Posted in Երկրաչափություն 7

Երկրաչափություն

Պարապմունք 8.
Թեմա՝ Հատվածի երկարությունը։

Հավասար հատվածներն ունեն հավասար երկարություն: Իսկ եթե հատվածներից մեկը փոքր է մյուսից, ապա չափման միավորը և նրա մասերը փոքրի մեջ տեղավորվում են ավելի քիչ անգամ, քան մեծի մեջ: Այսինքն՝ հատվածներից փոքրի երկարությու նը փոքր է:
Հատվածի երկարությունը կոչվում է նաև այդ

հատվածի ծայրակետերի հեռավորություն: Այլ խոսքով՝ երկու կետերի հեռավորությունը այն հատվածիերկարությունն է, որի ծայրակետերը այդ երկու կետերն են:
Աշխատանք գրքից, 36, 37, 38, 39.

36.

This image has an empty alt attribute; its file name is tam-tam.png

.AC=AB+BC

AC=7,8+2,5=10,3սմ

37.

This image has an empty alt attribute; its file name is umni-ya-takoy.png

ա)BC=7,5-3,7=3,8 բ)BC=40մմ-36մմ=3,6սմ

38.

This image has an empty alt attribute; its file name is tam-tam-1.png

1)AB=12

BC=13,5

AC=AB+BC=25,5սմ

2)BC=13,5

AB=12

AC=BC=AB=1,5սմ

39.

This image has an empty alt attribute; its file name is slay-quuin.png

BM=BD+MD=7+16=23սմ

This image has an empty alt attribute; its file name is qez-em-pas-talis-in.png

BM=DM-BD=16-7=9սմ

This image has an empty alt attribute; its file name is sarararara.png
This image has an empty alt attribute; its file name is somtimesdjb.png
Posted in Երկրաչափություն 7

Երկրաչափություն

Պարապմունք 7.
Սովորողներն ինքնագնահատում են իրենց աշխատանքը, ամփոփում ենք սեպտեմբեր ամիսը։

ԹԵՄԱ՝ Հատվածների և անկյունների համեմատումը
Երկրաչափության մեջ միևնույն ձևը և

նույն չափերն ունեցող երկու պատկերներն անվանում են հավասար պատկերներ:
Երկու երկրաչափական պատկերներ կոչվում են հավասար,եթե վերադրումով դրանք կարող են համընկնել:
Աշխատանք դասագրքից, համար 18, 19, 20, 21  էջ 14

18.

OB < AO-ից

OC >AO-ից

OB<OC

19.

1 այո 2 ոչ

20.ա)AC հատվածի միջակետում B

AC հատվածի միջակետում D

բ)CE

գ)AE հատվածի միջակետում BD

21.DB>AB

Posted in Երկրաչափություն 7

Երկրաչափություն

Առաջադրանքներ:
1. Geogebra ծրագրով գծիր սուր, ուղիղ, բութ, փռված անկյուններ: Յուրաքանչյուրի համար նշիր աստիճանային չափը:2.Ինչպիսի՞ անկյուններ կստացվեն, եթե փռված անկյան գագաթից տանենք այնպիսի ճառագայթ, որ անկյունը բաժանավի երկու հավասար մասերի:

180:2=903․ Ինչպիսի՞ անկյուններ կստացվեն, եթե բութ անկյան  գագաթից սկիզբ առնող ճառագայթով բաժանենք անկյունը երկու հավասար մասերի։4. Ուղիղ անկյան գագաթով տարված ճառագայթը անկյունը բաժանել է այնպիսի մասերի, որ դրանցից մեկը երկու անգամ մեծ է մյուսից: Գտեք առաջացած երկու անկյուններից յուրաքանչյուրի աստիճանային չափը:

90:3=30 90-30=605. 20 սմ երկարություն ունեցող AB հատվածի վրա նշված է D կետը: Գտեք AD և BD հատվածների երկարությունները, եթե BD հատվածը 4 սմ –ով երկար է AD հատվածից:

AD=X

DB=X+4

X+X+4=20

2x+4=20

2x=20-4

2x=16

x=16:2

x=8

AD=8սմ

BD=12սմ
6. A, B և C կետերը արդյոք գտնվո՞ւմ են մի ուղղի վրա, եթե AC = 5 սմ, AB = 3 սմ, BC = 4 սմ:

Չի կարող որվհոտև AB+BC-ն հավասար չէ AC-ին

7. C կետը AB հատվածի միջնակետն է, իսկ O կետը՝ AC հատվածի միջնակետը: Գտեք AC–ն, CB–ն, AO–ն և OB–ն, եթե AB = 2սմ:

AC=1սմ

CB=1սմ

AO=0.5սմ

OB=1.5սմ


8. D կետը գտնվում է AB հատվածի վրա, որի երկարությու նը 20 սմ է: Գտեք AD հատվածի երկարությունը, եթե DA = 3DB:

DB=X ,AD=3X

x+3x=20

4x=20

x=20:4

x=5

5×3=15

3x=15

AD=15

Posted in Երկրաչափություն 7

Երկրաչափություն պարապմունք 8

 ներբեռնիր երկրաչափության դասագիրքը համակարգչում 1
ներբեռնիր երկրաչափության դասագիրքը համակարգչում 2.

ներբեռնիր GeoGebra Classic 5 ծրագիրը համակարգչում

 կարող ես աշխատել  նաև օնլայն տարբերակով:

Պարապմունք 8.
Թեմա՝ Հատվածի երկարությունը։

Հավասար հատվածներն ունեն հավասար երկարություն: Իսկ եթե հատվածներից մեկը փոքր է մյուսից, ապա չափման միավորը և նրա մասերը փոքրի մեջ տեղավորվում են ավելի քիչ անգամ, քան մեծի մեջ: Այսինքն՝ հատվածներից փոքրի երկարությու նը փոքր է:
Հատվածի երկարությունը կոչվում է նաև այդ

հատվածի ծայրակետերի հեռավորություն: Այլ խոսքով՝ երկու կետերի հեռավորությունը այն հատվածիերկարությունն է, որի ծայրակետերը այդ երկու կետերն են:
Աշխատանք գրքից, 36, 37, 38, 39

36.B կետը AC հատվածը տրոհում է երկու հատվածի գտեք AC հատվածի երկարությունը, եթե AB=7,8սմ BC=25մմ։

AC=78-25=53մմ=5,3սմ

37. B կետը AC հատվածը տրոհում է երկու հատավծի։Գտեք BC հատավածի երկարությունը, եթե այն ա)AB=3,7սմ AC=7,2սմ բ) AB = 4մմ, AC = 4սմ։

Ա)BC=7,2-3,7=3,5

բ)AC=4սմ=40մմ

BC=40մմ=4սմ=36մմ=3,6սմ

38)A, B և C գտնվում են մի ուղղի վրա։Հայտնի է որ AB = 12սմ, BC = 13,5սմ։Որքան կարոց է լինել AC հատվածի երկարությունը։

AC=AB+BC=25,5

AC=13,5-12=1,5

39)B, D և M գտնվում են մի ուղղի վրա։Հայտնի է որ BD = 7 սմ, MD = 16ամ։Որքան կարող է լինել BM հեռավորությունը։

BM=7+16=23սմ

BM=16-7=9

Posted in Երկրաչափություն, Երկրաչափություն 7

Երկրաչափություն

Պարապմունք 3.
Թեմա՝ Երկրաչափական սկզբնական տեղեկություններ, ճառագայթ:
Հարցերի քննարկում:


Ուղղի վրա գտնվող կետը ուղիղը բաժանում է երկու մասի, որոնցից յուրաքանչյուրը կոչվում է այդ կետից դուրս եկող ճառագայթ, իսկ կետը՝ ճառագայթներից յուրաքանչյուրի սկիզբ (կամ սկզբնակետ):

Stars1.png

A կետը a  ուղիղը բաժանում է երկու ճառագայթի: Կարևոր է տարբերել այդ ճառագայթներն իրարից: Այդ նպատակով ուղղի վրա վերցնենք ևս երկու կետ՝ B-ն և C-ն, և ճառագայթները նշանակենք համապատասխանաբար AB և AC:

Ուշադրություն

Առաջին տառով նշում են ճառագայթի սկզբնակետը, իսկ երկրորդ տառը ցույց է տալիս ճառագայթի ուղղությունը:

Գործնական աշխատանք;
1.Geogebra ծրագրով գծիր a ուղիղ: Ուղղի վրա նշիր M կետը: Ուղղի վրա քանի՞ ճառագայթ առաջացավ, նշիր՝ առանձնացնելով տառերով:

Երկու ճառագայթ MA և MB․2.   Ուղղի վրա տրված են 3 կետեր՝ K, E, Z: Նշիր այն ճառագայները, որոնք առաջացան ուղղի վրա:

EK,EZ,ZE,KZ.

