Posted in Ֆիզիկա 7

Խնդիրներ դասագրքից

ՇԱՐԺՈՒՄ ԵՎ ՈՒԺԵՐ

Լուծել Է.Ղազարյանի դասագրքից ՝էջ169-ից․ խնդիրներ31-ից մինչև48 -ը:

31․5 մետր բարձրությունից բաց թողած գնդակը, բախվելով գետնին, բարձրացավ 3 մետր։ Որքան է գնդակի անցած ճանապարհը։

5մետր իջնում է, 3 բարձրանում, ուրեմն 5+3=8մ

S=8մ

32.Ինքնաթիռն ուղիղ գծով թռավ 400 կմ, ապա իր շարժման ուղղությունը փոխեց 90օ-ով և անցավ ևս 300 կմ: Գծեք ինքնաթիռի անցած հետագիծը և որոշեք նրա անցած ճանապարհը:

S1=400

S2=300

S=S1+S2=400+300=700 կմ

33․Տրամվայը շարժվում է 36կմ/ժ արագությամբ։ Այդ արագությունն արտահայտեք մետր/վայրկյանով։

1 կմ – 1000 մ

1ժամ=60 րոպե =3600 վայրկյան

Հետևաբար` 36·1000:3600= 10 մ/վ

34․Ճանճը թռչում է 18 կմ/ժ արագությամբ։ Այդ արագությունն արտահայտեք սանտիմետր վայրկյանով

1կմ= 100 000 սմ

1ժամ=60րոպե=3600 վայրկյան

Հետևաբար՝ 18×100000:3600=500սմ/վ

35․Նապաստակի արագությունը 15մ/վ է, իսկ դելֆինինը 72 կմ/ժ։ Որի՞ արագությունն է ավելի մեծ

72կմ/ժ=72×1000:3600=20մ/վ

Հետևաբար դելֆինի արագությունն ավելի մեծ է քան նապաստակը։

Posted in Ֆիզիկա 7

ֆիզիկա խնդիրներ

 1. Տարբերակ 1
  I. (1) ժամանակի ընթացքում մարմնի դիրքի փոփոխությունը մեկ այլ
  մարմնի նկատմամբ անվանում են մեխանիկական շարժում

  Պատ․՝ 3
 2. II. (2) Որ՞ շարժումն են անվանում հավասարաչափ: Այն շարժումը, որի դեպքում մարմինը ցանկացած հավասար ժամանակամիջոցներում անվանում են հավասարաչափ շարժում

  Պատ․` 1

  III. (2) Շարժվող գնացքի վագոնում նստած ուղևորը գտվում է դադարի վիճակում վագոնի և վագոնում նստած մյուս ուղևորների նկատմամբ։

  Պատ․՝ 1,3


  IV. (2) Մարդատար գնացքը ցանկացած 0,5ժ-ում անցնում է 60կմ
  ճանապարհ, 15ր-ում՝ 30կմ, 1ր-ում՝ 2կմ և այլն: Ի՞նչ շարժում է դա.

  s-նշանակել ենք մարմնի անցած ճանապարհը

  t-շարժման շամանակը

  v(վէ)-արագություն

  t1=0,5 ժ=30ր V1=s1/t1

  s1=60կմ

  t2
Posted in Ֆիզիկա 7

Չափումներ

Ի՞նչ է նշանակում չափել որևէ ֆիզիկական մեծություն:Չափել որևէ ֆիզիկական մեծություն նշանակում է այն համեմատել նույնատիպ մեծության հետ, որն ընդունված է որպես միավոր։
Միավորների ընտրություններից հետո պատրաստում ենք գործիքներ որոնց միջոցով կարողանում ենք չափել տվյալ ֆիզիկական մեծությունը։
Ցանկացաց չափման արդյունքը թիվ է։»
Օրինակ՝ չափել սեղանի երկարությունը, նշանակում է այն համեմատել որևէ երկարության միավորի, օրինակ մետրի հետ։

Ծավալի չափման հիմնական միյավոր Մ․Հ-ում ընդունված է այն խորանարդի ծավալը որի կողմը 1մ3 մետր է դա օգտագործվում է նաև ծավալի այլ միյավորներ 1դմ3, 1սմ3,1մմ3,շատ օգտագործվում է նաև 1լ,և,1մլ

Չափման գործիքներն են չափագլանները

Զանգվածի չափման հիմնական միյավորըՄ․Հ-ում 1կգ է :Օգտագործում է նաև այլ միյավորներ 1կգ, 1գ, 1մգ, 1տ, 1ց․ չափման գործիքներն են կշեռքները և կշռաքարերի հավաքածուն։

Posted in Ֆիզիկա 7

Երկարության չափման հիմնական միավոր

 • Որպես երկարության չափման հիմնական միավոր ընդունված է 1 մետրը(1մ): Գիտության զարգացման ընթացքում մի քանի անգամ փոխվել է մետրի ընտրությունը: 
 • 2 տարբեր մետաղների` պլատինի և իրիդիումի համաձուլվածքից պատրաստված հատուկ ձև ունեցող ձողի վրա արված 2 խազերի միջև ընկած հեռավորությունը 1մ. պայմանական ընդունել են որպես երկարության չափանմուշ : Այն պահվում է Ֆրանսիայի Սևր քաղաքում` Չափերի և կշիռների միջազգային բյուրոյում:  
Posted in Ֆիզիկա 7

Ֆիզիկա

Է.Ղազարյանի դասագրքից էջ166 -ից 1-ից մինչև 5 վարժությունները։

1. Ո՞րն է բնական գիտություն։
1)Հասարակագիտությունը
2)Ֆիզիկան
3)Պատմությունը
3)Հոգեբանությունը

2. Ո՞րն է ֆիզիկական մարմին։
1)Ինքնաթիռը
2)Ճենապակին
3)Ջուրը
3)Լուսաբացը

3. Ո՞րն է նյութ։
1)Քամին
2)Նավթը
3)Լուսինը
3)Կշեռքը

4. Ո՞րն է ֆիզիկական երևույթ։
1)Վայրկյանը
2)Ատոմը
3)Թռիչքը
3)Սնդիկը

5. Ո՞րն է մեխանիկական երևույթ։
1)Ջրի եռալը
2)Ձյան հալվելը
3)Ճոճանակի տատանվելը
3)Կայծակը