Posted in Մայրենի 6-րդ դասարան, Ընդհանուր

Գործնական քերականություն

Կետերի փոխարեն գրի՛ր փակագծում տրված բառերի հականիշները:

Փարիզում անցորդներից մեկը սաստիկ (մեղմ) անձրևի տակ ընկավ:Թրջվելուց (չորանալ) պաշտպանվելու համար թևի տակի նկարը բարձրացրեց (իջեցնել) գլխի վրա ու վազեց: երերուն (հաստատ) աշխարհում դեռևս (արդեն) ոչ ոք անձրևից այդպիսի թանկարժեք (էժանագին) «անձրևանոցով» չէր պաշտպանվել (հարձակվել):

Տեսնելով անցորդի գլուխը պաշտպանող նկարը`դեպքի ակամա (կամավոր) վկան`ոստիկանը, զարմանքից -ճչաց (լռել): Նա ճանաչեց Գյուստավ Կուրբեի նշանավորր (աննշան) «Քնած շիկահեր կինը» կտավը: Թանգարանից հափշտակված այդ նկարի վերատպված օրինակները հենց այդ օրը ցրել էին (հավաքվել) ոստիկաններին: Նկարը յոթ հարյուրից ութ հարյուր դոլար էր գնահատված: Ոստիկանը մարդուն … (առաջնորդել) մինչև նրա բնակարանը, որտեղ գոյացել (կորչել) (նույն) տարբեր ժամանակներում …. տարբեր տեղերից գողացված նկարների ամբողջ պատկերասրահ:
-Ավելի լավ (վատ) էր մինչև ոսկորներս էրջվեի . (չորանալ),- տխրությամբ (ուրախություն) ասաց գողը, երբ նրան բռնեցին. (բաց թողնել):

Հոլովի՛ր գիրք, շուն, գինի, ընկեր բառերը։

Ուղղական (ո՞վ, ի՞նչ)գիրք , շուն , գինի , ընկեր,

Սեռական (ո՞ւմ, ինչի՞) գրքի , շան , գինու , ընկերոջ,

Տրական (ո՞ւմ, ինչի՞ն) գրքին ,շանը գինուն , ընկերոջ,

Հայցական (ո՞ւմ, ինչը)գրքը,շունը, գինին ,ընկերոջը ,

Բացառական (ումի՞ց, ինչի՞ց) գրքից , շնից , գինուց ,ընկերոջից ,

Գործիական (ումո՞վ, ինչո՞վ) գրքով , շնով, գինով , ընկերոջով ,

Ներգոյական (ո՞ւմ մեջ, ինչո՞ւմ, ինչի՞ մեջ)գրքում, շան, գինու, ընկերոջ

Տեքստից հանիր բոլոր գոյականները և գրիր ուղիղ ձևով:

Մի գարնան իրիկուն դռանը նստած զրույց էինք անում, երբ այս դեպքը պատահեց։ Էս դեպքից հետո ես չեմ մոռանում էն գարնան իրիկունը։ Ծիծեռնակը բույն էր շինել մեր սրահի օճորքում։ Ամեն տարի աշնանը գնում էր, գարնանը ետ գալի, ու նրա բունը միշտ կպած էր մեր սրահի օճորքին։

Գարնան- գարուն

դռանը- դուռ

բունը-բույն

սրահի-սրահ

ծիծեռնակը- ծիծեռնակ

աշնանը-աշուն

օճորքում-օճորքPosted in Ընդհանուր

Գործնական քերականություն

Ոչ ոք չիմացավ, թե որտեղի՛ց  հայտնվեց:

Ոչ մեկը չփորձեց հակաճառել, նա այնքա˜ն բարկացած էր: 

Բոլոր ճանապարհը մի տեղ տանում : 

Բոլորը հրավիրված էին կիրակի օրվա հավաքին: 

Կարծես թե ամբողջ քաղաքը հրապարակ է լցվել: 

Ամբողջ (դառնալ) կրակի բաժին: 

Տրված գոյականները դարձրո´ւ հոգնակի և տեղադրի´ր նախադասությունների մեջ: 