3. Գծիր a ուղիղ, վրան նշիր AB հատվածը և M, N կետերը այնպես նշիր, որ M-ը, N-ը գտնվեն  AB հատվածի վրա:

4. Գծիր AM, AL, AN ճառագայներ այնպես, որ նույն ուղղի վրա չգտնվեն:


5.AB Ճառագայթի  սկզբնակետը ի՞նչ տառով են նշել:

A


6. Նշի՛ր ՕM ճառագայթի վրա  B, A, N կետերը:


7. Գծիր a ուղիղ, նշի’ր վրան M, L, Օ կետերը այնպես, որ O-ն LM ճառագայթի վրա չգտնվի:

Լրացուցիչ աշխատանք:

Սիրելի սովորող, սեպտեմբերի 28-ին մաթեմատիկական ֆլեշմոբի օրն է, խնդրում եմ. ուրբաթ, շաբաթ, կիրակի օրերին,  համացանցից կամ գրքերից փնտրիր մաթեմատիկական ֆլեշմոբին համապատասխան խնդիր և ուղարկիր ինձ: Լավագույն տասը խնդիրը կտեղադրվի կայքում:

Posted in Երկրաչափություն, Երկրաչափություն 7

Երկրաչափություն

Պարապմունք 5.
Թեմա՝ Երկրաչափական սկզբնական տեղեկություններ
Անկյուն
Հարցերի քննարկում:
Աշխատանք դասագրքից՝ համարներ 12-17  էջ՝ 11

12.

13.

14.

15.

4չփռված անկյուն․

16.Ներսում a և m կետերը իսկ դրսում c և n կետերը։

17.l և h ճառագայթները։

Posted in Երկրաչափություն, Երկրաչափություն 7

Երկրաչափություն

Պարապմունք 4.
Թեմա՝ Երկրաչափական սկզբնական տեղեկություններ
Անկյուն

Անկյունը երկրաչափական պատկեր է, որը կազմված է մեկ կետից դուրս ելնող երկու ճառագայթներից, տե՛ս նկարը:

Lenkis.png

B կետը BA, BC ճառագայթների սկզբնակետն է:
Այդ կետը կոչվում է անկյան գագաթ, իսկ ճառագայթները՝ անկյան կողմեր: 

Եթե անկյունը կազմված է նույն ուղղի վրա գտնվող և նույն կետից հակառակ ուղղություններով դուրս եկող երկու ճառագայթներից, ապա այն կոչվում է փռված անկյուն

ՓՌ.png

Անկյունը հաճախ նշանակում են երեք լատիներեն մեծատառերով: Գագաթը գրվում է մեջտեղում, օրինակ՝ <ABC: Երբեմն անկյունը նշանակում են մեկ տառով, որը ցույց է տալիս գագաթը, իսկ անկյունները նշանակում են հունարեն փոքրատառերով:Հաճախ օգտագործում են α,β  և այլ տառեր:

Հարցեր-առաջադրանքներ:

1. Ո՞ր պատկերն է կոչվում անկյուն: Բացատրեք, թե ինչ է գագաթը, և ինչ են կողմերը:

Անկյունը երկրաչափական պատկեր է, որը կազմված է մեկ կետից դուրս ելնող երկու ճառագայթներից:
Կետը կոչվում է անկյան գագաթ իսկ ճառագայթները անկյան կողմեր։

2. Ո՞ր անկյունն է կոչվում փռված:

Այն անկյունը, որի կողմերը միմյանց նկատմամբ լրացուցիչ ճառագայթներ են, անվանում են փռված անկյուն։

3. Geogebra ծրագրով պատկերիր տարբեր անկյուններ (4 հատ): Նշիր յուրաքանչյուրի անունը, գագաթը, կողմեը:4. Գծիր փռված անկյուն, նշիր գագաթը, անկյան կողմերը:5. Աշխատանք դասագրքից՝ 9, 10, 11 էջ՝ 11

9.

9բ,

10.

11.

