Posted in Հանրահաշիվ 7

Հանրահաշիվ միանդամի և բազմանդամի արտադրյալը

Պարապմունք 23.

Թեմա՝ Միանդամի և բազմանդամի արտադրյալը
Դասը կարդա այստեղ:
Աշխատանք գրքից՝  108, 109, 110, 111, 112:

Գտեք միանդամի և բազմանդամի արտադրյալին հավասար բազմանդամը (108-110)

108.ա) 3 (a + b)=3a+3b

բ) x (a − b)=ax-bx

գ) (x + 1) 5=5x+5

դ) (a − b) x=ax-bx

109.ա) (a + 3) 7=7a+21

բ) (x − y) 10=10x-10y

գ) a (x − y)=ax-ay

դ) a (a + b)=a2+ab

ե) (a + b− c) 2=2a+2b-2c

զ) (a − b)(−6)=-6a+6b

է) x (x − y + c)=x2-xy+cx

ը) (a − b) 5a=5a2-5ab

110.ա) (−2) (x + y)=-2x-2y

բ) (7 + 3y − x2y) (−2xy)=-14xy-6xy2+2x3y2

գ) 3ab (a2 − 2a + 1)=3a3b-6a2b+3ab

դ) 2a (x + y) = 2ax+2ay

ե) (x+ 2xy + y2 ) (−12xy3 )=-12x3y3-24x2y4-12xy5

զ) 21a2 b5 (a3 − 4ab2 − b)=21a5b5-84a3b7-21a2b7

է) (−abc)(ab + ac + bc)= -a2b2c-a2bc2-ab2c2

ը) -ac (a + 2c)=-a2c-2a2c

111.ա) 2 (a + b) + 4 (a + b)=2a+2b++4a+4b=6a+5b

բ) 4 (x − y) + 7 (x − y)=4x-4y+7x-7y=11x-11y

գ) 4 − 2 (x + 1)=4-2x-2=2-2x

դ) 2a − 3 (b − a)=2a-3b+3a=5a-3b

ե) 2 (a − b) − 3 (a + b)=2a-2b-3a-3b=-a-5b

զ) a (x − y) − b (x + y)=ax-ay-bx-by

է) 3a2 − a (3a − 4b) − 2 (b − 4a)=2a2-3a2+4ab-2b+8a=4ab-2b+8a

ը) 2ab (a + 2b) − 3ab2 (a − 4)=2a2b+4ab2-3a2b2+12ab2=2a2b+16ab2-3a2b2

112.ա) a (b − c) + b (c − a) + c (a − b) =ab-ac+bc-ab+ca-bc=0

բ) a (b + c − bc) − b (c + a − ac) + c (b − a)=ab+ac–abc-bc-ab+abc+bc-ac=0

Posted in Հանրահաշիվ 7

Հանրահաշիվ

Պարապմունք 19.
1.«‎Ուսումնական աշուն»‎
առաջադրանքները-ամփոփումը տե՛ս այստեղ:


2.Քննարկում ենք հոկտեբեր ամսվա մաթ. ֆլեմոբի առաջադրանքները (1-5 համարի խնդիրները):

1. Աննան 1-9 թվերը տեղադրեց 3×3 աղյուսակում այնպես, որ յուրաքանչյուր տողով, սյունով, անկյունագծով թվերի գումարը եղավ նույնը: Ինչի՞ է հավասար առաջին և երրորդ տողերում գրված թվերի գումարը:

15+15=30

2. Հյութի համար վերցրեցին 6 մաս խնձոր, 5 մաս տանձ և 3 մաս ջուր: Տանձի և ջրի զանգվածը միասին 2կգ 400գ է: Որքա՞ն է խնձորի զանգվածը:

1կգ 800 գրամ

3. Քառակուսու մակերեսը 121 է: Գտեք այն եռանկյան պարագիծը, որի բոլոր կողմերը հավասար են և հավասար են այդ քառակուսու կողմին:

11×3=33

4.  Մեծ ուղղանկյան պարագիծը 20սմ է: Այդ ուղղանկյան մաս կազմող փոքր ուղղանկյունների պարագծերը համապատասխանաբար 6սմ, 8սմ, 10սմ են: Գտեք մեծ ուղղանկյան մակերեսը:

9 սմ քառ․


3. Աշխատանք դասագրքից՝ համար 82, 83
(քանի որ mskh.am-ը Googl հարթակում անհասանելի է, կարող եք
գրքի էլ.տարբերակը ներբեռնել այս էջից ):

Պարզեցրեք բազմանդաամը․ (82-84).