Կետորս,  հրացան, նավապետ, շնաձուկ, ժամացույց: 

Բոլոր նավապետներն էլ երազում են չբացահայտված կղզիներ գտնել: 

Մեզ ասացին, որ բոլոր ժամացույցները հետ են ընկել, ու ոչ մեկը նույն ժամը ցույց չի տալիս: 

Ասում են, որ շնաձուկը արյան հոտն է հրապուրում: 

Այդ տարածքում աշխատող կետորսները հետևում էին կետին ու վախենում էին ,թե ևս մեկին այնուամենայնիվ կվնասի: 

Ցուցադրվող հրացանները այդ նույն զինագործի որդիներն ու թոռներն էին սարքել: 

Ժխտական ապ, դժ, տ, ածանցներով կազմի՛ր տրված բառերի հոմանիշները:
Անգույն-դժգույն, 
անբախտ-դժբաղտ
անգետ-տգետ
 անշնորհք–ապաշնոր
անարդյունք-ապարդունք
 անօրեն-ապօրինի
 անձև-տձև
 անգեղ-տգեղ
 անհաճո-տհաճ
 անգոհ-դժգոհ  

 Առանձնացրո՛ւ այն բառերը, որոնք ժխտական նախածանց ունեն: Անարվեստ, անդեմ, անդուռ, անիվ, անսիրտ, անահ, անուշ, անմահ, անուն, դժոխք, դժգոհ, դժբախտ, դժնի, դժկամ, ապագա, ապարդյուն, ապերախտ, ապուր, ապաշնորհ, ապուշ, ապտակ, տարի, տկարտհաճ, տպել, տգեղ, տխուր, չամիչ, չտես, չկամ, չարիք:

 Ժխտական նախածանցների իմաստները վերջածանցներով արտահայտելով՝ կազմի՛ր տրված բառերի և բառապակցության հոմանիշները:

Դժգույն, անպոչ, անկուռ (անթև), անքուն:

Գործողության անունը դարձրո՛ւ այդ գործողության հետ կապված առարկայի անուն: Ընդգծի՛ր գործածված ածանցները:

Քերել, գրել, կապել, քամել, թակել, ըմպել, բացել, գործել, խաղալ, ուտել, խմել, հագնել, ձգել, փակել,  ճոճել, զսպել, ջնջել, ծածկել, օրորել:

Posted in Ընդհանուր

Մաթեմատիկա

Ռացիոնալ թվերի համեմատման և ռացիոնալ թվերով թվաբանական գործողությունների կանոնները նույնն են, ինչ որ ամբողջ թվերի համար սահմանված կանոնները։

Ինչպես համեմատենք ռացիոնալ թվերը:

Դրա համար նախ սահմանենք ռացիոնալ թվի բացարձակ արժեքը։ Ռացիոնալ թվի բացարձակ արժեքը կոորդինատային ուղղի վրա այդ թվին համապատասխանող կետի հեռավորությունն է Օ կետից։

Օրինակ.
|-31/40|=31/40
|+31/40|=31/40

Ռացիոնալ թվերը համեմատվում են հետևյալ կանոնի համաձայն.

 • երկու ռացիոնալ թվերից ավելի մեծ է այն թիվը, որը կոորդինատային ուղղի վրա գտնվում է ավելի աջ:
 •  Ցանկացած դրական ռացիոնալ թիվ մեծ է զրոյից:
 • Ցանկացած դրական ռացիոնալ թիվ մեծ է ցանկացած

բացասական ռացիոնալ թվից:

 • Երկու դրական ռացիոնալ թվերից ավելի մեծ է այն թիվը, որի բացարձակ արժեքն ավելի մեծ է:
 • Երկու բացասական ռացիոնալ թվերից ավելի մեծ է այն թիվը, որի բացարձակ արժեքն ավելի փոքր է:

Ցանկացած բացասական ռացիոնալ թիվ փոքր է զրոյից։

Առաջադրանքներ գրքից.