Լրացուցիչ աշխատանք:

Սիրելի սովորող, սեպտեմբերի 28-ին մաթեմատիկական ֆլեշմոբի օրն է, խնդրում եմ. ուրբաթ, շաբաթ, կիրակի օրերին,  համացանցից կամ գրքերից փնտրիր մաթեմատիկական ֆլեշմոբին համապատասխան խնդիր և ուղարկիր ինձ: Լավագույն տասը խնդիրը կտեղադրվի կայքում:

Posted in Երկրաչափություն, Երկրաչափություն 7

Ամփոփում երկրաչափություն

ներբեռնիր երկրաչափության դասագիրքը համակարգչում,
ներբեռնիր GeoGebra Classic 5 ծրագիրը համակարգչում

 կարող ես աշխատել  նաև օնլայն տարբերակով:

Պարապմունք 6.
(կետ, ուղիղ, ճառագայթ, հատված) Ամփոփում
Թեմա՝ Երկրաչափական սկզբնական տեղեկություններ

1. Քանի՞ ուղիղ կարելի է տանել երկու կետով,ցույց տուր գծագիրը:
 

1 ուղիղ

2. Քանի՞ ընդհանուր կետ կարող են ունենալերկու ուղիղները: Ցույց տուր գծագիրը:

Երկու ուղիղները կարող են ունենալ մեկ ընդհանուր կետ։

3. Նկարագրեք, թե ինչ է հատվածը:  Ցույց տուր գծագիրը:

 Ուղղի մի մասը, որը սահմանափակված է երկու կետերով, կոչվում է հատված:

4. Բացատրեք, թե ինչ է ճառագայթը: Ինչպե՞ս են նշանակվում ճառագայթները:  Ցույց տուր գծագիրը:

 Ճառագայթը ունի սկիզբ բայց չունի վերջ: Նշանակում են փոքրատառով․

5. Ո՞ր պատկերն է կոչվում անկյուն: Բացատրեք, թե ինչ է գագաթը, և ինչ են կողմերը:  Ցույց տուր գծագիրը:

Կետը կոչվում է անկյան գագաթ, իսկ ճառագայթները՝ անկյան կողմեր:

Անկյունը երկրաչափական պատկեր է, որը կազմված է կետից և նրանից դուրս եկող երկու ճառագայթներից: Այդ ճառագայթները կոչվում են անկյան կողմեր, իսկ նրանց ընդհանուր սկզբնակետը անկյան գագաթ:


6. Ո՞ր անկ յունն է կոչվում փռված:  Ցույց տուր գծագիրը:[

Փռված անկյունը այն անկյունն է, որի կողմը գտնվում են միևնույն ուղղի վրա․

7. Գծեք a ուղիղ, վրան նշեք չորս կետ՝ A,B, C, D: Քանի՞ հատված առաջացավ, նշիր անունները:

CA,BD,DA,CB,CD,AB.

8. Նշեք չորս կետ այնպես, որ նրանցից յուրաքանչյուր երեքը մի ուղղի վրա չգտնվեն: Կետերի յուրաքանչյուր զույգով տարեք ուղիղ: Քանի՞ ուղիղ է ստացվում:

6ուղղիղ

Posted in Երկրաչափություն, Երկրաչափություն 7

Երկրաչափություն

Պարապմունք 2.
Երկրաչափական սկզբնական տեղեկություններ՝
կետ, ուղիղ, հատված:
Դասը լսի՛ր այստեղ:
Դասը կարդա այստեղ էջ 5, 6
Հարցերի քննարկում:
Գործնական աշխատանք:
1.Գծիր ուղիղ, անունը դիր b,  ուղղի վրա նշիր երեք կետ՝ L, M, N: Ի՞նչ հատվածներ առաջացան, գրիր անունները:

LN, MN,LM


2. Գծիր երկու ուղիղ, անունները դիր՝ a, b: Մի դեպքում գծիր, որ նրանք հատվեն, մի դեպքում գծիր, որ չհատվեն:


3. Գծիր m ուղիղ, նշիր A, B, C կետերը այնպես, որ այդ ուղղի վրա չգտնվեն:
Աշխատանք գրքից՝ 4, 5, 6, 7

Posted in Երկրաչափություն, Երկրաչափություն 7

Երկրաչապություն

Պարապմունք 1.
Ծանոթություն երկրաչափություն առարկայի հետ:

Երկրաչափական սկզբնական տեղեկություններ՝ կետ, ուղիղ, հատված: Դասը լսի՛ր այստեղ:

Առաջադրանքներ:

1.GEOGEBRA ծրագրով նշիր  A, B,C, D կետերը, նկարը տեղադրիր բլոգում:


2.GEOGEBRA ծրագրով նշիր a ուղիղ, ուղղի վրա նշիր A, B, C, D կետերը, քանի՞ հատված ստացվեց:

4Հատված