյունը երկու հավասար մասերի։4. Ուղիղ անկյան գագաթով տարված ճառագայթը անկյունը բաժանել է այնպիսի մասերի, որ դրանցից մեկը երկու անգամ մեծ է մյուսից: Գտեք առաջացած երկու անկյուններից յուրաքանչյուրի աստիճանային չափը:

90:3=30 90-30=605. 20 սմ երկարություն ունեցող AB հատվածի վրա նշված է D կետը: Գտեք AD և BD հատվածների երկարությունները, եթե BD հատվածը 4 սմ –ով երկար է AD հատվածից:

AD=X

DB=X+4

X+X+4=20

2x+4=20

2x=20-4

2x=16

x=16:2

x=8

AD=8սմ

BD=12սմ
6. A, B և C կետերը արդյոք գտնվո՞ւմ են մի ուղղի վրա, եթե AC = 5 սմ, AB = 3 սմ, BC = 4 սմ:

Չի կարող որվհոտև AB+BC-ն հավասար չէ AC-ին

7. C կետը AB հատվածի միջնակետն է, իսկ O կետը՝ AC հատվածի միջնակետը: Գտեք AC–ն, CB–ն, AO–ն և OB–ն, եթե AB = 2սմ:

AC=1սմ

CB=1սմ

AO=0.5սմ

OB=1.5սմ


8. D կետը գտնվում է AB հատվածի վրա, որի երկարությու նը 20 սմ է: Գտեք AD հատվածի երկարությունը, եթե DA = 3DB:

DB=X ,AD=3X

x+3x=20

4x=20

x=20:4

x=5

5×3=15

3x=15

AD=15