773. Գտե՛ք թվի բացարձակ արժեքը

ա) |-7 2/9|=7 2/9, բ)|-6 27/71|=6 27/71 գ) |+3 3/4|=3 3/4, դ) |0|=0

774. Համեմատե՛ք հետևյալ ռացիոնալ թվերը

ա)+3 4/5 > -2 1/6, բ) -6 3/10 < 0 գ) -9 1/10 < -8 2/3 դ) 0 < +6 1/2

775. Իրար հավասար են արդյոք կոտորակները

ա) ոչ, բ) այո, գ) ոչ, դ) այո

776. Աճման կարգով գրեք հետևյալ ռացիոնալ թվերը։

-6 1/2, -3 4/5, -2 17/50, 3 81/100, +6 1/2, 10 2/3:

777. Նվազման կարգող գրեք հետևալ թվերը։

+5 77/97, +5 2/3, +1/2, +7/25, -1/3, -3/8, -277/500

Օրվա գլուխկոտրուկը՝
Լիլիթը յուրաքանչյուր տասը րոպեն մեկ մի մոմ է վառում։ Մոմերից յուրաքանչյուրը վառվում  է 40 րոպե ու վերջանում է։ Քանի՞ մոմ է վառվում այն պահից 55 րոպե հետո, երբ Լիլիթը վառեց առաջին մոմը։

4 մոմ

Posted in Ընդհանուր

Մաթեմատիկա

1. Կոորդինատային առանցքի վրա ո՞ր մասում (աջ կողմում, թե ձախ կողմում) են գտնվում.
ա/ դրական կոտորակները

աջ կողմում

բ/բացասական կոտորոակները:

ձախ կողմում

2.Ունենք երկու դրական կոտորակները՝ ⅛ և 1/100, ո՞ր կոտորակն է ավելի աջ տեղադրված կոորդինատային առանցքի վրա:

1/8

3. Դասավորիր ռացիոնալ թվերը նվազման կարգով

0, +1/2, -½, +3,½, +3, -91, +90, -8.¼, 15.25/28

+90, 15.25/28, 3,½, 3, +1/2, 0, -½, -8.1/4, -91:
4. Կատարիր գործողությունը

½ x ⅓=1/6
3 x 1/4=3/4
5.¾ x 6=138/4
2 : ¼=8
3:1.½=6/3=2
12/13 + 1/13=13/13
1 — ¼=3/4
7 + 15/16=127/16
2.⅓ + 1.⅓=7/3+4/3=11/3
12.⅕ + 12.⅕=61/5+61/5=122/5
101.⅖ + 19.⅗=507/5+98/5=605/5=121
2.¾ x 3.½=11/4 x 7/2=77/8
10.⅙ : 61/6=61/6 x 6/61=1
½ + ⅓ + ¼=13/12
9.⅕ — 8.1/10=11/10
5.Գրիր ռացիոնալ թվեր (հինգ օրինակ), գտիր հեռավորությունը զրոյից:
Օրինակ՝
|-1.¼|=+1.1/4

|-437.2/4|=437.2/4

|-67/4|=67/4

|-4/2|=4/2

|-68/4|=68/4

|-150/5|=150/5

6. Օրվա գլուխկոտրուկը՝
Արատեսյան դաշտում աճում են ծաղիկներ։ Ամեն օր ծաղիկների քանակը մեծանում էր ուղիղ երկու անգամ։ Ամբողջ դաշտը ծածկելու համար անհրաժեշտ է 48 օր։ Քանի՞ օր է անհրաժեշտ դաշտի կեսը ծածկելու համար:

Մեկ օր առաջ ծածկվել էր ծաղիկներով  դաշտի ուղիղ կեսը, ուրեմն

48-1=47 օր

Posted in Ընդհանուր

Руский

Домашнее задание: прочитать сказку “ Сказка о попе и работнике его Балде” до конца. Подумать,  что означают слова “«Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной». Составить словосочетания со следующими словами:

щёлкать — щёлкнуть-шёлкать -щёлкать зубами, щёлкнуть пальцами
мутить — замутить-мутить воду,
наказывать — наказатьза проступки
мериться — помериться-меряются взглядами, помериться с другом
прятать/ся — спрятать/ся-прятать деньги
падать — упасть (без сил) с крыши
скакать — поскакать на лошаде
хитрить — перехитрить врага
пугать/ся — испугать/ся от волка