ա) 2a + 5b + 7a=9a+5b
բ) 2x + 3y + 10x=12x+3y
գ) 7a + b + 3a + b=10a+2b
դ) a + 7b + b + 2a=3a+8b
ե) 2x + y + 3x + y + 4x=9x+2y
զ) a + 2x + 5x + 2a + 9x=3a+16x

83.

ա) 12a + 5b − 4a=8a+5b
բ) 19x − 24y + x=20x-24y
գ) 17x − 4y + 5x + 4y=22x
դ) 5a − 2y + 4a + 2y=9a
ե) 40x + 15y − 40x − 16y=-y
զ) 9a − 3b + 5a − 7b − 8a=6a-10b
է) 2b − 6y + b + 5y − 3b=-y
ը) a + 2x + a − 13x − 2a=-11x

Posted in Հանրահաշիվ 7

Աշնանային արձակուրդների առաջադրանքներ

1. Վերանայիր բլոգիդ մաթեմատիկա բաժինը, լրացրու բաց թողած աշխատանքները:

2. Վերանայիր բլոգիդ մաթեմատիկա առանց բանաձևի բաժինը, լրացրու բաց թողած աշխատանքները:

3. Անդրադարձ Մաթեմատիկա ամսագրի 4-րդ համարին:

Կարդա հետևյալ կետերը, կատարիր առաջադրանքները
ա) Ինչպե՞ս վանդակավոր թղթի վրա գծել շրջանագիծ՝ առանց կարկինի օգնության:

Առաջադրանք:
Հետևելով ամսագրում նշված քայլերին, դու էլ փորձիր գծել շրջանագիծ առանց քանոնի օգնության, աշխատանքդ ներկայացրու բլոգում: Թղթի վրա շրջանագիծ գծելու համար ուրիշ ի՞նչ ճանապարհներ գիտես:
բ). Ինչպե՞ս են առաջացել երկրաչափական պատկերների անվանումները:
Առաջադրանք:
Փորձիր համացանցից գտնել այլ երկրաչափական պատկերների անվան ծագումները:

Ինչպե՞ս են առաջացել երկրաչափական պատկերների անվանումները:

4. Անդրադարձ մաթեմատիկա ամսագրի 23-րդ համարին:
Առաջադրանք: Կարդա Գիտե՞ս որ շարքը, հարստացրու այդ շարքը համացանցից գտնելով նման օրինակներ, ցանկության դեպքում կարող ես ինքդ էլ հնարել:

Ոչ միշտ են մարդիկ օգտագործել տասնորդական թվերի համակարգը: Նախկինում օգտագործվում էր 20 թվերի համակարգ:

Հռոմում երբեք 0 համար չի եղել, չնայած այն բանին, որ այնտեղի մարդիկ խելացի են և հաշվել գիտեն:

1-ից 100-ի բոլոր թվերի գումարը կլինի 5050:

Համաշխարհային մաթեմատիկական ռեկորդ. 2010 թվականին մաթեմատիկայի համաշխարհային օրվա շրջանակներում 1,13 մլն ուսանող աշխարհի 235 երկրներից ռեկորդ են սահմանել՝ ճիշտ պատասխանելով 479,732,613 հարցերին:

Երկրաչափական յուրահատկություն. Նույն պարագծով բոլոր երկրաչափական պատկերների մեջ ամենամեծ մակերեսը ունի շրջանը:

Թվային սնահավատություն Չինաստանի շատ հիվանդանոցներում 4-րդ հարկ գոյություն չունի, որովհետև չինարենում այն նշանակում է մահ:

Google-անվանումը առաջացել է Googol բառից, ինչը նշանկում է 100 զրոներով թիվ: Իսկ Google բառը գրված է եղել առաջին ներդնողի` հիմնադիրներին ուղարկված չեկի վրա: Դրանից հետո նրանք ընկերությունը հենց այդպես էլ անվանեցին:

5. Մասնակցիր մաթեմատիկական ֆլեշմոբի հետևյալ մակարդակներին (առաջադրանքները կհրապարակվեն հոկտմեբերի 26-ին)
ա)երկրորդ մակարդակ+
բ) առաջադրում են խնդիրներ սովորողները:+

Posted in Հանրահաշիվ 7

Հանրահաշիվ

Պարապմունք 18.
Թեմա՝  Բազմանդամներ

Սահմանում: Միանդամների գումարն անվանում են բազմանդամ:

Այն միանդամները, որոնցից բաղկացած է բազմանդամը, կոչվում են բազմանդամի անդամներ:
Օրինակ՝ 4x2 – 5xy + 3x – 1 բազմանդամի անդամներն են 4x2; – 5xy;  3x և 1 միանդամները:

Եթե բազմանդամը բաղկացած է երկու անդամից, ապա այդ բազմանդամն անվանում են երկանդամ, եթե երեք անդամից՝ եռանդամ: Միանդամը համարում են մեկ անդամից բաղկացած բազմանդամ:

5a2b + 2 + 4ab2 – 3a2b – 7 բազմանդամի մեջ 5a2b և – 3a2b անդամները նման գումարելիներ են, քանի որ նրանք ունեն միևնույն տառային մասեր: Նման գումարելիներ են նաև 2-ը և -7-ը, որոնք չունեն տառային մասեր: Բազմանդամի մեջ նման միանդամները անվանում են բազմանդամի նման անդամներ, իսկ բազմանդամի մեջ նման անդամների միացումը՝ բազմանդամի նման անդամների միացում:

Օրինակ՝
5a2b + 2 + 4ab2 – 3a2b – 7 բազմանդամի մեջ կատարենք նման անդամների միացում:

5a2b + 2 + 4ab2 – 3a2b – 7= (5a2b – 3a2b) + 4ab2 + (2 – 7) =

= 2a2b + 4ab2 – 5:

2a2b + 4ab2 – 5 բազմանդամի յուրաքանչյուր անդամ կատարյալ տեսքի միանդամ է, և այդ բազմանդամի մեջ չկան նման անդամներ: Այդպիսի բազմանդամներն անվանում են կատարյալ տեսքի բազմանդամներ:

Ցանկացած բազմանդամ կարելի է բերել կատարյալ տեսքի: Դրա համար անհրաժեշտ է նրա յուրաքանչյուր անդամ դարձնել կատարյալ տեսքի և կատարել նման անդամների միացում:


8xy + 6x2y3 – 9 կատարյալ տեսքի բազմանդամի անդամներն են երկրորդ, հինգերորդ և զրոյական աստիճանի միանդամներ: Այդ աստիճաններից ամենամեծն անվանում են բազմանդամի աստիճան:
Օրինակ՝ 8xy + 6x2y3 – 9 բազմանդամը հինգերորդ աստիճանի բազմանդամ է:

Կատարյալ տեսքի բազմանդամի աստիճան են անվանում նրա բաղադրիչ միանդամներից ամենամեծի աստիճանը:

Առաջաջադրանքներ:
1.Ի՞նչ է բազմանդամը, բերեք մի քանի օրինակներ:

Միանդամների գումրը կոչվում է բազմանդամ օրինակ՝ 3ax2y3-4x2+10 5y3-3x2y
2. Ի՞նչ ենք հասկանաում  կատարյալ տեսքի բազմանդամ ասելով:

Կատչյալ տեսքի բազմանդամի մեջ բոլոր միանդամները կատարյալ են, և չկան նման անդամներ։
3.Ի՞նչ ենք հասկանաում  բազմանդամի աստիճան ասելով:

Բազմանդամի աստիճանը նրա մեջ մտնող բոլոր միանդամներից ամենամեծ աստճան ունեցող միանդամի աստիճանն է։
4.Գրեք բազմանդամի օրինակներ /հինգ հատ/, այնուհետև բերեք կատարյալ տեսքի:

3xy-2a2+5ab2+7a2=3xy+5ab2+5a2

6ay2+4xb2-3x+7a-5xbb=6ay2-xb2+7a-3x

8b2+5bb+3xy=3xy+13b2

2xy-3a2b+5ba2=2xy+2a2b

4c2d-2ba2+5c2d=-2ba2+9c2d
5. Գրեք բազմանդամի երկու օրինակ, այնուհետև նշեք բազմանդամի անդամները:

2xy2+5ab3 2xy2,5ab3

7ab2+2xy-12x, 7ab2,
6.Գրեք բազմանդամի օրինակներ, նշեք բազմանդամի աստիճանը:

4xy+2ab2-7, 3աստիճան

5ab-3xy3+2cd, 4աստիճան


7.Գրեք հինգ հատ այնպիսի բազմանդամների օրինակներ,  որոնք ներառում են նման միանդամներ, այնուհետև կատարեք նման անդամների միացում:

4ad-3a2b+2ad-5a2b=6ad-8a2b

2xy2+3cd-5xy2-7cd+6pk=-3xy2-4cd+6pk2

5cd+8ad-3xy3+6ad+9xy3=14ad+6xy3+5cd

7ax+5bc2-9ax+8bc2=-2ax+13bc2

6xy2+3ab-2xy2+8ab=4xy2+11ab


8.Աշխատանք դասագրքից՝ համար 70, 71

70.ա)3abc-7abc=-4abc

բ)9a3b2-9a3b2=0a3b2=0

գ)5a-6a=-1a=-a

դ)7a-a=_6a

7a-a=+6a

71.ա)18a2b-4a2b+6a2b=20a2b

բ)6a8b2+7a8b2+(-2)a8b2=+11a8b2

գ)4b3c4 +8b3c4 -14b3c4 =-10b3c4+8b3c4=-2b3c4

դ)Oc2e5+4c2e5=-12c2e5

ե)2,1a2e-1,6a2e=2,a2e

զ)6,46a4k+23,14a4k-8,6a4k=8,6a4k-8-6a4k=0

ը)է) 5,18a2p3 + 3,22a2p3 – 2,4a2p3 = 6a2p3
ը) 7,14ax2+4,36ax2-12,8ax2 = -1,3ax2


(քանի որ mskh.am-ը դեռ անհասանելի է, կարող եք գրքի էլ.տարբերակը ներբեռնել այս էջից ):

Posted in Հանրահաշիվ 7

Հանրահաշիվ

Պարապմունք 15.
Ամփոփում ենք սեպտեմբեր ամիսը:
Սովորողը ամսվա  գնահատանիշը ստանում է ըստ այս սանդղակի

Թեմա՝  Նման միանդամներ

Ոչ զրոյական միանդամներն անվանում են նման, եթե կատարյալ տեսքի բերելուց հետո դրանք իրար հավասար են կամ տարբերվում են միայն իրենց գործակիցներով:

Նման միանդամները գումարելիս կամ հանելիս պետք է կատարել հետևյալ գործողությունները.
1. գումարել կամ հանել միանդամների գործակիցները
2. տառերով արտադրիչները չփոփոխել:

Աշխատանք դասագրքից, համար 67, 68,69 (Էջ 25)

Օրվա խնդիրները, քննարկում
1Նարեն, ճիշտ լրացնելով քայլերի հերթականությունը, (տե՛ս նկարը) նկատեց, որ երկու վանդակներում թվերը կրկնվում են: Ո՞ր տառերով վանդակներում են թվերը կրկնվում:

Подпись отсутствует
АևD

2. Գտեք ամենափոքր բնական թիվը, որն առանց մնացորդի բաժանվում է 10-ի և որի թվանշանների գումարը 10 է:

190

67.Գտեք նման միանդամների գումարին հավասար միանդամ։

ա)2x+3x=5x

բ)3m+5m=8m

գ)a+4a+a=6a

դ)3b+b+b=5b

ե)2a+4a+6a=12a

զ)4ab+ab12ab=17ab

է)17a2+13a2+11a2=41a2

ը)15a2b+14a2b+7a2=36ab2

թ)43ce2+(-17)ce2+11ce2=37ca2

ժ)25b2c2+(-27)b2c2+7b2c2=+5

69.Գտեք նման միանդամների գումարը․

a2bc+2abca+(3bca2)=0

(-aba2)+7a2ba+a3b=-a3b+7a3b+a3b=9a3b

7a2+(-3a2)+(-4a2)=7a2+(-7a2)=0

Posted in Հանրահաշիվ 7

Հանրահաշիվ

Պարապմունք 16.
Հարցերի քննարկում։

Թեմա՝ Նման անդամների միացումը
1.Կատարիր գործողությունը.

ա) 3abc − 7abc=-4abc
բ) 9a^3 b^2 − 9a^3 b^2=0
գ) 5a − 6a=-a
դ) 7a − a=6a

2. Հաշվիր արտահայտության արժեքը
ա) 3a-7b=3 a=1,  b=0
բ) 9b^2 − c^3=908.     b=10,   c=-2  
գ) 5a − 6a=-2   a=-⅕     b=1/6
դ) 7a^2=2800    a=20

3. Lուծիր ֆլեշմոբյան խնդիրը։
Ռաֆայելն Արեգից 3 անգամ շատ գիրք ունի։ Եթե Ռաֆայելը գրադարանից վերցնի ևս 7 գիրք, իսկ Արեգը՝ ևս 11 գիրք, ապա նրանց ունեցած գրքերի քանակները կհավասարվեն։ Սկզբում քանի՞ գիրք ունեին տղաներից յուրաքանչյուրը:

11-7=4
2×3=6
2+11=13
6+7=13
2 Արեգ
Ռաֆայել11-7=4
2×3=6
2+11=13
6+7=13
Արեգ 2
Ռաֆայել 6

4.  Lուծիր ֆլեշմոբյան խնդիրը։
Ռոբոտ-խաղալիքը ամեն քայլի կարող է շարժվել 3 մետր աջ կամ 5 մետր ձախ: Ամենաքիչը քանի՞ քայլով ռոբոտ-խաղալիքը կարող է տեղաշարժվել ուղիղ 19 մետր աջ:

9 քայլ

5. Արտադրյալը գրեք աստիճանի տեսքով.

ա) 2 . 2 . 2 . 2=24
բ) 2 . 2 . 2^2 . 2=25
գ) 3 . 3^2 . 3^7=310
դ) 2^2 . 2^3 . 2^13 . 2=219

6.Գրեք 10-ի աստիճանի տեսքով.

ա) 10=101բ) 100 =10 2գ) 1000=103

դ) 1 000 000=106 ե) 1 000 000 000 000=1012

7. Տրված թվային արտահայտությունը ներկայացրեք մի որևէ բնական թվի քառակուսու տեսքով.

ա) 32×2=82
բ) 8 x 2=42
գ) 84x 2=
դ) 72×2=144=122

8. Կրկնողություն․
Հաշվեք.

ա) 3 − 21=1
բ) −3 − 2=-5
գ) −6 + 5=-1
դ) 2 − 7=-5
ե) 5 − 2 − 3=0
զ) 4 + 1 − 8=-3
է) −2 − 2 + 5=+1
ը) −4 − 1 − 5=-10
թ) −4 + 5 + 2=+3

Posted in Հանրահաշիվ 7

Հանրահաշիվ

 
Պարապմունք 14.
Ամփոփում ենք սեպտեմբեր ամիսը:
Սովորողը ամսվա համար գնահատանիշ ստանում է ըստ այս
սանդղակի

Միանդմաներ-թեստ

1.Նշվածներց որ՞ը միանդամ չէ. (1 միավոր)

1)3a^2b
2)xyx^2
3) a(-3)c^4
4)4a^2-b

2.Պարզեցնել միանդամի գրառումը՝ կիրառելով աստիճանի և արտադրյալի հատկությունները. (1 միավոր)

6a15ay^3ya^2a^12=90a^15y^4

3.Միանդամներից ո՞րն է գրված կատարյալ տեսքով. (1 միավոր)   

