Posted in Կարդում եմ ուսպայմանագիրը

Ուսումնական պայմանագիր

Պայմանագիրը կնքվում է դպրոցի, սովորողի և ծնողի միջև։Պայմանագրի համաձայն սովորողները պետք է զարգանան, կարողանան մտածել, ձեռք բերեն գիտելիքներ, կարողանան օգտվել տեղեկատվական տեխնոլոգիաներից։ Սովորողը պեք է ամեն օր մասնակցի դասերին, ունենա խմբային ուսումնական բլոգ էլեկրոնային փոստ, մասնակցի տնային ուուցման ձևերին, ընտանեկան դպրոցի նախագծերին։ Մենք պետք է մասնակցենք նախատեսված պարապմունքներին, ֆլեշմոբերին, ուսումնական ճամփորդությններին։ Պահպանենք դպրոցական պայմանագրի օրենքները, չվնասենք գույքը, չոգտագործենք անշնորհք բառեր, կատարելնք ուսուցչի պահանջը, դպրոց չբերենք ավելորդ պարագաներ, առանց թուլտվության չոգտագրծենք բջջային հեռախոս։ Մեր դպրացը տարբերվում է մնացած բոլոր դպրոցներից նրանով, որ մենք ունենք դպրոցում լողավազան, հեծանիվներ, ագարակ, դիզայնի սենիակ, ֆուտբոլի դաշտ, ոսկերչության սենյակ։ Եթե սովորողը անհարգելի բացակայի դպրոցից, ապա տնօրենը իրավունք ունի հեռացնել աշակերտին։

Պայմանագրի երկրորդ մասի կետ 12-ում ասվում է, որ եթե սովորողը չի կատարում իր պարտականությունները, լավ չի սովորում, կարգապահական խախտումներ է կատարում, ապա դպրոցը կարող է 10 օր առաջ տեղյակ պահել ծնողին և լուծել պայմանագիրը առանց նրանց կարծիքը հասկանալու։

ՈՒզում եմ քննարկենք պայմանագրի երկրորդ մասի կետ 1-ը։

Ես կուզեի, որ մեր դպրոցական ավտոբուսները լինեն ավելի գեղեցիկ, ինչպես եվրոպական դպրոցական ավտոբոսները։