Posted in Ընդհանուր

Ստուգողական

.Ինչպե՞ս է որոշվում աշխատանքի մեծությունը:

A=fXs

2.Էներգիայի ի՞նչ տեսակներ գիտեք:

Ջերմային էներգիա, Էլեկտրական էներգիա, քիմիական էներգիա,Ճառագայթային էներգիա, Միջուկայն, քիմյական,էլեկտրական,

3.Օրգանական նյութերի քայքայման ժամանակ անջատվող էներգիան ինչո՞ւ է կոչվում քիմիական:

Որովհետև առաջանում է նոր նյութ։

4.Արագության չափման ի՞նչ միավորներ են ձեզ հայտնի:

կմ/ժ, մ/վ սմ/վ,

5.Մարմինների ձեւափոխության ո՞ր տեսակի դեպքում է առաջանում առաձ­գականության ուժը:

Առաձգական դեֆորմացիա

6.Ուժի չափման ի՞նչ միավորներ են ձեզ հայտնի: Արդյո՞ք այդ նույն միավոր­ ներով է չափվում մարմի կշիռը:________________________

7. Ընտրե՛ք ճիշտ պնդումերը:1. Մեխանիկական աշխատանք կատարվում է միայն այն ժամանակ, երբ մարմինը շարժվում է իր վրա կիրառված ուժի ազդեցությամբ։

2. Կատարված աշխատանքի մեծությունը կախված է ինչպես մարմնի վրա կիրառված ուժի մեծությունից, այնպես էլ ուժի ազդեցությամբ մարմնի անցած ճանապարհի երկարությունից։

3. Երկրի վրա կյանքի գոյությունը պայմանավորված է միայն արեգակ­ նային էներգիայով։

4. Կենդանի օրգանիզմների համար օրգանական նյութերը էներգիայի աղբյուր են: _______________________________

8. Լրացրե՛ք նախադասությունները:1. Էներգիան բնութագրում է մարմնի աշխատանք կատարեկլու հնարավորությունը։2. Մարմինների հնարավոր փոխազդեցության կամ նրանց շարժմամբպայմանավորված էներգիան անվանում են Ն ։3. Ի պատիվ անգլիացի գիտնական Ջոուլի աշխատանքի միավորը կոչվում է Ջ :
___________________________________

9. Լուծե՛ք խնդիրները:ա) Որքա՞ն ճանապարհ կանցնի շնաձուկը 2 ժամում, եթե ընթանա 50 կմ/ժ արագությամբ:

t-2ժ

f-50

t-?

50×2=100

բ Որքա՞ն ժամանակում ինքնաթիռը կթռչի Երեւանից Հռոմ, եթե այդ քաղաքների միջեւ օդուղու երկարությունը 3600 կմ է, իսկ ինքնաթիռի արագությունը` 800 կմ/ժ:

t-?

f-800

s-3600

3600:800=4. 5

Posted in Ընդհանուր

Գոյական անուն

 1. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերն են  գոյականներ․
  ա. վերելակ, հնչուն, փչակ
  բ. շեշտակի, հանք, հնչուն
  գ. արցունք, հայուհի, վայրէջք,
  դ. ուղղակի, փափկասուն, փախուստ
 2. Ո՞ր շարքում են միայն գոյականներ․

ա. սեր, սիրելի, տիկին
բ. օր, անձրև, գինի
գ. ատաղձ, հող, ցնծագին
դ. ջուր, ծորակ, ջրառատ

3.Ո՞ր շարքում չկա գոյական․

ա. հին, հագուստ, դարպաս
բ. վնասվածք, հարգելի, տնական
գ. սեղան, ծովային, ծարավել
դ. գեղեցիկ, գրքային, ամպամած

4Ո՞ր շարքում չկա գոյական․

ա. հայելի, նազելի, գովելի
բ. վնասվածք, հնչեղ, վայրենի
գ. բազկերակ, կանացի, հյուսն
դ. մայրենի, դյուցազնական, կանաչ