1)2/3 a (-6)
2)-4/5 a^2 a
3)0,3a^3 b^2
4)a^3 7b

4.Միանդամը բերել կատարյալ տեսքի. (1 միավոր)

8x^3 y^2(―3/4)yx^4=6x7y3

5.Բազմապատկել -5a^6 b^3 և 7ab^2c միանդամները: (1 միավոր)

-5a^6 b^3 և 7ab^2c =35a^7b^5c

6.Նշված միանդամներից որի՞ գործակիցն է 4 իսկ աստիճանը՝ 5.
(1 միավոր)

     
1)4x^5y
2)4x^2 y^3
3)5x^2 y^2
4)5x^4y

7.Միանդամը բարձրացնել խորանարդ և արդյունքը գրել կատարյալ  տեսքով. (1 միավոր)

5a^3 b^4=125a^9b^12

8.Միանդամը ներկայացնել մեկ այլ միանդամի աստիճանի տեսքով:   (1 միավոր)

49x^4 y^2=(7x^2y)^2

Նշել միանդամի աստիճանը: (1 միավոր)

1)6b^3 a^14 աստիճան17
2)5 աստիճան 0
3)7^3a^4 b^3a^2 աստիճան 9
4)b^39 աստիճան 39

Posted in Հանրահաշիվ 7

Հանրահաշիվ 11

Աշխատանք դասագրքից, համար 45, 46, 47 (Էջ 19)

Գտեք միյանդամին արտադրյալին հավասար միանդամները(45-47)

45.ա) 3ab · 2a=6a2b

բ) 8bc3 · bc = 8b2c4

գ) 9ce2 · 6ce =54c2e3

դ) 7e2k · 6e3k=42e5k2

ե) 4ap· 5a2p=20a3p3

զ) 6kp · 7k2p2 =42k3p3

է) 3a2bc · 6abc=18a3b2c2

ը) 4bc2e · 6b2ce=24b3c3e2

թ) 7c2ek · 5c3e4k=35c5e5k2

ժ) 6e2k5p · 8e3k4p=48е5k9p2

ժա) 4k6p2x3 · 4k2p4x4=16k8p6x7

ժբ) 9px2y3 · 4p4x3y2=36p5x5y5

46. ա) 11pk2*4p3x=44p4k2x
բ) 15x2y3*8x4y=120x6y4
գ) 3a*(-6)a2b=-18a3b
դ) (-4)b2*(-7)bc2=28b3c2
ե) (-5)c3k*5ck2=-25c4k3
զ) (-7)k2p3*(-9)kp3=63k3p6
է) (-5)p2x2*8p2x5=-40p4x7
ը) 25x2y*(-6)x2y2=-150x4y3

47.ա) 4/3a3b5
բ)  2/9b4c5
գ) 1/3c2k3
դ) -28b3c2
ե) -3p3x5
զ) x3y4
է) a4x7
ը) -85/18a4c4

Posted in Հանրահաշիվ 7

Հանրահաշիվ

Պարապմունք 10.
Բանավոր հարցում, հարցերի քննարկում:
Կիսատ թողած աշխատանքը լրացնել տանը:

Թեմա՝ Միանդամների արտադրյալը, բնական ցուցիչով աստիճան

Միանդամների արտադրյալ  ասելով հասկանում ենք այն միանդամը, որի արտադրիչները տվյալ միանդամների բոլոր արտադրիչներն են։

Օրինակ՝ a3 և bca միանդամների արտադրյալը կլինի

a3* bca =3aabc

արտադրյալը գրելիս շատ հաճախ  միանդամը ունենում է մի քանի հատ նույն արտադրիչը, ինչպես  վերը նշված օրինակում՝ 3aabc, կարճ կարող ենք գրել այսպես՝

3a2bc,  որտեղ վերևում նշված փոքր երկուսը ցույց է տալիս, որ այդ գրելաձևում առկա է երկու հատ արտադրիչ a տառ: Երկուսը   կոչվում է աստիճանացույց, իսկ a-ն՝ հիմք։

Բերենք այլ օրինակներ՝

a  a = a2

a  a  a = a3

a  a  a  a = a4

այսպես կարող ենք շարունակել:

. . . . . . . . . .

