Posted in Մաթեմատիկա

Տանը

Պարապմունք 4.

1.Աստղանիշը թվով փոխարինելով՝ ստացի՛ր ճիշտ հավասարություն․

ա) 40+60=100 
բ) 45+33=78  
գ) 57+53=110   
դ)121-65=56

2.Ինչպե՞ս կփոխվի արտադրյալ, եթե 

ա) արտադրիչներից մեկը մեծացնենք 3 անգամ , .Բազմապատկում ենք 3-ով

բ) արտադրիչներից մեկը փոքրացնենք 5 անգամ  , Բաժանում ենք 5-ի

գ) արտադրիչներից մեկը մեծացնենք 2 անգամ, իսկ մյուսը`  3 անգամ , ԱԲազմապատկում ենք 2-ով , իսկ մյուսը 3-ով

դ)  արտադրիչներից մեկը մեծացնենք 3 անգամ, իսկ մյուսը  փոքրացնենք 3 անգամ։ Բազմապատկում ենք 3-ով իսկ մյուսը բաժանում ենք 3-ի

3. Հաշվիր՝

(333−308)⋅25−612:34=607

  1. 333-308=25
  2. 25×25=625
  3. 612:34=18
  4. 625-18=607

4.Քանի՞  հատ  յոթանիշ թիվ կա, որի գրության մեջ  ամեն հաջորդ թվանշան մեծ է նախորդից ։

9

5. Խմբակի անդամների տարիքների գումաը 36 է ։ Երկու տարի հետո նրանց անդամների տարիքների գումարը կլինի 60: Խմբակը քանի՞ անդամ ունի ։

12

6.Նկարում քանի՞  եռանկյուն կա պատկերված։

Ունի 13 եռանկյուն

Posted in Մաթեմատիկա

Տանը

Սեպտեմբերի 1-10 (Նախագիծ 1.)
Պարապմունք 3.

Սիրելի սովորողներ,  (Նախագիծ 1)-ի վերջնաժամկետը սեպտեմբերի տասն է:

Կրկնողություն:
1.Աստղանիշը թվով փոխարինելով ՝ ստացի՛ր ճիշտ հավասարություն:

ա) 43+57=100
բ) 73 + 48=121    
գ)  352 -176=176  
դ) 37 x 14= 518      
ե)  623 -451 =182

2.Ինչպե՞ս կփոխվի գումարը, եթե 

ա) Գումարելիներից մեկը մեծացնենք 6-ով,

կմեծանա 6-ով

բ) Գումարելիներից մեկը մեծացնենք 7-ով, իսկ  մյուսը՝ 4-ով,

կմեծանա 11-ով

գ) Գումարելիներից մեկը մեծացնենք 7-ով, իսկ  մյուսը  փոքրացնենք 4-ով,

Կփոքրանա 3-ով

դ) Գումարելիներից մեկը փոքրացնենք 5-ով,

կփոքրանա 5-ով

ե) Գումարելիներից մեկը փոքրացնենք 5-ով, իսկ մյուսը `  3-ով,

կփոքրանա 2-ով

զ) Գումարելիներից մեկը մեծացնենք, իսկ մյուսը նույնքանով փոքրացնենք։

3. Գրի՛ր որևէ երկնիշ թիվ.

ա) Գտի՛ր այդ թվի կրկնապատիկը,

35 x2=70

բ) Գտի՛ր այդ թվի 1/2 մասը,

35:2=17,.5

գ)  Գտի՛ր այդ թվից 58-ով մեծ թիվ

35+58=93

դ) Գտի՛ր այդ թվից 10-ով փոքր թիվ:

35-10=25

4. Հավասարության մեջ մոռացել են դնել փակագծեր և արդյունքում ստացել են սխալ պատասխան։Փորձիր ավելացնելով փակագծեր, ստանալ ճիշտ հավասարություն

ա)( 3+7)×2 -5= 15
բ) 18-(8:2)+5= 9      
գ) 5+(12-8) :2= 7      
դ) 21- (18:3)+9= 6        
ե) 17-24:(2+4)=13

5. Լուծի՛ր խնդիրը:
Առավոտյան ժամը 8:00 է: Այդ պահից հետո որքա՞ն ժամանակ անց ժամացույցի րոպեի և ժամի սլաքները 4-րդ անգամ իրար կհանդիպեն (այսինքն՝ իրար վրա կգտնվեն):

1-ին-անգամ 8:45

2-րդ-անգամ 9:50

3-րդ անգամ 10:55

4-րդ անգամ 12:00

Անցել է 2ժամ ու կես