5.Ո՞ր բառը գոյական չէ․

ա. գեղջուկ
բ. դպրոցական
գ. հյութալի
դ. սեր

6.Ո՞ր բառն է գոյական․

ա. կտրիչ
բ. քննիչ
գ. հուզիչ
դ. դյութիչ

7.Շարքերում ընդգծիր այն բոլոր գոյականները, որոնք կարող են գործածվել նաև որպես հատուկ  գոյական․

1․ծաղիկ, փայլակ, շանթ
2. տղա, պատանի, համեստ
3. շուշան, ցորեն, կահույք
4. հայրենիք, տապան, ծիծեռնակ

8.Շարքերում ընդգծիր այն բոլոր գոյականները, որոնք կարող են գործածվել նաև որպես հատուկ  գոյական․

1․ վասակ, առյուծ, մհեր
2. տիկին, տիրուհի, ազատուհի
3. համբարձում, համեստ, հեղինե
4. հուսիկ, վարազ, որսորդ

9.Ո՞ր բառը գոյական չէ․

ա. մերսող
բ. գրող
գ. դող
դ. հոսող

10.Ո՞ր բառը գոյական չէ․

ա. հուզիչ
բ. սուլիչ
գ. վարիչ
դ. գրիչ

11.Ո՞ր բառը գոյական չէ․

ա․կոշկեղեն
բ․ հողեղեն
գ․խմորեղեն
դ․զարդեղեն

12.Ո՞ր բառը գոյական չէ.

ա․աստղ
բ․ավագ
գ․աղավնյակ
դ․պատվիրակ

Posted in Ընդհանուր

My impression of the movie

The film was very interesting for me, I would also like to go to a local school for some time, to study there because, in my opinion, I would like it very much, it would be interesting to spend the school day in the ocean.I’m right, I’m afraid of rising waves from the oceans or seas, but I think it ‘s a very enjoyable interesting day to spend there.

Posted in Ընդհանուր

Իմ հորինած խնդիրները

Պոչատ աղվեսի ձեռք բերած ուլունգներից 20հատը դեղին է 18 կաանաչ իսկ 12- ը կարմիր և քանիսը պետք է վրցընի տատիկը որ նրանց մեջ գոնե 5հատը լինի կարմիր

Լուծում

20+18+5=43

Շունը գլխարկի համար կատվի կուշտը բերեց 7դմ քառ մորթի գող փիսոն գլխարկ կարելու համար օգտագործեց 4դմ քառ ։ Մորթու որ մասը յուրացրեց գող փիսոն։

Լուծում

7-4=3

Պատ՝ 3/7-րդ մասը։

Քաջ Նազարը քանի զարկով կսատկացնի 20 ճանճ։ Պարզել, թե քանի զարկով կարող էր սատկացնել 1000 ճանճ։

1000:20=50

Մի կաթիլ մեղրի պատճառով սկսվեց պատերազմ, որին մասնակցեցին 3000 մարդ ։ Քանի զինվոր մնաց պատերազմի ընթացքում, եթե զոհվեց մասնակցեց 3/10 մասը։

Լուծում

Posted in Ընդհանուր

Сказка

Однажды зимой, гуляя в лесу, дочь царя встретила мальчика, у которого была порвана одежда․ У него были красные щеки и голубые глаза․ Девочка взяла мальчика за руку и отвела его домой, согрела и дала ему новую одежду. Год спустя они все еще дружили с девушкой․ В то время она научила мальчика ездить верхом и кататься на санях․ Он научился читать и писать буквы и цифры. Они так сблизились, что стали   братом и сестрой․ Каждую ночь перед сном они читали сказку. Однажды, когда они собирались выйти в лес,  наткнулись на медведя.․․․ Разъяренный медведь напал на девочку. Мальчик защищал девочку, но медведь таким же образом схватил мальчика. В это время  пришли охотники и убили медведя . Друзья пообещали друг другу, что никогда не расстанутся и всегда   будут поддерживать друг друга.