և համապատասխանաբար ասում են, որ

a-ն a-ով բազմապատկած հավասար է a-ի երկրորդ աստիճանի կամ ավելի հաճախ ասում ենք a-ի քառակուսի, եթե վերջինս բազմապատկենք էլի a-ով, արդեն կստանանք   a-ի երրորդ աստիճանի կամ ավելի հաճախ ասում ենք a-ի խորանարդ։ a-ի հավասար չորս արտադրիչների արտադրյալը հավասար է a-ի չորրորդ աստիճանի և այլն։

Միանդամում, եթե a-ն միակ արտադրիչն է, գրում ենք այսպես՝ a1 = a

և ասում ենք, որ a-ի առաջին աստիճանը հավասար է a-ի, այսինքն մեկ աստիճանը չի գրվում:

Այժմ փորձենք բազմապատկել հետևյալ միանդամները և գրել հակիրճ տեսքով՝

aaa* aa=a3 * a2 =aaaaa=a5

bbbb*bbbbb=b4 * b5 =bbbbbbbbb=b9


Աշխատանք դասագրքից, համար՝ 41, 42, 43, 44 (էջ 18)

41. ա) 6ab հակադրը -6ab
բ) (-3)bc հակադիրը3bc
գ) 8kcpհակ-8kcp
դ) p հակ-p
ե) -k հակ k
զ) 0հակ0
է) 2,5 հակ-2,5
ը) -18abx հակ18abx

42. ա) bbbb=b4
բ) aaaaa=a5
գ) ccccccc=c7
դ) kkkkkkkkk=k9

43.ա) aba=a2b
բ) kpppkp=k2p4
գ) 3abab=3a2b2
դ) 7xxyyyyx=7x3y4
ե) ababa=a3b2
զ) 3a2a3a=18a2
է) a3a4=a7
ը) a2 a3a5=a10

44.ա) a2a3=a5
բ) b4b=b5
գ) k5k3=k8
դ) x3x12=x15
ե) a3ba2=a5b
զ) k4n5k3n2=k7k7
է) 2x3yx2y5=2x5y6
ը) 3a10b2a10b2=3a20b4Posted in Հանրահաշիվ 7

Հանրահաշիվ

Թեմա՝  Միանդամի հասկացությունը:
Աշխատանք դասագրքից, համար՝ 37 (էջ 16)

Պարամունք 9

37. Պարզեցրեք միանդամի գրությունը.
ա) 0ab=0
բ) xy0z=0
գ) 1kpx=kpx
դ) ab1m=abm
ե)  a5b(−3)c(-8);=abc120
զ) 6×1/2y(-1/3)z=-xyz
Հարցեր կրկնողության բաժնից, դասագրքից համար 16, 17, 18, 21 (էջ 10):

16. բ) 2x+1, երբ x = 5

2 x + 1 = 2x (5) + 1 = 10 + 1 = 11

գ) 6+8x, երբ x = -1

6 + 8x = 6 + 8 x(-1) = 6 + (-8) = -2

դ) 5-4a, երբ a=2

5 — 4 a = 5 — 4 x(2) = 5 — 8 = -3

ե) 3-7b, երբ b = -2

3 — 7 b = 3 — 7 x(-2) = 3 — (-14) = 17

17 .ա) a + b, երբ а= 1, b = 3

1+3=4

բ) a — b, երբ a = -2, b = 4

-2-4=-6

գ)  2x-y, երբ x=5,y=6

10-6=4

 դ) 3x-2y, երբ x =-1, y=-4:

-3-(-8)=5

18.ա) ab, երբ a=3/4, b = 1,3/5

3/4×1,3/5=3/4×8/5=32/20==8/5

բ) 2(a+b), երբ a = 3/10, b = 1,1/2

2x(3/10+1,1/2)=2x(3/10+3/2)=2×18/10=18/5

գ) abc, երբ a=1/3, b = 1.1/2 c = 2:

1/3×1.1/2×2=6/6=1

21.ա) 2a-a:3/7a-1=a/7a-1

բ) a(3b-b) (3a-a)=a (2b) (2a)