Posted in English

Ընկերություն-Ցտեսությու՞ն, թե՞ BFF

Մի քանի օր հետո մենք շատ դժվարությամբ հրաժեշտ կտանք Արևմտյան դպրոցին։ Ինձ շատ դժվար կլինի հեռանալ մեր դպոցից և գնալ միջին դպրոց հուսուվ եմ միջին դպրոցնել լավը կլինի չնայած ես եղել եմ ենտեղ ։ Իսկ հիմա ես կպատմեմ իմ ընկերների մասին նրանք էն <<Դավիթ Մուրադյանը և Մարիա խանյանը>> Դավիթը ինձ պես շատ ջրիկ է և կատակասեր Է ։ Նա շատ ընկերասեր, բարի, հոգատար, և դրական եներգիայով տղա է ճիշտ է լինում էն ժամանակներ որ մենք կռվում ենք բայց հենց այդ որպեյին բարիշում էնք։ Իսկ հիմա կպատմեմ Մարիայի մասին նա շատ բարի, ընկերասեր և պոզիտիվ աղջիկ է սիրում է գիրք կարդալ , հոգատար է ինչպես Դավիթը ես շատ եմ սիրում երկուսին և երկուսիցել կան բաներ որ նոր եմ իմանում ։ Հուսով եմ մենք մինչև կյանքի վերջ կլինենք լավ ընկերներ ։ Չգիտեմ ինչպես պետք է հրաժեշտ տամ իմ դպորցին և ուսուցիցներին, որովհետեվ նրանք մեզ այդքան բան բացատրելուց սովացնելուց հետո մենք պետք է շնոհակալ լինենք նրանց և պարտակն քանի որ նրանք այդքանը մեզ սովորացնելուց հետո ուրիշ երեխաներին էլ պետք է սովորեցնեն ։ Իմ բոլոր ընկերները շատ բարի և հոգատար էն։ Մեր դասարանին սիրում են բոլոր ուսուցիչները և ես շատ ուրախ եմ որ ունեմ այսպիսի տաղանդավոր և լավ ընկերներ ։ Ինձ թվում է որ մայր դպրոցում էլ կունենամ շատ ընկերներ բայց ամենահավատարիմները կլինեն իմ հին ընկերները որոնց հետ ես սովորել եմ այսքան ժամանակ բայ ովքեր ել մեր դասարանից գնան նրանց հետ էլ հաստատ կապ կհասատատեմ և կմնանք լավ ընկերներ։

Posted in English

ENGLISH

Fred gets up at half past eight.

Jack favorite subject is English.

Jack wants to be a writer.

Fred wants to be an astronaut.

My name is Alvina, I want to become an actress, a singer, a make-up artist, I like to do transportation.

My name is Alvina, I want to become an actress, a singr, a make- up artist I like to to transportion.

Posted in English, Ընդհանուր

My house

 

This is my house. It isn’t very big. There are 4 rooms in my house. The living room. It is the biggest room in my house. There is a sofa, a TV, a big table with chairs, a piano, some pictures on the walls and coffe table in the living room. We watch TV in the living room.

There is a kitchen in my house. It is smaller than the living room. There is a stove, a washing mashine, a TV and a fridge in the kitchen. My granny cooks in the kitchen. I like to cook with her.

There are three bedrooms in my house. My parents’ bedroom is the biggest  in the house. There is a big bed, a chest of drawers, a wardrobe and a small TV in my parents’ bedroom. My bed is smaller than their bed. There is a small table with my books on it and a warderobe. There is a carpet on the floor. It is very soft. I sleep in my bedroom.

There is a bathroom. It is not very big. It is the smallest room in my house. There is a bathtub, a sink and a toilet in the bathroom. We have a shower in the bathroom.

Posted in English, Ընդհանուր

At home

snow-Ձյուն
dance-պար
snowman-ձնեմարդ
present-նվեր
wave-ողջույն
snowflake-փաթիլ
carrot-գազար
scarf-շարֆ
hat-գլխարկ
sun-արև
1 2

  1. What’s the order?
    Watch the story and put the sentences in order.

6

1
5
2
3

4
The snowman waved his arms.
Theн gave the snowman a carrot for a nose, a scarf for his neck and a hat for his head.
It was nearly Christmas.
They put them together and made a huge snowman.
Silver crystal snowflakes filled the sky.
She ran outside and danced in the snow.
The snow stopped and the sun came out. The snowman started to melt.
They made a big round snowball and a small one.

Find the words from exercise 1 in the wordsearch below.


  • For his eyes and mouth it has buttons,for nose it has carrot,for head it has a hat and for neck it has a scarf